Õppetöö korraldus märtsis – uuendatud 01.03.2021

Õppetöö korraldus märtsis - uuendatud 01.03.2021

Õppetöö korraldus märtsis

 • Kontaktõppel on 1.-4. klassid ja 5.-8. klassi väikerühmad. 
 • Distantsõppel on 5.-9. klassid. Iga õpetaja lepib klassiga ise kokku, milline on täpne õppetöö läbiviimise viis, millistel tundidel toimub videotund ja millistel on iseseisev töö.
 • Kokkulepitud videotunnist puudumine märgitakse eKooli puudutud tunniks. 
 • eKoolis sisestab õpetaja sama info nii tunnikirjelduse kui ka koduse töö alla.
 • Kooli on lubatud kutsuda distantsõppe lapsi konsultatsioonideks ja järeleaitamiseks.
 • Kõikide klasside puhul kehtib tavapärane tunni- ja päevaplaan.
 • Kontaktõppel olijatele toimub toitlustamine koolis tavapärastel aegadel.
 • Distantsõppel olijatele pannakse kokku toidupakid. Esimese toidupaki jagamine toimub neljapäeval, 4. märtsil, kell 15-18 kooli fuajees.
 • Pikapäev ja pikapäeva söömine toimub kontaktõppel olijatele (1.-4. klassid).

Kontaktõppel olijate ja töötajate hajutatus

 • Hajutame kontaktõppel olevad klassid üle terve koolimaja:
  • 1. klassid – jäävad oma klassidesse
  • 2.a, 2.b klass kolivad koolimaja 2. korrusele (2.a – klass nr 204, 2.b – klass nr 234);
  • 2.c, 2.d klass jäävad oma klassi;
  • 3.a, 3.b, 3.c klass kolivad koolimaja 3. korrusele (3.a – klass nr 308, 3.b – klass nr 314, 3.c – klass nr 312);
  • 3.d klass jääb oma klassi;
  • 4. klassid kolivad koolimaja 4. korrusele (4.a – klass nr 406, 4.b – klass nr 407, 4.c – klass nr 413, 4.d – klass nr 415);
  • 4.b klassi väikerühm jääb oma klassi;
  • tundide vahelised pausid veedavad klassid sama korruse koridoris või õues.
    
 • Söömine toimub hajutatult ja kindlatel kellaaegadel:
  • 1.a,1.b – 10.15
  • 1.c, 1.c – 10.30
  • 2.a, 2.b – 10.45
  • 2.c, 2.d – 11.00
  • 3.a ,3.b – 11.15
  • 3.c, 3.d – 11.30
  • 4.a, 4.b – 11.45
  • 4.c, 4.d – 12.00 (lisaks ka ülejäänud kontaktõppel olijad)
  • 13.30 – pikapäeva söök
    
 • Tunnikellasid koolimajas ei lasta. 
   
 • Koolis tegutsevate huviringide töö korraldus 28.märtsini:
  • kooriringe ei toimu (lastekoor, mudilaskoor, poistekoor);
  • rahvastepalli ja saalihokit ei toimu;
  • ülejäänud ringid toimuvad hajutatult, lisainfo ringide juhendajatelt.
    
 • Ujumine toimub ainult märtsi esimesel nädalal

Viimased uudised