Erasmus+ KA201 Strategic Partnership For School Education "European Orchestra "

Võru Kreutzwaldi Kool osaleb rahvusvahelises muusikaprojektis  "European Orchestra "
 

Projekti periood 03.09.2018- 02.09.2020
 

Projektis osalevad organisatsioonid

Peapartner: Counsil for Prevention of Juvenile Delinquency- Makedoonia

Partnerid: Bakirkoy Ilce Milli Egitim Mudurlugu- Türgi

                 Katolicka spojena skola-Slovakkia

                 Nuestra Senora de la Victoria-Maristas- Hispaania

                 Sinergia Societa Cooperativa Sociale- Itaalia

                 Võru Kreutzwaldi Kool-Eesti

 

Projekti eesmärgid: Uute metoodikate väljatöötamine muusikahariduses, mille kaudu vähendada kiusamist, diskrimineerimist, suurendada erivajadustega õpilaste võimalust osaleda muusikaloome protsessis.

Projekti tulemusena valmib mitmekultuuriline muusikaharidusraamat, kus esitletakse partnerriikide rahvamuusikat ja pärimust. Luuakse kodulehekülg, mille kaudu edastatakse tegevusi ja tulemusi. Toimuvad partnerite kohtumised ning noortekohtumised, kus osalevad noored esitavad oma rahvamuusikat ning õpivad mängima ja laulma partnerriikide rahvalaule-ja muusikat. Projekti lõpuks sünnib „Euroopa orkester“.

Erivajadustega õpilased integreeritakse muusikalisesse teatrisse, koorisse ja orkestrisse. Õpilased saavad võimaluse õppida mängima uusi instrumente.

Projekti kodulehekülg:

https://erasmuseuropeanorchestra.com/