Pikapäevarühm

Pikapäevarühmas viibimine aitab lastel mängu ja ühiste ettevõtmiste toel kooli ja kaaslastega kergemini kohaneda ning kujundab lastes iseseisva töö harjumusi.

Õpilased klassis

Pikapäevarühmas viibimine:

  • tagab õpilasele abi kodutööde tegemisel;
  • õpetab lastele vastutustunnet;
  • arendab õpilaste sotsiaalseid oskusi;
  • süvendab oskust teistega arvestada;
  • võimaldab organiseerida klassivälist tegevust (raamatute lugemine, joonistamine, arendavate töölehtede täitmine);
  • võimaldab organiseerida aktiivset puhkust õues;
  • annab võimaluse veeta aega sisukalt ja huvitavalt, õpilastel on rühmas lõbusam ja turvalisem olla kui üksinda kodus.

Seotud dokumendid

Pikapäevarühma õpetajad:

  • 1.-4. klassidel on õpetajateks Ivi Laatsit