SA Võru Kreutzwaldi Kooli Fond

SA Fr. R. Kreutzwaldi nimeline Võru I Keskkooli Fond, mis nüüd kannab nime SA Võru Kreutzwaldi Kooli Fond, asutati 16. jaanuaril 1997. Fondi kutsus ellu Võru Linnavalitsus. Asutajateks olid Rein Reintalu, Mati Kitsik, Ott Ojaveer, Eve Unt ja Aivar Halapuu.

Fond on oma tegevusaja jooksul toetanud mitmel viisil Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi:

  • 1998. ja 2003. aastal toetati kooli almanahhi ilmumist;
  • kahel korral on toetatud Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi sünnipäeva korraldamist (80. ja 85. sünnipäev);
  • lisaks on fondi kaudu rahastatud mitmeid õpilaste ja õpetajate Euroopa ühisprojekte;
  • alates 1999. aastast premeeriti rahaliselt Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetanud õpilasi.

Alates 2014. aastast kasutatakse fondi rahasid Võru Kreutzwaldi Kooli parimate õpilaste tunnustamiseks ning õppekäikude toetamiseks.

SA Võru Kreutzwaldi Kooli Fond juhatus ja nõukogu.

Juhatus:

  • Taavi Karu

Nõukogu:

  • Kerstin Tammjärv
  • Aivar Halapuu
  • Kalle Kõiv
  • Juho Toomik
  • Merle Koop

Arvelduskonto: SEB Pank EE541010402018150006