Huviringid

3.b klassi näitering

Juhendaja
Erja Arop ja Aigi Laine
Kellele
3.b klass
Millal
Esmaspäev 5. ja 6. tund (2021/2022)
Näitering_3.b

Foorumteater

Juhendaja
Kai Laanemaa
Kellele
7.-9. klassi õpilased
Millal
Neljapäeviti kl 13.00, aulas (2021/2022)

Foorumteater  on osalusteater, mis ajendab õppima ja leidma lahendusi erinevatele probleemidele. Foorumteatris saab inimene harjutada, kuidas tulla toime igapäevaelus tekkivate olukordadega, mis tulenevad suhetest ja suhtlemisest. 

 

Kuidas käib foorumteatri etendus?

Enamasti väga vabas, lustakas ja mängulises vormis, just seeläbi tekitatakse publikus vaba, turvaline ja hea õhkkond. Selleks viib Jokker etenduse alguses läbi ka paar mängu ja harjutust. Seejärel esitavad foorumteatri näitlejad varasemalt kogutud sisendi põhjal foorumteatri loo. Pärast seda järgneb lühike arutelu, kus publik peab leidma peamise probleemi, samuti tegelased, kes kõige rohkem antud olukorras kannatavad. Nüüd, olles teadlik põhiprobleemist ja kannatajast, mängitakse sama lugu uuesti läbi, ent sel korral on publikul võimalik loo kulgu sekkuda. Loo peatamiseks tuleb hõigata „Stopp“, mille järel jääb lugu seisma. Seejärel on kõigil võimalus tulla lavalae ja näidata, kuidas oleks nende arvates tekkinud olukorras kõige õigem käituda, et lugu lõppeks kannataja jaoks paremini.

Foorumteater

Kandlering

Juhendaja
Riina Antson
Kellele
Algklassid
Millal
Esmaspäeviti 7. tund klass 146 (2021/2022)

Kandleringis mängitakse väikekannelt ehk setu kannelt. Kandleringi õpilastel on võimalus kandlemänguga esineda mitmetel kooli üritustel.

Võru Kreuzwaldi Kool - kandlering

Kunstiring

Juhendaja
Aire Perk
Kellele
Kõik õpilased 3.-9. klassist (2021/2022)
Millal
Esmaspäeviti 12.45-14.50 kunstiõpetuse ruumis, klass 306.

Kunstiringi on oodatud õpilased, kelle sooviks on joonistada, maalida ja ruumilisi kunstiteoseid meisterdada. Erinevad ettevõtmised puudutavad taimeseade valdkonda jõulu- ja kevadpühade eelsel perioodil. Ringi liikmetega püüame osaleda joonistuskonkurssidel ja kaasa lüüa kooli almanahhi kujundamisel. Võimalus kaasa lüüa kooli dekoreerimise kavandamisel ja teostamisel.

Ootan kõiki pliiatsi- ja pintslisõpru, kes leiavad ühe kunstitunni nädalas vähe olevat!

ring

Lastekoor

Juhendaja
Jane Reiljan, Erja Arop
Kellele
5.-9. klass
Millal
Neljapäeval kl 14.00-15.30, klass 242 (2021/2022)

Võru Kreutzwaldi Kooli lastekooris laulavad neiud 5.-9. klassini. Lastekoor on koht, kus treenida oma hääle kõlavust ja kooslaulu ning omandada erinevat huvitavat repertuaari, Tegevusaasta sisaldab mitmeid esinemisi koolis ja väljaspool kooli.

lastekoor

Mängujuhtide ring

Juhendaja
Kai Laanemaa
Kellele
6.-9. klassi õpilased
Millal
Kolmapäeviti kooli aulas, algusega kell 14.00 (2021/2022)

Mängujuhtide ringi on oodatud liikumist ja loovust armastavad 6.-9. kl õpilased. Ringis õpime tundma mängujuhile vajalikke oskusi ning arendame olulisi omadusi. Harjutame mängude ja protsesside juhtimist, meeskonnatööd, õpime avalikku esinemist, tööd hääle ja kehaga. Ning otse loomulikult-MÄNGIME!!!!!

