Töötajad

Juhtkond

Taavi Karudirektortaavi.karu@vkrk.edu.ee+372 551 6166
Argo Mõttusmajandusjuhatajamajandus@vkrk.edu.ee+372 5197 0079
Christiana Vaherkoolielu korraldajachristiana.vaher@vkrk.edu.ee+372 5331 3888
Evi Tarroharidustehnoloogevi.tarro@vkrk.edu.ee
Ere Tummõppejuht 1.-5. klass, inglise keele õpetajaere.tumm@vkrk.edu.ee+372 78 28103
Maiu Vislapuuõppejuht 6.-9. klass, inglise keele õpetajamaiu.vislapuu@vkrk.edu.ee+372 5380 7745

Tugispetsialistid

Heli Hillepkoolipsühholoogheli.hillep@vkrk.edu.ee+372 78 28101
Liivia Hornlogopeed, eesti keele ja kirjanduse õpetajaliivia.horn@vkrk.edu.ee
Sigrid KiviloHEV-koordinaatorsigrid.kivilo@vkrk.edu.ee+372 514 0467
Helena Linnamäelogopeed, eesti keele ja kirjanduse õpetajahelena.linnamae@vkrk.edu.ee
Maire Piirojalogopeedmaire.piiroja@vkrk.edu.ee
Liia Toomaseripedagoog, logopeed, 7.b klassi juhatajaliia.toomas@vkrk.edu.ee
Grete Heinastesotsiaalpedagooggrete.heinaste@vkrk.edu.ee+372 78 28108
+372 5907 9100
Angela Vikssotsiaalpedagoogangela.viks@vkrk.edu.ee+372 78 28109
+372 524 7499

