eTwinning

eTwinning

eTwinning on koostööprogramm õpetajatele, mis annab suurepärase võimaluse õppida kolleegidelt välismaal kui ka Eestis, jagada omavahel häid kogemusi ning osaleda koos õpilastega koolidevahelistes õpiprojektides, et tuua vaheldust koolitundidesse.

eTwinningu lugu sai alguse 2005. aastal, kui Euroopa Komisjon otsustas toetada Euroopa koolide veebipõhist koostööd. Tänaseks on eTwinning kasvanud Euroopa suurimaks õpetajate kogukonnaks, kaasates üle 580 000 õpetaja pea 40st riigist. Eestis koordineerib eTwinningu tegevust Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus.

 

Võru Kreutzwaldi Kooli eTwinningu projektid ja tegevused 2020/2021 õppeaastal: 

 • Praktiline koolitus oma kooli õpetajatele 13. oktoobril 2020 “VKrK õpib twinnima”, läbiviija Ere Tumm. https://twinspace.etwinning.net/123264/home
 • Ere Tumm ja Marju Purge “MELISSA”. See projekt on seotud  Erasmus+ KA229 rahvusvahelise strateegilise koostöö raamistiku projektiga “MELISSA”. Projektis osaleb 9.b klass. Projektis teevad koostööd õp. Aire Perk, õp. Sander Breidaks, õp. Leili Sõmer, direktor Taavi Karu, õp. Ragna Meeliste, õp. Erja Arop, õpetaja Merit Kund. Projekti partneriteks on koolid Šotimaalt, Portugalist, Itaaliast ja Kreekast.
 • Ere Tumm on 2020/2021 eTwinningu multiprojekti “Linnulennul läbi kooli” asutajaliige koos Luunja Keskkooli õpetaja Margit Laidveega. Projektis  osalevad partnerina Marju Purge ja Ere Tumm. https://twinspace.etwinning.net/123265
 • Aigi Laine osaleb partnerina alus- ja alghariduse multiprojektis “Lugeda on mõnus” https://live.etwinning.net/projects/project/228703
 • Ere Tumm osales 3.-5. detsembril 2020 toimunud eTwinningu mentorite professionaalse arengu õpitubades. 
 • Haridustehnoloog Evi Tarro viib 27. jaanuaril 2021 läbi koolituse “eTwinningu tutvustus ja praktiline õpituba” Antsla Gümnaasiumi õpetajatele.

eTwinningu kvaliteedimärk 2019 / 2020 õppeaastal läbiviidud projektidele:

 

Võru Kreutzwaldi Kooli eTwinningu projektid ja tegevused 2019/2020 õppeaastal: 

 • Marju Purge (projekti algataja) ja Maiu Vislapuu (projektis partner) “Insight into Home Place “ Projektis osaleb 5.b klass ning partneriteks on koolid Itaaliast ja Saksamaalt.
 • Ere Tumm (projekti algataja) “Plastic Free Baltic Sea”. Projektis osaleb õp. Ere Tummi 5.c klassi inglise keele rühm. Projektiga teevad koostööd õp. Ene Liivamägi, õp. Aire Perk ja õp. Ragna Meeliste. Projekti partneriteks on koolid Lätist, Leedust ja Soomest.
 • Ere Tumm ja Marju Purge “MELISSA”. See projekt on seotud  Erasmus+ KA229 rahvusvahelise strateegilise koostöö raamistiku projektiga “MELISSA”. Projektis osaleb 8.b klass. Projektis teevad koostööd õp. Aire Perk, õp. Sander Breidaks, õp. Leili Sõmer, direktor Taavi Karu, õp. Ragna Meeliste, õp. Erja Arop, õpetaja Merit Kund. Projekti partneriteks on koolid Šotimaalt, Portugalist, Itaaliast ja Kreekast.
 • Liisbet Kuzenko, Marju Sarapuu ja Aigi Laine osalevad partnerina alus- ja alghariduse projektis  "Multiprojekt 2019/2020 - Tvinnime sõpradeks" 
 • Aivar Halapuu osaleb partnerina tehnoloogiateemalises multiprojektis  “Multiprojekt 2019/2020 - Tehn-twin projektiportsud koolitundidesse!”
 • Ere Tumm on 2019/2020 eTwinningu multiprojekti “Twinnime keeletunnid põnevamaks”  asutajaliige koos Luunja Keskkooli õpetaja Margit Laidveega. Projektis osaleb partnerina Svetlana Yavnashan. 
 • Liisbet Kuzenko osales 7. oktoobrist-3. novembrini  eTwinningu veebikursusel algajatele. 
 • Ere Tumm osales 4.septembrist-19.detsembrini eTwinningu mentorite veebikursusel.
 • Ere Tumm tutvustas eTwinningut ja viis läbi praktilise töötoa 21. novembril 2019 Võru Kreutzwaldi Koolis „ProgeTiigri tulevikutegijad“ sarja raames Võru- ja Põlvamaa ühisel õpilasüritusel "Ääri-veeri ProgeTiiger".
 • Hille Juss osales 18.jaanuaril 2020 koolitusel “eTwinning ja projektõpe algajatele”

