TÖÖKUULUTUS

Võru Kreutzwaldi Kool

otsib:

  • koolielu korraldajat;
  • tantsuõpetajat (osaline koormus);
  • ukraina keele ja kultuuri valikaine õpetajat (osaline koormus). 

Koolielu korraldaja (konkursi tähtaeg 18. august):

● tagab koolisisese ja -välise suhtluse erinevate osapoolte vahel;

● vastutab õpilasesinduse töö ja sündmuste ladusa toimimise eest;

● aitab kaasa kooli näo kujundamisele ja hoidmisele;

● algatab, koostab ja viib ellu kooli arengut toetavaid projekte ning tegevusi.

Tantsuõpetaja (konkursi tähtaeg 25. august)

● hoiab ja arendab 1.-3. klassi õpilaste huvi tantsimise vastu.

Ukraina keele ja kultuuri valikaine õpetaja (konkursi tähtaeg 25.august):

● esitab koos muude dokumentidega ukraina keele ja kultuuri ainekava projekti;

● valdab eesti keelt B1 tasemel.

Tööle asumine septembrist või vastavalt kokkuleppele.

Avaldus, CV ja haridust tõendavad dokumendid palun saata e-kirjaga taavi.karu@vkrk.edu.ee.

Lisainfo tel. 551 6166 (Taavi Karu)

Viimased uudised

Töökuulutus

Võru Kreutzwaldi Kool Otsib uueks õppeaastaks: vene keele õpetajat; muusikaõpetajat; eesti keele ja kirjanduse õpetajat (osaline koormus); klassiõpetajat (ajutiselt äraoleva...

KiVa õpilasküsitlus 15.04-17.05

Head lapsevanemad! Peagi on algamas igakevadine KiVa õpilasküsitlus. Õpilasküsitlus on avatud 15. aprillist 17. maini 2024. Vastama on oodatud kõik 1.-9. klassi...

Uuel nädalal taastub tavapärane õppetöö

Tere, Järgmisel nädalal (alates 29. jaanuarist) toimub Kreutzwaldi koolis tavapärane õppetöö.Meie kooli õpetajad uuel nädalal ei streigi ja tunnid toimuvad kõikides klassides...