Õppetöö korraldus Võru Kreutzwaldi Koolis 14.–22. detsember 2020

Õppetöö korraldus Võru Kreutzwaldi Koolis 14.–22. detsember 2020
 • Võru Kreutzwaldi Kool on 14. detsembrist kuni 22. detsembrini distantsõppel.
 • Vaheaeg on oma tavapärasel ajal 23. detsembrist kuni 10. jaanuarini.
 • Kontaktõpe jätkub vajaduspõhiselt hariduslike erivajadustega õpilastele.
 • Kontaktõppena toimuvad konsultatsioonid õpitulemuste saavutamiseks neile õpilastele, kellel esimese trimestri tulemused olid mitterahuldavad. Aineõpetajatel on õigus koostöös lapse perega kutsuda kooli personaalsele konsultatsioonile ka rahuldavate õpitulemustega õpilasi, kes vajavad õpetaja hinnangul järeleaitamist.   
 • Kontaktõppesse määratud õpilastele ja nende vanematele jagab vajalikku infot klassijuhataja.
 • Kontaktõppes olevatele õpilastele on tagatud koolis toitlustamine.
 • Nii kontaktõppes osalevad kui distantsõppes olevad õpilased saavad järgmise nädala teises pooles toidupaki distantsõppe perioodi eest.
 • Distantsõppe ajal saavad õpilased nädalaülesanded:
  • 1. klassid – lõimitud üldõppe või avastusõppe nädalaülesanne
  • 2. klassid – lõimitud üldõppe või avastusõppe nädalaülesanne
  • 3. klassid – lõimitud üldõppe või avastusõppe nädalaülesanne
  • 4. klassid – lõimitud üldõppe ja muusikaõpetuse nädalaülesanne 
  • 5. klassid – loodusõpetuse ja kehalise kasvatuse nädalaülesanne 
  • 6. klassid – ajaloo ja võõrkeele (vene/saksa) nädalaülesanne
  • 7. klassid – matemaatika ja bioloogia nädalaülesanne
  • 8. klassid – inglise keele ja füüsika nädalaülesanne
  • 9. klassid – eesti keele ja keemia nädalaülesanne
 • Kontaktõppes osalevad õpilased ei tee nädalaülesannet, vaid keskenduvad individuaalse õppekava täitmisele.
 • Nädalaülesanne antakse õpilastele eKooli kaudu hiljemalt esmaspäeva, 14. detsembri, keskpäevaks. Tähtaeg selle täitmiseks on 21. detsembri keskpäev. Nädala jooksul tagavad õpetajad võimaluse lastele konsultatsiooniks ja juhiste andmiseks e-kanalite (Meet) kaudu. Nädalaülesanne võib olla hindeline.

Viimased uudised