Huviringid

1.a robootikaring

Juhendaja
Pilvi Saarma
Kellele
1.a klass
Millal
Esmaspäeviti kl 08.00-08.45, ring alustab tegevust alates 7. oktoobrist (2019/2020)

1.a klassi robootikaringis pannakse kokku ja programmeeritakse WeDo roboteid.

Robootika

Andre Laine tantsuringid

Juhendaja
Andre Laine
Kellele
Erinevad rühmad 1.-6. kl 8
Millal
Teisipäeval, neljapäeval, ringid alustavad tegevust 16. septembrist (2019/2020)

Teisipäeval 6 tund 1.-2. klassi tüdrukud (võimla) Showtants

Teisipäeval 7 tund 3.-6. klassi poisid ja tüdrukud (võimla) Showtants

Neljapäeval 6. tund 1.-2. klassi poisid (võimla) Showtants

Suurepärane võimalus osaleda tantsuringis ühe Eesti tuntuma tantsuõpetaja käe all. Eesmärk osaleda nii kooli pidudel kui ka vabariiklikel võistlustel (Koolitants, Kuldne karikas, Kagu-Eesti tantsupidu jne). Ringis osalemine on TASUTA!

 

Tants

Foorumteater

Juhendaja
Kai Laanemaa, Kaja Kunz
Kellele
6.-9. klassi õpilased
Millal
Neljapäeviti kl 14.30-16.00, aula (2019/2020)

Foorumteater  on osalusteater, mis ajendab õppima ja leidma lahendusi erinevatele probleemidele. Foorumteatris saab inimene harjutada, kuidas tulla toime igapäevaelus tekkivate olukordadega, mis tulenevad suhetest ja suhtlemisest. 

 

Kuidas käib foorumteatri etendus?

Enamasti väga vabas, lustakas ja mängulises vormis, just seeläbi tekitatakse publikus vaba, turvaline ja hea õhkkond. Selleks viib Jokker etenduse alguses läbi ka paar mängu ja harjutust. Seejärel esitavad foorumteatri näitlejad varasemalt kogutud sisendi põhjal foorumteatri loo. Pärast seda järgneb lühike arutelu, kus publik peab leidma peamise probleemi, samuti tegelased, kes kõige rohkem antud olukorras kannatavad. Nüüd, olles teadlik põhiprobleemist ja kannatajast, mängitakse sama lugu uuesti läbi, ent sel korral on publikul võimalik loo kulgu sekkuda. Loo peatamiseks tuleb hõigata „Stopp“, mille järel jääb lugu seisma. Seejärel on kõigil võimalus tulla lavalae ja näidata, kuidas oleks nende arvates tekkinud olukorras kõige õigem käituda, et lugu lõppeks kannataja jaoks paremini.

Foorumteater

Jalgratturi koolitus

Kellele
4. klassidele
Millal
Alustab 16. september 2019

Liiklusõpetus koosneb 2 osast.

  • I osa (1. - 26. tund) teooria. See on kohustuslik kõigile. Teooriaeksami sooritanu saab soovi korral osaleda praktilisel sõiduõppel.
  • II osa (27. - 35. tund) praktiline sõiduõpe platsisõit ja sõit  linnaliikluses. Sõidueksam.

Jalgratturi liiklusõpetuse lõpus saab eksamid sooritanud õpilane jalgratturi juhiloa.

Jalgratas

Kandlering

Juhendaja
Riina Antson
Kellele
Algklassid ja 5.-7.klass
Millal
Alglassid esmaspäeval kl 13.15-14.00. 5.-7.klassid kolmapäeval kl 14.15-14.55, klass 146 (2019/2020)

Kandleringis mängitakse väikekannelt ehk setu kannelt. Kandleringi õpilastel on võimalus kandlemänguga esineda mitmetel kooli üritustel.

Võru Kreuzwaldi Kool - kandlering

Kunstiring

Juhendaja
Aire Perk
Kellele
Kõik õpilased 3.-9. klassist (2019/2020)
Millal
Kolmapäeviti kl 14.15-15.40 kunstiõpetuse ruumis, klass 306. Ring alustab tegevust 23. septembrist

Kunstiringi on oodatud õpilased, kelle sooviks on joonistada, maalida ja ruumilisi kunstiteoseid meisterdada. Erinevad ettevõtmised puudutavad taimeseade valdkonda jõulu- ja kevadpühade eelsel perioodil. Ringi liikmetega püüame osaleda joonistuskonkurssidel ja kaasa lüüa kooli almanahhi kujundamisel. Võimalus kaasa lüüa kooli dekoreerimise kavandamisel ja teostamisel.

Ootan kõiki pliiatsi- ja pintslisõpru, kes leiavad ühe kunstitunni nädalas vähe olevat!

