Projektid

Projektid

Õppekava võimaldab koolidel teha erinevaid projektitöid: koolisisesed ja koolidevahelised, riigisisesed ning rahvusvahelised õppe-kasvatustööalased jm projektid. Otstarbekalt koostatud projektid mitmekesistavad õppetööd ja huvitegevust, nende kaudu saab lõimida ja õpetada läbivaid teemasid, millele on õppekavas pööratud erilist tähelepanu. Projektide valdkonnad, teemad ja põhimõtted, projektide seostamise kooli õppekavaga kavandab arendusmeeskond koostöös kõigi huvirühmadega.

Erasmus+ on Euroopa Liidu haridus-, koolitus- ja spordiprogramm aastateks 2014-2020.

Võru Kreutzwaldi Kool osaleb mitmetes erinevates riigisisestes ja rahvusvahelistes projektides:

  • Erasmus+ KA229 projekt “MELISSA”
  • Kiusamisest vabaks
  • Liikuma kutsuv kool
  • Jalgratturite koolitus
  • Keskkonnaprogrammid Võru Kreutzwaldi Kooli õpilastele
  • Liikumine teeb erksaks „Kalevipoja mängud“