 

Meie koolile omistati eTwinningu koolimärk aastateks 2019/2020.

Võru Kreutzwaldi Kooli eTwinningu projektid 2018/2019 õppeaastal:

 • Ere Tumm (projekti algataja) “Scot-Est Values”. Projektis osaleb õp. Ere Tummi 6.c klassi inglise keele rühm koos õpilastega Šotimaalt.

 • Marju Purge (projekti algataja) ja Tiia Raag (projektis partner) “So The Story Goes”. Projektis osaleb 6.b klass, partneriteks on Saksa kooli õpilased.

 • Ene Moppel (projektis partner) “Creative Coders”. Projektis osaleb 3.b klass, partneriteks on Martna Põhikooli ja Poola kooli õpilased.

 • Ere Tumm (projekti algataja), Marju Purge, Maiu Vislapuu, Pilvi Saarma, Ragna Meeliste, Eha Tammo, Raili Leesalu (projektis partnerid)- rahvusvaheline multiprojekt “Väärtustame vana ja väärtuslikku!” /”Let’s Value the Old and Valuable!” Projektis osalesid 4.b, 4.c, 5.b, 7.a klass ja 7.b klassi tüdrukud. Projektis osalesid partneritena veel Riia Eesti Kool, Soome, Läti ja Hispaania kool. eTwinningu kvaliteedimärk 2017/2018 õppeaastal läbiviidud projektidele:

 • Marju Purge, Tiia Raag “Culture Kids Rainbow”

 • Ere Tumm “My Fatherland-100!”

See projekt tuli vabariiklikul projektivõistlusel 10 parema hulka kui parim isamaaline projekt ning sai ka Euroopa kvaliteedimärgi!

 

eTwinningu kvaliteedimärk 2016/2017 õppeaastal läbiviidud projektidele:

 • Liia Toomas “Mesimummude tantsupidu BeeBot robotitega”

      https://twinspace.etwinning.net/28567/pages/page/228422

      https://twinspace.etwinning.net/28567/home

See projekt tuli vabariiklikul projektivõistlusel  10 parema hulka!
 

See projekt saavutas vabariiklikul projektivõistlusel I koha ning sai ka Euroopa kvaliteedimärgi!
 

eTwinningu kvaliteedimärk 2016/2017 õppeaastal läbiviidud projektidele:

 • Liia Toomas “Mesimummude tantsupidu BeeBot robotitega”

      https://twinspace.etwinning.net/28567/pages/page/228422

      https://twinspace.etwinning.net/28567/home

See projekt tuli vabariiklikul projektivõistlusel  10 parema hulka!
 

See projekt saavutas vabariiklikul projektivõistlusel I koha ning sai ka Euroopa kvaliteedimärgi!