Itaalia õpetajad meie kooli külastamas

#PNSD students

15. - 18. mail külastasid Võru Kreutzwaldi Kooli projekti  ”Enhancement of digital skills of #PNSD students” raames 5 õpetajat ja üks direktor Itaaliast. 

Tegemist on Itaalia rahvusliku projektiga, milles meie kool on ainsaks rahvusvaheliseks partneriks. Projekti teemaks on nii õpilaste kui ka õpetajate digioskuste arendamine. 

Meie koolist osalevad projektis 2.d klassi õpilased õpetaja Ene Moppeli ja 7.b klassi õpilased inglise keele õpetaja Marju Purge juhendamisel.

Külastuse eesmärgiks oli tutvuda meie kooli robootika võimalustega ning läbi viia tegevuskavas viimane üritus õpetajatele “Tinkering workshop”, mis tähendab meisterdamist robootika jaoks. Projekti lõpuks valmib suur mäng, kus nii nooremad kui ka vanemad õpilased saavad anda oma osa ning lõpuks ka mängida koos.

Külalised olid vaimustuses meie kooli tehnoloogia ja käsitöö ruumide sisustusest, samuti mitmekülgsest robootikaga tegelemise võimalusest. Itaalia õpetajaid üllatas, et meie õpilased töötavad tundides nii vaikselt ja usinalt kaasa. Võrdlesime Itaalia ja Eesti haridussüsteeme ning vahetasime ka võõrkeeleõppe kogemusi.

Lisaks robootika meisterdamise töötoale, mis toimus “Nutivõluris”, olid kolm päeva täis erinevaid tegevusi, mille hulka kuulusid ka kooli, linna ja maakonna looduskaunite kohtade tutvustamine. Oli taas üks värskendav ja rikastav kogemus.

 


Viimased uudised

Kingi koolile raamat
06.12.2022
Võru Kreutzwaldi koolipere tänab kõiki lahkeid ja hoolivaid kingitegijaid, kes raamatukogude aasta kampaanias meid märkasid. 34 uut raamatuaasta… Loe edasi
Ainetepäev
14.11.2022
Ainetepäev   Reedel, 25. novembril toimub meie koolis ainetepäev, kus tegeldakse põhjalikumalt paari ainevaldkonnaga. Tunniplaanijärgset õppetööd… Loe edasi
Kingi koolile raamat
03.11.2022
Toetame üheskoos laste lugemisindu! 64 kooliraamatukogu koostas nimekirja teostest, millest nende õpilased kõige enam puudust tunnevad. Äkki seisavad… Loe edasi