Mängujuhtide ring

Mõttesport

Juhendaja
Evi Tarro
Kellele
1.-9. klass
Millal
Arvutiklassis B23 (2021/2022)

Võru Kreutzwaldi Kooli õpilased osalevad Eesti Mõttespordi Liidu ja Vint.ee mõttespordi portaali korraldatud mõttespordi olümpiaadil vint.ee keskkonnas. Mängida saab sudokut, vene kabet, gomokut.

olümpiaad

Mudilaskoor

Juhendaja
Jane Reiljan, Erja Arop
Kellele
Tüdrukud 2. - 4. klass, 1. klassi õpilased pärast hääleproovi
Millal
Teisipäeval ja kolmapäeval 13.00 -13.45 klass 242 (2021/2022)

Mudilaskooris saab laps arendada oma lauluhäält, kahehäälset laulmist ja musikaalsust. Repertuaar on lastepärane ja lõbus. Mudilaskoori on ootamas mitu erinevat esinemist koolis ja väljaspool kooli.

mudilased

Muusika- ja pärimusring

Juhendaja
Merle Kons
Kellele
2. ja 4. klass
Millal
Pikapäevarühma ajal (2021/2022)

Muusikaring: ringis arendatakse laulmist solistina kui ka ansamblina. 

Pärimusring: pikapäevarühma lapsele. Pärimuslikud (laulu)mängud. Õpime vanemaid ning uuemaid pärimuslikke laulumänge mängima.

Sant

Näitering

Juhendaja
Raili Leesalu
Kellele
Kõigile huvilistele
Millal
Teisipäeval ja neljapäeval kl 10.35, ruum 414 (2021/2022)

Näiteringis teeme harjutusi esinemisjulguse ja -oskuse lihvimiseks. Mängime läbi erinevaid olukordi ja õpime üksteist paremini mõistma. Erinevad ülesanded aitavad iseennastki tundma õppida ja oma tundeid väljendada. Tähtis on soov koos mängida.

Võru Kreuzwaldi Kool - näitering

Poistekoor

Juhendaja
Jane Reiljan, Erja Arop
Kellele
1.-6. klassi poistele
Millal
Teisipäeval ja kolmapäeval kl 14.00-14.45 (klass 242 (2021/2022)

Poistekoori on oodatud kõik toredad lauluhimulised poisid 1.-6. klassini. Laulame poistele sobivat energilist ja mõnusat repertuaari, ootamas on mitu esinemist. Võru Kreutzwaldi Kooli poistekoor on Eesti Meestelaulu Seltsi liige.

Poistekoor

Robootika

Juhendaja
Ene Moppel
Kellele
1.-3.kl õpilased
Millal
2021/2022 õppeaastal

1. klassi robootikaring. 

Ring toimub teisipäeval või reedel 1. tunni ajal arvutiklassis B25

1. klassi robootikaringis pannakse kokku ja programmeeritakse WeDo roboteid. 1. klassi robootikaringi on oodatud Võru Kreutzwaldi Kooli 1. klasside õpilased

2.-4. klassi robootikaring. 

Ring toimub esmaspäeval või teisipäeval kl 14.00-14.45 arvutiklassis B25 alates 

Robootikaringis pannakse kokku roboteid ja erinevaid lihtsaid mehhanisme.

FLL robootikaring. 

Ring toimub neljapäeval kl 14.00-14.45 arvutiklassis B25, ringi on oodatud 10-16aastased õpilased

FLL robootikaring osaleb EV3 robotiga FLL 2021/2022 hooaja võistlusel.

 

Ühte ringi mahub max 20 õpilast. Registreerimine ringidesse toimub koolis klassijuhataja juures.

Robotika ring

Saalihoki

Juhendaja
Kaidur Kukk
Kellele
6.-9. kl poisid ja tüdrukud
Millal
Neljapäeval kl 14.00-17.00 kooli võimlas (2021/2022)

Saalihoki

Saalihoki on harrastajate hulga poolest järk-järgult kasvav spordiala, mis on muutunud Eestis üsna populaarseks. Saalihoki on väga mitmekülgne ala, mis arendab osavust, kiirust ja koordinatsiooni. Saalihoki õpetab vastutustunnet enda ja meeskonna ees, arendab füüsiliselt mitmekülgseks ja osavaks ning teeb tuju alati rõõmsaks!

