Missioon ja visioon

Missioon ja visioon

Missioon

Võru Kreutzwaldi Koolis saab õpilane heatasemelise ja laiapõhjalise hariduse, mis võimaldab valikute tegemist haridustee jätkamisel. Kool on kogukonna põhihariduse pedagoogiline eestvedaja ja suunaja, siin väärtustatakse loovust, innovaatilisust, traditsioone ja kodukohta.

Visioon

Võru Kreutzwaldi Koolis valitseb üksteist toetav õhkkond, mis soodustab positiivse ellusuhtumise ja elutervete väärtuste kujunemist ning aitab noortel ühiskonnas toime tulla.