Tervisenõukogu

Võru Kreutzwaldi Kooli tervisenõukogu üldine eesmärk on tervist edendava tegevuse koordineerimine koolis. Tervisenõukogu tegevuskava aluseks on õppekava, kooli arengukava tegevuskava 2022-2024 ning õppeaasta üldeesmärgid.
 

Võru Kreutzwaldi Kooli tervisenõukogu prioriteedid terviseedenduse valdkonnas aastatel 2022-2024 on:

1) Tervislik ja maitsev koolilõuna.

2) Koolipere tervise ja heaolu edendamine.
 

Käesoleval õppeaastal 2022/23 oleme koolipere tervise ja heaolu edendamiseks planeerinud erinevaid tegevusi ja väljakutseid teemakuude kaupa.
 

Teemakuud on planeeritud järgmiselt:

* september - liikumiskuu

* oktoober - vitamiinikuu

* november - helkuriga õue kuu

* detsember - jõuluootuse kuu

* jaanuar - talveunekuu

* veebruar - vastlakuu

* märts- “jalad tagumiku alt välja kuu”

* aprill - südamekuu

* mai - õuesõppekuu

* juuni - kondimootoriga liikumise kuu

 

Võru Kreutzwaldi Kooli Tervisenõukogu koosseis
 

Liis Orro -  loodusõpetuse, keemia õpetaja, tervisenõukogu esimees

Anu Maask  - kehalise kasvatuse õpetaja

Hille Juss - inglise keel õpetaja, tervisenõukogu aseesimees

Kai Laanemaa - huvijuht

Merit Kund - bioloogia õpetaja

Merje Meemann - kehaline kasvatuse, karjääriõpetuse  õpetaja

Maia Mikk - klassiõpetaja

Kadri Paulus - geograafia õpetaja

Maire Piiroja - logopeed

Maiu Vislapuu - õppejuht

Ere Tumm - õppejuht

Maarika Eit - inglise keele õpetaja

Marian Kikas - matemaatikaõpetaja

Tiiu Ingermann - kooliõde

Helen Atspool - käsitöö ja kodunduse õpetaja

Regina Vildo - käsitöö ja kodunduse õpetaja

Blanca Punt - matemaatikaõpetaja