Hoki

Spordiring

Juhendaja
Timo Kuus
Kellele
1.-4. klassi õpilased
Millal
Esmaspäeval, kolmapäeval kl 13.40-14.40, reedel 13.00-14.00 kooli võimlas 2021/2022

Pallimänguringis õpime erinevaid pallimänge ja nende reegleid - rahvastepall, saalihoki, korvpall, jalgpall, võrkpall ja käsipall. Samuti paneme rõhku erinevatele kordinatsiooniharjutustele ja üldfüüsilise vormi arendamisele. 

Rahvastepall

Tantsuring

Juhendaja
Janeli Sikaste
Kellele
Pikapäevarühma ja algklasside õpilased
Millal
Esmaspäev, neljapäeval 5. ja 6. tund (2021/2022)
Tants

Võru Kreutzwaldi Kooli kodutütred ja noorkotkad

Juhendaja
Urmas Ott - urmas.ott@vkrk.edu.ee
Kellele
1.-9. klassi õpilased
Millal
Vastavalt rühma ja maleva tegevuskavale

Noored Kotkad

Noored Kotkad on 27. mail 1930. aastal loodud, Kaitseliidu seaduse alusel tegutsev üleeestiline vabatahtlik organisatsioon, mille missioon on vabatahtlikkust väärtustades pakkuda noortele parimaid arengu- ja tegutsemisvõimalusi isamaalise kasvatustöö kaudu.
 
Noorkotkaste põhiliseks tegevusvormiks on laagrid ja matkad. Peamiselt pööratakse rõhku matkatarkustele ja riigikaitsele, oluliselt kohal on ka ohutuse teemad, sportlikud tegevused, samuti on tegevustesse sisse põimitud kodanikuoskusi ning ajalooteadmisi. Organisatsioon hoolitseb ka selle eest, et noorte meeste juhtimis- ning organiseerimisoskused saaksid täiendust. Kõik noorkotkad sooritavad järgu – ja erikatseid, lisaks koolitatakse malevas salga – ja rühmapealikke.

Noored Kotkad on ettevõtlikud, otsustusvõimelised, iseseisvad, kehaliselt terved poisid, kellel on palju visadust ja tahtejõudu.

https://nooredkotkad.ee/meist/tutvustus/

 

Kodutütred 

Kodutütred on 19. jaanuaril 1932. aastal loodud tütarlaste vabatahtlik isamaaline skautlik Kaitseliidu noorteorganisatsioon, millel on oma põhikiri ja sisekord. Kodutütreks on 7-18aastased tütarlapsed.

Kodutütarde organisatsiooni eesmärkideks on:

  • kasvatada noorte isamaalist meelsust ja valmisolekut kaitsta Eesti iseseisvust, süvendada armastust oma kodu ja isamaa vastu, õpetada austama ja armastama eesti keelt ja eesti meelt;
  • kasvatada kõrge moraaliga isiksusi, kes on ausad, ettevõtlikud, otsustamis- ja vastutusvõimelised, tähelepanelikud, südamlikud,  austaksid oma vanemaid, kaasinimesi ja loodust;
  • arendada noorte vaimseid ja kehalisi võimeid; et need oleksid mitmekülgsed ja harmoonilised;
  • harjutada noori järgima tervislikku eluviisi, isikliku hügieeni reegleid ja olema suutelised abistama hädasolijaid;
  • valmistada ette kodutütreid naise ja ema ülesannete täitmiseks;
  • kasvatada tütarlastes teadmist, et nende haridusest ja haritusest oleneb Eesti olevik ja tulevik.

Eesmärkide saavutamiseks korraldatakse koonduseid, loenguid, kursuseid, praktilisi töid, näitusi, koosolekuid, pidusid, ekskursioone, matku, mänge ja muud kultuurilist ning majanduslikku tegevust.

https://kodututred.ee/meist/tutvustus/

kotkad ja tütred