Tervisenõukogu

Võru Kreutzwaldi Kooli tervisenõukogu üldine eesmärk on tervist edendava tegevuse koordineerimine koolis. Tervisenõukogu tegevuskava aluseks on õppekava, kooli arengukava tegevuskava 2022-2024 ning õppeaasta üldeesmärgid.

Võru Kreutzwaldi Kooli tervisenõukogu prioriteedid terviseedenduse valdkonnas aastatel 2022-2024 on:

 1. Tervislik ja maitsev koolilõuna.
 2. Koolipere tervise ja heaolu edendamine. 

Käesoleval õppeaastal koolipere tervise ja heaolu edendamiseks planeerinud erinevaid tegevusi ja väljakutseid teemakuude kaupa.

Teemakuud on planeeritud järgmiselt:

 • sept.- liikumiskuu
 • okt. – “toitume tervislikult”
 • nov. – valguskuu
 • dets.- jõuluootuse kuu
 • jaan.- vaimse tervise kuu
 • veebr.- vastlakuu
 • märts.- nutikuu
 • aprill – “tantsime südamest”
 • mai – õuesõppekuu
 • juuni – kondimootoriga liikumise kuu

Võru Kreutzwaldi Kooli Tervisenõukogu koosseis

Liis Orro –  loodusõpetuse, keemia õpetaja, tervisenõukogu esimees

Anu Maask  – kehalise kasvatuse õpetaja

Hille Juss – inglise keel õpetaja, tervisenõukogu aseesimees

Christiana Vaher – koolielu korraldaja

Merit Kund – bioloogia õpetaja

Merje Meemann – kehaline kasvatuse

Maia Mikk – klassiõpetaja

Kadri Paulus – geograafia õpetaja

Maiu Vislapuu – õppejuht

Ere Tumm – õppejuht

Tiia Ingermann – kooliõde

Helen Atspool – käsitöö ja kodunduse õpetaja

Regina Vildo – käsitöö ja kodunduse õpetaja

Blanca Punt – matemaatikaõpetaja

Marian Kikas – klassiõpetaja, 1.a klassi juhataja

Grethe Heinaste – sotsiaalpedagoog

Reelika Reiljan – ajaloo- ja geograafiaõpetaja, 8.d klassi juhataja