Lauluisa sünnipäevanädala tähistamine Võru Kreutzwaldi Koolis

Lauluisa  sünnipäevanädala tähistamine Võru Kreutzwaldi Koolis

Meie kool kannab uhkusega lauluisa ja Viru lauliku, Võru linnaarsti ning  Eesti rahvuseepose “Kalevipoeg” looja Fr. R. Kreutzwaldi nime. Kooli motoks on “Kalevipojast” laenatud lause “Ülemaks kui hõbevara, kallimaks kui kullakoormad tuleb tarkus tunnistada.”

2021. aastal möödub:

218 aastat Kreutzwaldi sünnist;

95 aastat Kreutzwaldi ausamba avamisest;

80 aastat Kreutzwaldi majamuuseumi avamisest;

155 aastat “Eesti rahva ennemuistsete juttude” ilmumisest;

160 aastat “Kalevipoja” esmatrükist.

 

Selleks, et kõiki neid tähtpäevi väärikalt meeles pidada, tähistasime 6.-10. detsembril koolis Kreutzwaldi sünnipäevanädalat ning saime erinevates ainetundides teada, milliste tegevustega Kreutzwald oma eluajal tegeles.
 

Kreutzwald kui muinasjuttude vestja: 1.klasside õpilased said jututundides teada, millest pajatavad Kreutzwaldi muinasjutud. Jututubades kuuldud lugude põhjal joonistati kunstitunnis meeleolukaid pilte.

Kreutzwald kui rahvaluule koguja: 2. Klasside õpilased kogusid endale tuttavaid ja olulisi vanasõnu ning köitsid saadud töödest kokku oma klassi vanasõnade raamatu.

Kreutzwald kui harrastusnäitemängude autor ja lavastaja: 3. klassidel oli lennupõhisel teatriloovuspäeval võimalus tõlgendada Kreutzwaldi muinasjutte. Õpilased said viie ainetunni jooksul hakkama suurepäraste lavastuste ja luulekavaga, mis kanti päeva lõpus kõigile asjaosalistele  ette. 

Kreutzwald maarahva tervise edendajana: 4. klassid külastasid Kreutzwaldi majamuuseumi. Muuseumitöötajad viisid läbi tunni, kus saadi lähemalt teada Kreutzwaldi tegevusest linnaarstina, seda, kuidas lihtsate võtetega oma tervist hoida, meisterdati “Hea tervise” tarkuseraamat ning joodi kosutavat taimeteed.

Kreutzwald kui arheoloog: 5. klassid said Võromaa Kultuurikoja giidide abil  asjaliku ülevaate arheoloogiast ning sellest, kuidas Kreutzwald selle alaga seotud oli.

Kreutzwald kui keelearendaja: 6. klassid katsetasid matemaatikatunnis Kreutzwaldi eeskujul keelearendust ning uute sõnade väljamõtlemist. Meile juba ammu tuttavad sõnad nagu näiteks ametnik, omadus, etendus, rahvus, tulevik, põletik, palavik on just Kreutzwaldi välja mõeldud.

Kreutzwald kui linnaarst: 7. klassid kogusid nädala jooksul inimeseõpetuse ja bioloogiatundides infot tervislike eluviiside kohta, analüüsisid endi tervislikke eluviise  ja proovisid leida lahendusi kitsaskohtadele.

Kreutzwald kui ilmavaatleja: 8. klassid vaatlesid geograafiatundides ilma ning tegid võrdlusi praeguste ja varasemate ilmastikuoludega.

Kreutzwald kui eepose looja ja tõlkija: 9. klassid tegelesid kirjandusetunnis koostöös Kreutzwaldi majamuuseumiga ühe võrukeelse eeposeloo lugemisega. Inglise keeles pandi proovile oma võõrkeeleoskused ning tõlgiti Kreutzwaldi muistendeid inglise keelde. Vene keele tundides loodi kakskeelne plakat  eeposest “Kalevipoeg” laenatud lausetega.

Aitäh Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumi ja Võromaa Kultuurikoja töötajatele põnevate muuseumitundide ning kooli õpetajatele sünnipäevanädala ettevalmistamise ja läbiviimise eest. Kunstiõpetaja Aire Pergi kujundatud infosein II korrusel jääb veel mõneks ajaks õpilastele uudistamiseks ja teabe kinnistamiseks Kreutzwaldi tegemistest.

Loodame, et Kreutzwaldi sünnipäevanädala tähistamine, mis annab õpilastele ülevaate tema mitmekülgsest elust ja toimetamistest,  kujuneb Lauluisa koolis oodatud traditsiooniks.

 

Viimased uudised