Pikapäevarühm

Pikapäevarühm

1.-4. KLASSIDE ÕPPETÖÖ KORRALDUS KONTAKTTUNDIDE LÕPPEDES

  • 1.-4. klassi õpilastel on igal koolipäeval võimalik kella 14.00-ni olla oma klassis klassiõpetaja juures ning tegeleda ka kodutöödega.  
  • Kell 13.50 on võimalus süüa pikapäevasööki (tasuline). Pikapäevasööki saavad soovi korral süüa ka need, kes ei jää pikapäevarühma. 
  • Pikapäevarühm pakub 14.00-16.00 juhendatud tegevust neile õpilastele, kellel elukohast või vanemate töökorraldusest lähtuvalt pole võimalik pärast kella 14.00 koju minna. Pikapäevarühma avalduses põhjendab lapsevanem teenuse vajadust.
  • Pikapäevaühmas kell 14.00-16.00 on põhirõhk õppetöö välisel tegevusel.

1.-4. klasside pikapäevarühma õpetaja on Ivi Laatsit.