Kunstiringi lapsed

Lastekoor

Juhendaja
Jane Reiljan, Erja Arop
Kellele
5.-9. klassi neidudele
Millal
Neljapäeviti kl 14.00-15.30, klass 242 (2019/2020)

Võru Kreutzwaldi Kooli lastekooris laulavad neiud 5.-9. klassini. Lastekoor on koht, kus treenida oma hääle kõlavust ja kooslaulu ning omandada erinevat huvitavat repertuaari, Tegevusaasta sisaldab mitmeid esinemisi koolis ja väljaspool kooli.

lastekoor

Linnuvaatlejate ring

Juhendaja
Maia Mikk
Kellele
Algklassid
Millal
Üle nädala kolmapäeviti kl 12.20-14.00, klass 149 (2019/2020)

Tutvume Eesti Ornitoloogiaühingu kodulehega. Õpime talvituvaid aialinde.  Talvine ja kevadine aialindude vaatlus ja loendus. Tutvume aastalinnuga. Püüame olla kursis linnuriigis toimuvaga.

Öökull

Mälumäng

Juhendaja
Aivar Halapuu
Kellele
5–9. klassi õpilastele
Millal
Teisipäeviti peale kolmandat tundi aulas (2019/2020)

Mälumänguhuvilistel moodustada 4-liikmeline võistkond. Võistkond ei pea olema ühest klassist. Ühest klassist võib olla mitu võistkonda. Kaasa head mõtted ja kirjutusvahend! Parim võistkond saab kooli esindada suurematel võistlustel.

 

Sudoku ja mälumäng

Mõttesport

Juhendaja
Evi Tarro
Kellele
1.-9. klass
Millal
04.11.2019 kuni 19.03.2020 arvutiklassis B23 (2019/2020)

Võru Kreutzwaldi Kooli õpilased osalevad Eesti Mõttespordi Liidu ja Vint.ee mõttespordi portaali korraldatud mõttespordi olümpiaadil vint.ee keskkonnas alates 04.11.2019 kuni 19.03.2020 arvutiklassis B23. Mängida saab sudokut, vene kabet, gomokut.

olümpiaad

Mudilaskoor

Juhendaja
Jane Reiljan, Erja Arop
Kellele
2.-4. klassi tüdrukutele
Millal
Teisipäeval ja kolmapäeval kl 13.05-13.50, klass 242. (2019/2020)

Mudilaskooris saab laps arendada oma lauluhäält, kahehäälset laulmist ja musikaalsust. Repertuaar on lastepärane ja lõbus. Mudilaskoori on ootamas mitu erinevat esinemist koolis ja väljaspool kooli.

mudilased

Näitering

Juhendaja
Raili Leesalu
Kellele
5.–9. klassi õpilastele
Millal
Kolmapäeviti kl 14.10-15.30 (2019-2020), aulas

Näiteringis teeme harjutusi esinemisjulguse ja -oskuse lihvimiseks. Mängime läbi erinevaid olukordi ja õpime üksteist paremini mõistma. Erinevad ülesanded aitavad iseennastki tundma õppida ja oma tundeid väljendada. Tähtis on soov koos mängida.

Võru Kreuzwaldi Kool - näitering

Poistekoor

Juhendaja
Jane Reiljan, Erja Arop
Kellele
1.-6. klassi poistele
Millal
Teisipäeval ja kolmapäeval kl 14.00-14.45 (2019/2020), klass 242

Poistekoori on oodatud kõik toredad lauluhimulised poisid 1.-6. klassini. Laulame poistele sobivat energilist ja mõnusat repertuaari, ootamas on mitu esinemist. Võru Kreutzwaldi Kooli poistekoor on Eesti Meestelaulu Seltsi liige.

Poistekoor

Robootika

Juhendaja
Ene Moppel
Kellele
1.-3.kl õpilased

1. klassi robootikaring. 

Ring toimub teisipäeval kell 8.00-8.40 alates 1. oktoobrist 2019 kuni 15.05.2020 arvutiklassis B25

1. klassi robootikaringis pannakse kokku ja programmeeritakse WeDo roboteid. 1. klassi robootikaringi on oodatud Võru Kreutzwaldi Kooli 1. klasside õpilased

2. ja 3. klassi robootikaring. 

Ring toimub kolmapäeal 7. tunni ajal arvutiklassis B25 alates 2. oktoobrist 2019 kuni 16.05.2020

2. ja 3. klassi robootikaringis pannakse kokku roboteid ja erinevaid lihtsaid mehhanisme.

FLL robootikaring. 

RIng toimub alates oktoobrist arvutiklassis B25 esmaspäeval 7.-8. tunni ajal, ringi on oodatud 10-16aastased õpilased

FLL robootikaring osaleb EV3 robotiga FLL 2019/2020 hooaja võistlusel.

 

Ühte ringi mahub max 20 õpilast. Registreerimine ringidesse toimub koolis klassijuhataja juures.