Õpetajad

Eva Aadersaksa ja inglise keele õpetaja, 9.c klassi juhatajaeva.aader@vkrk.edu.ee
Tiia Allasinglise keele õpetajatiia.allas@vkrk.edu.ee
Tiia Allaseesti keele ja kirjanduse õpetajatiia-allas.voru@vkrk.edu.ee
Riina Antsonklassiõpetaja, 2.b klassi juhatajariina.antson@vkrk.edu.ee
Erja Aropmuusikaõpetajaerja.arop@vkrk.edu.ee
Helen Atspoolkäsitöö ja kodunduse õpetaja, 7.b klassi juhatajahelen.atspool@vkrk.edu.ee
Sander Breidakstöö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja, 7.d klassi juhatajasander.breidaks@vkrk.edu.ee
Yuliia Demchenkovene ja inglise keele õpetajayuliia.demchenko@vkrk.edu.ee
Maarika Eitinglise keele õpetaja (lapsehoolduspuhkusel)maarika.eit@vkrk.edu.ee
Aivar Halapuumatemaatikaõpetajaaivar.halapuu@vkrk.edu.ee
Kaisa Halloptantsuõpetajakaisa.hallop@vkrk.edu.ee
Kaire Jakobsonkeemia-ja inimeseõpetuse õpetajakaire.jakobson@vkrk.edu.ee
Eve Juraskklassiõpetaja, 4.b klassi juhatajaeve.jurask@vkrk.edu.ee
Hille Jussinglise keele õpetajahille.juss@vkrk.edu.ee
Valdo Kallingfüüsikaõpetajavaldo.kalling@vkrk.edu.ee
Inge Kärblamatemaatikaõpetajainge.karbla@vkrk.edu.ee
Ene Kattaieesti keele ja kirjanduse õpetaja, 9.a klassi juhatajaene.kattai@vkrk.edu.ee
Marika Kaurklassiõpetaja, 3.c klassi juhatajamarika.kaur@vkrk.edu.ee
Marian Kikasklassiõpetaja, 1.a klassi juhatajamarian.kikas@vkrk.edu.ee
Kaie Kikkasklassiõpetaja, 2.d klassi juhatajakaie.kikkas@vkrk.edu.ee
Valve Konksiklassiõpetaja, 3.a klassi juhatajavalve.konksi@vkrk.edu.ee
Urve Konksikeraamikaõpetajaurve.konksi@vkrk.edu.ee
Galina Koppelmatemaatikaõpetaja, 5.d klassi juhatajagalina.koppel@vkrk.edu.ee
Marju Kõvaklassiõpetaja, 3.b klassi juhatajamarju.kova@vkrk.edu.ee
Kersti Kukkinglise ja vene keele õpetaja, 6.b klassi juhatajakersti.kukk@vkrk.edu.ee
Kaidur Kukkkehalise kasvatuse õpetaja, 5.a klassi juhatajakaidur.kukk@vkrk.edu.ee
Merit Kundbioloogiaõpetaja, 5.c klassi juhatajamerit.kund@vkrk.edu.ee
Sirje Künnapuueesti keele ja kirjanduse õpetaja, 8.c klassi juhatajasirje.kynnapuu@vkrk.edu.ee
Kaja Kunzvene keele õpetaja, 5.b klassi juhatajakaja.kunz@vkrk.edu.ee
Kristi Kuuskehalise kasvatuse õpetaja, 9.b klassi juhatajakristi.kuus@vkrk.edu.ee
Ivi Laatsitpikapäevarühma õpetajaivi.laatsit@vkrk.edu.ee
Hele Lahtklassiõpetaja, 1.c klassi juhatajahele.laht@vkrk.edu.ee
Aigi Laineklassiõpetaja, 1.d klassi juhatajaaigi.laine@vkrk.edu.ee
Raili Leesalueesti keele ja kirjanduse õpetaja, 6.a klassi juhatajaraili.leesalu@vkrk.edu.ee
Anu Maaskkehalise kasvatuse õpetajaanu.maask@vkrk.edu.ee
Merje Meemannkehalise kasvatuse õpetaja, 7.a klassi juhatajamerje.meemann@vkrk.edu.ee
Enely Tassoklassiõpetaja, 4.c klassi juhatajaenely.tasso@vkrk.edu.ee
Ene Moppelklassiõpetaja, 4.d klassi juhatajaene.moppel@vkrk.edu.ee
Mario Ohakehalise kasvatuse õpetaja, 7.c klassi juhatajamario.oha@vkrk.edu.ee
Veera Oleskeesti ja vene keele õpetajaveera.olesk@vkrk.edu.ee
Liis Orrokeemia-ja loodusõpetuse õpetaja, 8.a klassi juhatajaliis.orro@vkrk.edu.ee
Kadri Paulusgeograafiaõpetaja, 6.c klassi juhatajakadri.paulus@vkrk.edu.ee
Aire Perkkunstiõpetajaaire.perk@vkrk.edu.ee
Marika Pihusmatemaatikaõpetaja, 6.d klassi juhatajamarika.pihus@vkrk.edu.ee
Blanca Puntmatemaatikaõpetaja, 8.b klassi juhatajablanca.punt@vkrk.edu.ee
Marju Purgeinglise keele õpetajamarju.purge@vkrk.edu.ee
Tiia Raaginglise keele õpetajatiia.raag@vkrk.edu.ee
Kadri G Laubemuusikaõpetajakadri.muusika@vkrk.edu.ee
Reelika Reiljanajaloo- ja geograafiaõpetaja, 8.d klassi juhatajareelika.reiljan@vkrk.edu.ee
Ülle Rumvoltklassiõpetaja, 4.a klassi juhatajaylle.rumvolt@vkrk.edu.ee
Janyka Vellakühiskonna- ja inimeseõpetuse õpetajajanyka.vellak@vkrk.edu.ee
Helle Ruusmaaajalooõpetajahelle.ruusmaa@vkrk.edu.ee
Pilvi Saarmaklassiõpetaja, 1.b klassi juhatajapilvi.saarma@vkrk.edu.ee
Marju Sarapuuklassiõpetaja, 3.e klassi juhatajamarju.sarapuu@vkrk.edu.ee
Leili Sõmermatemaatikaõpetajaleili.somer@vkrk.edu.ee
Reet Sussklassiõpetaja, 2.d klassi juhatajareet.suss@vkrk.edu.ee
Liina Saksingeesti keele ja kirjanduse õpetajaliina.saksing@vkrk.edu.ee
Eha Tammoeesti keele ja kirjanduse õpetajaeha.tammo@vkrk.edu.ee
Triinu Uiboklassiõpetaja, 3.d klassi juhatajatriinu.uibo@vkrk.edu.ee
Erika Prihodkoinglise keele õpetajaerika.prihodko@vkrk.edu.ee
Eliko Vahtraklassiõpetaja (lapsehoolduspuhkusel)eliko.vahtra@vkrk.edu.ee
Silvia Valdmannklassiõpetaja, 2.a klassi juhatajasilvia.valdmann@vkrk.edu.ee
Lilia Vildomuusikaõpetajalilia.vildo@vkrk.edu.ee
Regina Vildokäsitöö ja kodunduse õpetajaregina.vildo@vkrk.edu.ee
Svetlana Yavnashaninglise keele õpetajasvetlana.yavnashan@vkrk.edu.ee
Karina Novikova inglise keele õpetajakarina.novikova@vkrk.edu.ee
Kadi Landklassiõpetaja (lapsehoolduspuhkusel)kadi.land@vkrk.edu.ee

Teised töötajad

Inga Bitterjuhiabikool@vkrk.edu.ee
Raul JaanimetsIT-spetsialistraul.jaanimets@vkrk.edu.ee
Kristel Konsraamatukogujuhatajakristel.kons@vkrk.edu.ee
Merili Põdertugiisikmerili.poder@vkrk.edu.ee
Sirje Taalertugiisiksirje.taaler@vkrk.edu.ee
Helin Karitugiisikhelin.kari@vkrk.edu.ee
Dreisy Paattugiisikdreisy.paat@vkrk.edu.ee
Anne Kaaspuhastusteenindajaanne.kaas@vkrk.edu.ee
Irina Kulagapuhastusteenindajairina.kulaga@vkrk.edu.ee
Anneli Merisalupuhastusteenindajaanneli.merisalu@vkrk.edu.ee
Maile Peetersonpuhastusteenindajamaile.peeterson@vkrk.edu.ee
Marina Vantsivapuhastusteenindajamarina.vantsiva@vkrk.edu.ee
Moonika Tamrapuhastusteenindajamoonika.tamra@vkrk.edu.ee
Kerty Sabrepuhastusteenindajakerty.sabre@vkrk.edu.ee