TÖÖKUULUTUS

Võru Kreutzwaldi Kool

otsib:

  • koolielu korraldajat;
  • tantsuõpetajat (osaline koormus);
  • ukraina keele ja kultuuri valikaine õpetajat (osaline koormus). 

Koolielu korraldaja (konkursi tähtaeg 18. august):

● tagab koolisisese ja -välise suhtluse erinevate osapoolte vahel;

● vastutab õpilasesinduse töö ja sündmuste ladusa toimimise eest;

● aitab kaasa kooli näo kujundamisele ja hoidmisele;

● algatab, koostab ja viib ellu kooli arengut toetavaid projekte ning tegevusi.

Tantsuõpetaja (konkursi tähtaeg 25. august)

● hoiab ja arendab 1.-3. klassi õpilaste huvi tantsimise vastu.

Ukraina keele ja kultuuri valikaine õpetaja (konkursi tähtaeg 25.august):

● esitab koos muude dokumentidega ukraina keele ja kultuuri ainekava projekti;

● valdab eesti keelt B1 tasemel.

Tööle asumine septembrist või vastavalt kokkuleppele.

Avaldus, CV ja haridust tõendavad dokumendid palun saata e-kirjaga taavi.karu@vkrk.edu.ee.

Lisainfo tel. 551 6166 (Taavi Karu)

Viimased uudised

Stuudiumisse sisenemise juhend

Lapsevanemad Klõpsa konto loomiseks lingil "esita andmed ja taotle kontot" Täida vorm Kui administraator taotluse üle vaatab ja heaks kiidab, läheb meiliaadressile info...