Vahtsene võro keele opiraamat!

Sellel nädalal saavad kõik 2.-4. klassi õpilased endale vastilmunud “Võro keele opiraamatu”. Kooli raamatukokku jääb sadakond õpikut ka 5.-9. klassidele ja õpetajatele. 350 õpikut ostis koolile Jaan Kelder, kes andis nii oma panuse võro keele, kultuuri ja elulaadi säilimisse.

Jaan Kelder: “Võro kiil om õkva ku salakiil, miä tege latsilõ valla ussõ ütte tõistmuudu ilma. Kon om pall’o huvitavat, rohkõmb nall’a ja vast tsipa veidemb kurja ku suurõn ilman. Ja egäl keelel omma uma tarkusõ, miä tulõva selgehe vällä just seon keelen. Ma esi olõ ettevõtja, katõ latsõ esä ja uma esä puult peri Kanepi vallast Vana-Võromaalt, kukki üles kasunu olõ Tarton. Võro kiilt opsõ sugulaisi ja vanatädi Helga käest, kiä inne sõta hoobis Talnade kolisi. Para kõnõlõ koton kah vaihõpääl iks võro keelen, et latsõ kiilt kuulõssi  ja taast võro keele ilmast ossa saassi.” 

Aitäh toetamast! Tänu sellele saame uut õpiraamatut kohe kasutama hakata.

Taavi Karu

koolijuht

Viimased uudised

9. klasside lõpuaktus

Võru Kreutzwaldi Kooli lõpuaktus toimub 20. juunil 2024 algusega 15.00 Võru Kandle aias.