KiVa programmist Võru Kreutzwaldi Koolis 2020/21 õppeaastal

KIVA programm

Võru Kreutzwaldi Kool osaleb KiVa programmis juba kolmandat õppeaastat. Programmi oluliseks elemendiks on koostöö lapsevanematega. Sellest tulenevalt oleme igal sügisel lastevanemate üldkoosolekul andnud tagasisidet KiVa programmi tegevustest. Lõppev õppeaasta on olnud seoses COVIDi laiaulatusliku leviku ja vahelduvate kontakt- ja distantsõppe perioodidega väga eriline ning lastevanemate üldkoosolekut pole olnud võimalik kokku kutsuda. Seetõttu edastame tagasiside programmi kulgemise kohta teile kirjalikus vormis.

KiVa programm on programm, mis on väljatöötatud Turu ülikooli teadlaste poolt, Soomes laialdaselt kasutusel, Eestis alates 2013.aastast. KiVa programmi eesmärgiks on kiusamisjuhtumite ennetamine, kiusamise vähendamine ja kiusamise põhjustatud negatiivsete tagajärgede võimalik vähendamine. Täiesti kiusamisvaba kooli saavutamine oleks super, aga olgem realistlikud, kiusamine on kolinud interneti avarustesse, kõikjale meie silmad ei näe ja kõrvad ei kuule.

KiVa üheks peamiseks ülesandeks on ennetustegevus, mille oluliseks elemendiks on KiVa tunnid. Lõppeval õppeaastal toimusid regulaarsed tunniplaani kuuluvad KiVa tunnid 1. ja 5. klassides. 1. klassides andsid tundi klassiõpetajad ning kõigile 5. klassidele kooli KiVa meeskonna liige õpetaja Piret Valdmaa. 2020/21 õppeaastal liitus KiVa programmiga ka kolmas kooliaste ehk 7.- 9. klassid. Neil eraldi KiVa tunde ei toimunud. Programmi teemasid käsitleti lõimitult erinevate ainetega ning klassijuhatajatundides.

SA Kiusamisvaba Kool mõõdab igal kevadel teaduspõhiste mõõdikutega koolide tööd kiusamise ennetamisel ja vähendamisel. 2018. aasta kevadel enne programmiga liitumist toimunud õpilasküsitlusel vastas 18 % õpilastest, et neid on kiusatud kaks või kolm korda kuus või sagedamini. Peale esimest programmis osalemise aastat, 2019. aasta kevadel toimunud  küsitlusel oli kiusatud õpilaste osakaal langenud 11 %-le. 2020. aasta kevadel vastas vaid 5 % õpilastest, et neid on kiusatud kaks või kolm korda kuus või sagedamini. Milline on hetke olukord, seda näitab meile käimasolev õpilasküsitlus.

Programmi oluliseks osaks on kiusamisjuhtumite lahendamine tuginedes teaduspõhisele metoodikale. Lõppeval õppeaastal on KiVa meeskonnal tulnud lahendada viit kiusamisjuhtumit. Neist kahe puhul on tegemist olnud küberkiusamisega.

Kolme programmis osaletud aasta ja õpilasküsitluse tulemuste põhjal võime öelda, et programm on tõhus just tänu ennetustööle. Võru Kreutzwaldi Koolile omistati 2020 . aastal KiVa põhitaseme kvaliteedimärgis, mis tõendab viimastel aastatel tehtud sihipärast tööd koolikiusamise vähendamisel. Programmi kasulikkust kinnitab ka õpilastelt saadud tagasiside. Järgnevalt jagan teiega laste endi mõtteid KiVa tundide kohta, mida nad on tänu nendele tundidele õppinud.

„Ma olen tänu KiVa tundidele õppinud seda, et isegi väikene halb sõna võib kellelegi palju haiget teha.“

„Ma olen aru saanud kui julm see kiusamine tegelikult on. 1. ja 2. klassis ma natuke ise ka kiusasin teisi või ütlesin halvasti, aga nii ei tohi kohe kindlasti teha. Kui ma näen, et kedagi kiusatakse, siis ma annan sellest õpetajale teada mitte ei kõnni kiusaja juurest tuima näoga mööda.“

„Olen õppinud teisi inimesi paremini märkama ja kuulama. Olen õppinud teiste inimeste arvamust arvestama.“

Kuidas saate teie lapsevanematena aidata kaasa õpilastele kiusamisest vaba ja turvalise kooli võimaldamisele? Oluline on igal päeval küsida lapselt, kuidas tal koolis läks. Kui küsid lapselt koolipäeva kohta, ära lepi lühivastusega „Hästi“ või „Normaalselt“. Võta aega, et saaksid lapsega teemasid arutada nii pikalt kui vaja. Peale sõnade on oluline „kuulata“ ka lapse tundeid, hääletooni, pöörata tähelepanu näoilmele ja kehahoiakule. Eesmärk ei ole ülekuulamine, vaid kahekõne, milles mõlemad pooled saavad jagada lugusid oma päevasündmustest. Kasulik on küsida selliseid küsimusi, millele ei saa vastata lihtsalt jah või ei. Kui vestlustest selgub, et sinu last koolis kiusatakse või ta teab, et kedagi teist kiusatakse, siis võta ühendust kooli KiVa meeskonna liikmega. Meie kontaktid on kooli kodulehel olemas. Loodame, et järgmine õppeaasta kulgeb Võru Kreutzwaldi Koolis sama turvaliselt ja sõbralikus õhkkonnas või veelgi paremini.

Ilusat suve ja kohtumisteni sügisel

Kooli KiVa meeskond: Janyka Vellak, Angela Viks, Eha Tammo, Piret Valdmaa ja Kai Laanemaa.