Robotika ring

Solistiring

Juhendaja
Erja Arop, Jane Reiljan, Merle Kons
Kellele
1.-9.kl õpilastele
Millal
Aeg kokkuleppel (2019/2020)

Solistiringe juhendavad õpetja Erja Arop klassis 242, Jane Reiljan klassis 240 ja Merle Kons klassis 240

solistiring

Spordiring

Juhendaja
Kaidur Kukk
Kellele
Saalihoki 6.-9. kl/rahvastepall 4.-5.kl (2019/2020)
Millal
Esmaspäeval 15.00-17.30 saalihoki 6.-9. kl/rahvastepall 4.-5.kl nii poisid kui ka tüdrukud.

Ringid tegutsevad võimlas ja alustavad tegevust 16. september.

Rahvastepall

Rahvastepall kui põnevust ja pinget pakkuv mäng on laste hulgas väga populaarne. Mäng arendab osavust, kiirust head pallikäsitsemist ja meeskonnatööd. Suurepärane sportmäng, mis valmistab noori ette mis tahes muu pallimänguala tarvis. Teeb tuju alati rõõmsaks!

Saalihoki

Saalihoki on harrastajate hulga poolest järk-järgult kasvav spordiala, mis on muutunud Eestis üsna populaarseks. Saalihoki on väga mitmekülgne ala, mis arendab osavust, kiirust ja koordinatsiooni. Saalihoki õpetab vastutustunnet enda ja meeskonna ees, arendab füüsiliselt mitmekülgseks ja osavaks ning teeb tuju alati rõõmsaks!

Spordiring

Tehnoloogiaring

Juhendaja
Sander Breidaks
Kellele
5.-9. klassi õpilastele
Millal
Neljapäeval 15.00-15.45, tehnoloogiaklass (2019/2020)

Tehnoloogiaring on mõeldud õpilastele, kes soovivad süvendatult õppida ja omandada teadmisi erinevate tehnoloogia valdkondadest (puidutöötlemine, metalli töötlus ja elekter). Ring on mõeldud enamjaolt 5- 9 klassi õpilastele. 

Tehnoloogiaringi lapsed

Võru Kreutzwaldi Kooli kodutütred ja noorkotkad

Juhendaja
Urmas Ott - urmas.ott@vkrk.edu.ee
Kellele
1.-9. klassi õpilased
Millal
Vastavalt rühma ja maleva tegevuskavale

Noored Kotkad

Noored Kotkad on 27. mail 1930. aastal loodud, Kaitseliidu seaduse alusel tegutsev üleeestiline vabatahtlik organisatsioon, mille missioon on vabatahtlikkust väärtustades pakkuda noortele parimaid arengu- ja tegutsemisvõimalusi isamaalise kasvatustöö kaudu.
 
Noorkotkaste põhiliseks tegevusvormiks on laagrid ja matkad. Peamiselt pööratakse rõhku matkatarkustele ja riigikaitsele, oluliselt kohal on ka ohutuse teemad, sportlikud tegevused, samuti on tegevustesse sisse põimitud kodanikuoskusi ning ajalooteadmisi. Organisatsioon hoolitseb ka selle eest, et noorte meeste juhtimis- ning organiseerimisoskused saaksid täiendust. Kõik noorkotkad sooritavad järgu – ja erikatseid, lisaks koolitatakse malevas salga – ja rühmapealikke.

Noored Kotkad on ettevõtlikud, otsustusvõimelised, iseseisvad, kehaliselt terved poisid, kellel on palju visadust ja tahtejõudu.

http://www.nooredkotkad.ee/et/noored_kotkad

 

Kodutütred 

Kodutütred on 19. jaanuaril 1932. aastal loodud tütarlaste vabatahtlik isamaaline skautlik Kaitseliidu noorteorganisatsioon, millel on oma põhikiri ja sisekord. Kodutütreks on 7-18aastased tütarlapsed.

Kodutütarde organisatsiooni eesmärkideks on:

  • kasvatada noorte isamaalist meelsust ja valmisolekut kaitsta Eesti iseseisvust, süvendada armastust oma kodu ja isamaa vastu, õpetada austama ja armastama eesti keelt ja eesti meelt;
  • kasvatada kõrge moraaliga isiksusi, kes on ausad, ettevõtlikud, otsustamis- ja vastutusvõimelised, tähelepanelikud, südamlikud,  austaksid oma vanemaid, kaasinimesi ja loodust;
  • arendada noorte vaimseid ja kehalisi võimeid; et need oleksid mitmekülgsed ja harmoonilised;
  • harjutada noori järgima tervislikku eluviisi, isikliku hügieeni reegleid ja olema suutelised abistama hädasolijaid;
  • valmistada ette kodutütreid naise ja ema ülesannete täitmiseks;
  • kasvatada tütarlastes teadmist, et nende haridusest ja haritusest oleneb Eesti olevik ja tulevik.

Eesmärkide saavutamiseks korraldatakse koonduseid, loenguid, kursuseid, praktilisi töid, näitusi, koosolekuid, pidusid, ekskursioone, matku, mänge ja muud kultuurilist ning majanduslikku tegevust.

https://www.kodutytar.ee/meist/

kotkad ja tütred