Võru I põhikooli ajalugu

Võru I põhikooli ajalugu

XVIII sajand

Võru linn loodi 1784. aastal ning 8 aastat hiljem asutati  linnas poeg- ja tütarlastele mõeldud alamrahvakool “Normal-Schule”. Esimene õpetaja oli Johann Friedrich Brinkmann. Kool töötas 1792-1804  endises Võru mõisa härrastemajas, siis tegutseti umbes poolsada aastat mitmete Võru linna eramajade üüriruumides. Koolis õpetati piiblilugu, lugemist, katekismust, laulmist, kirjutamist, arvutamist ja joonistamist. Õppetöö toimus saksa keeles. Kooli juhatasid Johann Friedrich Brinkmann ja Andreas –Ernst Wäber.

XIX sajand

Võru Linna Poeglaste Algkool 1811-1925

1811. aastal muudeti kool poeglaste kooliks. Kooli juhatasid Ludwig Johann Caplick, Magnus-Georg Wentzell, Jakob Treuer, Johann Reimann, Jakob Bauer, Friedrich Rodin, Aleksander-Christian Münder, Peter Abel,  Saamuel Songi, Johann-Julius Sirk.

19. sajandi keskel anti koolile kasutada kivimaja õuepoolne osa Koidula 6, 1905. aastal ehitati koolile Karja tänavale uus hoone. Kool töötas kahe klassiga. Tunnistusi anti 4 korda aastas: mihklipäevaks, jõuludeks, lihavõtteks ja jaanipäevaks. Seoses venestamispoliitikaga 19. sajandi lõpus mindi üle venekeelsele õpetamisele.

XX sajand

Võru Linna I Segaalgkool 1925-1930

1925. aastal viidi poeglaste algkool Jüri  39 ja liideti linna I ja II segaalgkooliga. Kooli juhatas August Peterson.

Võru Linna I Algkool 1930-1944/1945?

1930. aastal toodi kool taas Turu 1 hoonesse. Kool töötas 6 klassiga. Õpetajaid oli 7, tunniandjaid 3. Koolijuhatajaks olid August Peterson ja Valev Härm.

Võru I põhikool 1945-2015

1945. aastal nimetati kool Võru I 7-klassiliseks Kooliks, 1960. aastal Võru I 8-klassiliseks Kooliks ja 1988. aastal Võru I 9-klassiliseks Kooliks. 1991. aastast kandis kool Võru I Põhikooli nime.

Kooli direktorid olid Robert Laanpere, Karl Nõmm, Merry Kalda, Valda Lillemaa, Mart Märdin, Tiit Tali,
Helve Sibul.

XXI sajand

2004. aasta sügisest liideti Võru I Põhikooliga Võrusoo Põhikool. Koolist sai 724 õpilasega vabariigi suurim põhikool.

Õpilaste ettevalmistus olümpiaadideks, konkurssideks, võistlusteks oli heal tasemel. Kool liitus Innove projektiga „Karjääriteenuste süsteemi arendamine”, koolis töötas koolis karjäärikoordinaator, kes suunas õpilasi kutsevalikul.

Koolis pöörati tähelepanu lastele esinemisvõimaluse andmisele, nende loovuse, esinemisoskuse ja -julguse ning läbilöögivõime arendamisele. Korraldati üritusi koolis, õppekäike, külastati teatreid ja asutusi.

Comeniuse projektide raames said õpetajad ja õpilased  tutvuda Prantsuse, Saksa, Tšehhi, Taani ning Türgi kolleegide tegevusega.  Projekt „Tervena tulevikku!” koostöös Kuperjanovi jalaväepataljoniga võimaldas  8. klasside noormeestel tutvuda sõdurieluga tutvuda ning läbida noorsõduri katsed.

Peale huviringide tegutses koolis Noorte Kotkaste ja Kodutütarde organisatsioon, mis oma tegevusega väärtustas isamaalist kasvatust. Igal veerandil ilmus koolileht Postikaru, milles õpilased kajastasid nii koolis kui väljaspool kooli toimunud tegevusi.

Kool kuulus tervist edendavate koolide võrgustikku.

Võru I Põhikool suleti 30. juunil 2015, kooli õpilased jätkasid õpingut Võru Kreutzwaldi Koolis.