Tervisenõukogu

Võru Kreutzwaldi Kooli tervisenõukogu üldine eesmärk on tervist edendava tegevuse koordineerimine koolis. Tervisenõukogu tegevuskava aluseks on õppekava, kooli arengukava tegevuskava 2022-2024 ning õppeaasta üldeesmärgid.

Võru Kreutzwaldi Kooli tervisenõukogu prioriteedid terviseedenduse valdkonnas aastatel 2022-2024 on:

 1. Tervislik ja maitsev koolilõuna.
 2. Koolipere tervise ja heaolu edendamine. 

Käesoleval õppeaastal 2022/23 oleme koolipere tervise ja heaolu edendamiseks planeerinud erinevaid tegevusi ja väljakutseid teemakuude kaupa. 

Teemakuud on planeeritud järgmiselt:

 • september – liikumiskuu
 • oktoober – vitamiinikuu
 • november – helkuriga õue kuu
 • detsember – jõuluootuse kuu
 • jaanuar – talveunekuu
 • veebruar – vastlakuu
 • märts- “jalad tagumiku alt välja kuu”
 • aprill – südamekuu
 • mai – õuesõppekuu
 • juuni – kondimootoriga liikumise kuu

Võru Kreutzwaldi Kooli Tervisenõukogu koosseis

Liis Orro –  loodusõpetuse, keemia õpetaja, tervisenõukogu esimees

Anu Maask  – kehalise kasvatuse õpetaja

Hille Juss – inglise keel õpetaja, tervisenõukogu aseesimees

– koolielu korraldaja

Merit Kund – bioloogia õpetaja

Merje Meemann – kehaline kasvatuse, karjääriõpetuse  õpetaja

Maia Mikk – klassiõpetaja

Kadri Paulus – geograafia õpetaja

Maire Piiroja – logopeed

Maiu Vislapuu – õppejuht

Ere Tumm – õppejuht

Marian Kikas – matemaatikaõpetaja

Tiia Ingermann – kooliõde

Helen Atspool – käsitöö ja kodunduse õpetaja

Regina Vildo – käsitöö ja kodunduse õpetaja

Blanca Punt – matemaatikaõpetaja