Koolitervishoid

Võru Kreutzwaldi Koolis osutab koolitervishoiuteenust Lõuna-Eesti Haigla AS 

Kooliõde: Tiia Ingermann, Elin Teekivi, Tiiu Vaab
Telefon: +372 782 8105

Kooliõde on majas:
E-R kl 08.00-16.00

KOOLITERVISHOID

Koolitervishoiuteenus tegeleb õpilaste tervise edendamise, haiguste ennetamise, tervise järelevalve ning esmaabi osutamisega.

Koolitervishoiuteenuse eesmärk on tagada õpilaste heaolu ja toetada nende eakohast arengut ja kasvamist. (Kooliõenduse tegevusjuhend 2020).

TERVISEKONTROLL

Tervisekontroll viiakse läbi lapsevanema nõusolekul I, III, VII klassi õpilastele.

Tervisekontroll sisaldab õendusanamneesi kogumist, terviseseisundi hindamist, sh pikkuse ja kaalu mõõtmist, kehamassiindeksi määramist, nägemisteravuse kontrolli, vererõhu mõõtmist, rühi kontrolli, naha ja limaskestade seisundi hindamist, luu ja lihaskonna seisundi hindamist, murdeea muutuste ja puberteedi tunnuste hindamist, hammaste ja suuõõne vaatlust ja hügieeni hindamist, vaimse tervise hindamist.

Tervisekontrolli läbinud õpilase andmed saadetakse terviseportaal.ee, kus on lapsevanemal võimalik tulemusi näha.

Vastavalt «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 43 lõike 1 alusel on vajalik õpilastel  läbida perearsti juures ennetav tervisekontroll  V ja IX klassis ja hambahaigusi ennetav arstlik kontroll I, III, V, VII ja IX klassis.

Täiendav info koolitervishoiuteenuse kohta:

VAKTSINEERIMINE

Immuniseerimiskava eesmärgiks on tagada laste ja noorukite ühtlane, õigeaegne ja kõikehõlmav vaktsineerimistega hõlmatus. Riik hangib vaktsineerimiskava täitmiseks kõik olulised kavas ettenähtud vaktsiinid.

Eestis immuniseeritakse lapsi ja noorukeid tuberkuloosi, B-viirushepatiidi, rotaviirusnakkuse, difteeria, teetanuse, läkaköha, punetiste, leetrite, mumpsi, lastehalvatuse, HPV ja b-tüübi hemofiilusnakkuse vastu.

Kooliealiste laste ja noorukite vaktsineerimisi teostatakse koolis ning selle korraldab kooliõde.

Eestis kehtiva immuniseerimiskava järgi teostatakse kooliõe poolt järgmised vaktsineerimised:

  • 12 a – HPV vaktsiin papilloomiviiruse vastu
    • Vaktsineerimine koosneb ühest doosist.
  • 13 a – MMR 2 vaktsiin leetrite-mumpsi-punetiste vastu
  • 15-17  a – dTpa vaktsiin difteeria-teetanuse-läkaköha vastu

Lapsevanemat või lapse seaduslikku esindajat teavitatakse kirjalikult või elektroonselt (digitaalselt allkirjastatult) vähemalt üks nädal enne plaanitavat immuniseerimist. Immuniseerimine on lubatud lapsevanema või seadusliku esindaja kirjalikul ja/või elektroonilisel nõusolekul.

Täiendav info vaktsineerimise kohta:

Meeldivat koostööd soovides

Lõuna-Eesti Haigla AS 
Tiia Ingermann

Toitumine:

Suuhügieen:

Vaimne tervis:

Peatäitõbi:

Alkoholist ja uimastite mõjust tervisele:

Seksuaaltervis: