Huviringid

Foorumteater

Juhendaja
Kai Laanemaa
Kellele
7.-9. klassi õpilased
Millal
Kokkuleppel osalejatega pikkadel söögivahetundidel (2022/2023)

Foorumteater  on osalusteater, mis ajendab õppima ja leidma lahendusi erinevatele probleemidele. Foorumteatris saab inimene harjutada, kuidas tulla toime igapäevaelus tekkivate olukordadega, mis tulenevad suhetest ja suhtlemisest. 

 

Kuidas käib foorumteatri etendus?

Enamasti väga vabas, lustakas ja mängulises vormis, just seeläbi tekitatakse publikus vaba, turvaline ja hea õhkkond. Selleks viib Jokker etenduse alguses läbi ka paar mängu ja harjutust. Seejärel esitavad foorumteatri näitlejad varasemalt kogutud sisendi põhjal foorumteatri loo. Pärast seda järgneb lühike arutelu, kus publik peab leidma peamise probleemi, samuti tegelased, kes kõige rohkem antud olukorras kannatavad. Nüüd, olles teadlik põhiprobleemist ja kannatajast, mängitakse sama lugu uuesti läbi, ent sel korral on publikul võimalik loo kulgu sekkuda. Loo peatamiseks tuleb hõigata „Stopp“, mille järel jääb lugu seisma. Seejärel on kõigil võimalus tulla lavalae ja näidata, kuidas oleks nende arvates tekkinud olukorras kõige õigem käituda, et lugu lõppeks kannataja jaoks paremini.

Foorumteater

Kandlering

Juhendaja
Riina Antson
Kellele
Algklassid
Millal
Kolmapäeviti 5. kl kandlering kell 14.05-14.50 ja neljapäeviti 1. kl kandlering kell 13.10-13.55(2022/2023)

Kandleringis mängitakse väikekannelt ehk setu kannelt. Kandleringi õpilastel on võimalus kandlemänguga esineda mitmetel kooli üritustel.

Võru Kreuzwaldi Kool - kandlering

Kunstiring

Juhendaja
Aire Perk
Kellele
Kõik õpilased 3.-9. klassist (2022/2023)
Millal
Esmaspäeviti 13.10-15.40 kunstiõpetuse ruumis, klass 306.

Võimalus tegeleda oma loominguga, lahendada uusi loomingulisi ülesandeid, katsetada erinevaid tehnikaid ja osaleda kooli kaunistamiseks planeeritud dekoratsioonide valmistamisel.

ring

Lastekoor

Juhendaja
Jane Reiljan, Erja Arop
Kellele
5.-9. klass
Millal
Neljapäeval kl 14.00-15.30, klass 242 (2022/2023)

Võru Kreutzwaldi Kooli lastekooris laulavad neiud 5.-9. klassini. Lastekoor on koht, kus treenida oma hääle kõlavust ja kooslaulu ning omandada erinevat huvitavat repertuaari, Tegevusaasta sisaldab mitmeid esinemisi koolis ja väljaspool kooli.

lastekoor

Mängujuhtide ring

Juhendaja
Kai Laanemaa
Kellele
6.-9. klassi õpilased
Millal
Teisipäeviti kl14.00 kooli aulas (2022/2023)

Mängujuhtide ringi on oodatud liikumist ja loovust armastavad 6.-9. kl õpilased. Ringis õpime tundma mängujuhile vajalikke oskusi ning arendame olulisi omadusi. Harjutame mängude ja protsesside juhtimist, meeskonnatööd, õpime avalikku esinemist, tööd hääle ja kehaga. Ning otse loomulikult-MÄNGIME!!!!!

Mängujuhtide ring

Moe-ja disainiring

Juhendaja
Helen Atspool
Kellele
Kellel huvi moekunsti ja disaini vastu
Millal
Teisipäeval alates kl 14.55, neljapäeval kl 14.05-15.40, reedel kl 12.15-13.55 (2022/2023)

Huviringi on oodatud õpilased, kes tunnevad huvi moekunsti ja disaini vastu. Õpilased saavad kinnistada käsitöö tunnis õpitut, areneda omanäoliseks ning loovaks. Õpilased saavad õmmelda ja disainida endale riideid, valmistada erinevaid aksessuaare (ehted, kotid jms).  Uurime moe muutumist ajas ning ammutame sealt inspiratsiooni. Tutvume rõivatööstuse (moemajade jms) telgitagustega. Vaatame dokumentaalfilme. 

Moe-ja disainiring

Mõttesport

Juhendaja
Evi Tarro
Kellele
1.-9. klassi õpilased
Millal
vastavalt mõttespordi olümpiaadi ajakavale (4x õppeaasta jooksul). 2022/2023

Mõttespordi olümpiaadi eesmärk on populariseerida mõttesporti koolinoorte seas. Võistlus on tasuta ning toimub interneti vahendusel - õpilased saavad olümpiaadist osa võtta oma kooli arvutiklassist.

Turniirid toimuvad viiel alal: 

Vene kabe, Male, Gomoku, Sudokude lahendamine ja ristsõnade lahendamine.
Õppeaasta jooksul toimub 4 etappi ning arvestus toimub kolmes erinevas vanusegrupis: algkool, põhikool ning gümnaasium.

Juhend ja registreerimise info vint.ee veebilehel.

olümpiaad

Mudilaskoor

Juhendaja
Jane Reiljan, Erja Arop
Kellele
Tüdrukud 2. - 4. klass, 1. klassi õpilased pärast hääleproovi
Millal
Teisipäeval ja kolmapäeval 13.00 -13.45 klass 242 (2022/2023)

Mudilaskooris saab laps arendada oma lauluhäält, kahehäälset laulmist ja musikaalsust. Repertuaar on lastepärane ja lõbus. Mudilaskoori on ootamas mitu erinevat esinemist koolis ja väljaspool kooli.

mudilased

Näitering

Juhendaja
Raili Leesalu
Kellele
5.-9. klass
Millal
Teisipäeval kl 14.00 kooli aulas (2022/2023)

Näiteringis teeme harjutusi esinemisjulguse ja -oskuse lihvimiseks. Mängime läbi erinevaid olukordi ja õpime üksteist paremini mõistma. Erinevad ülesanded aitavad iseennastki tundma õppida ja oma tundeid väljendada. Tähtis on soov koos mängida.

Osaleme ka erinevates projektides, kus saab proovida kuuldemängu või filmi elemente. Võimaluse korral võtame osa Eesti kooliteatrite ühisüritustest.

Võru Kreuzwaldi Kool - näitering

Paberikunsti ja kalligraafia ring

Juhendaja
Regina Vildo
Kellele
Kõigile huvilistele
Millal
Teisipäeviti kl14.05-14.50 (2022/2023)

Populariseerida kirjakunsti ja käsitsi kirjutamist.

Tutvuda ja õppida kirjutama traditsioonilise laisule ja peensule kirjadega ning kalligraafia tänapäevaste kasutusvõimaluste ja – viisidega. Õppida looma erinevaid kompositsioone paberist ja kirjast.

Alustame lihtsamate kalligraafia harjutustega ning iga kirjastiili stiili omandamise lõpus õpime, kuidas luua neist vahvaid kompositsioone (õnnitluskaardid, kutsed, minialbumid, leporellod, jõulude ajal kirjutame näiteks piparkookide peale jne)

Paberikunsti ja kalligraafia ring

Poistekoor

Juhendaja
Jane Reiljan, Erja Arop
Kellele
1.-6. klassi poistele
Millal
Teisipäeval ja kolmapäeval kl 14.00-14.45 (klass 242 (2022/2023)

Poistekoori on oodatud kõik toredad lauluhimulised poisid 1.-6. klassini. Laulame poistele sobivat energilist ja mõnusat repertuaari, ootamas on mitu esinemist. Võru Kreutzwaldi Kooli poistekoor on Eesti Meestelaulu Seltsi liige.

Poistekoor

Robootika

Juhendaja
Ene Moppel
Kellele
2.-4.kl õpilased
Millal
2022/2023 õppeaastal

2. klassi robootikaring. 

Ring toimub esmaspäeval kl 13.00-13.45 arvutiklassis B25 

Robootikaringis pannakse kokku roboteid ja erinevaid lihtsaid mehhanisme,  tegeletakse programmeerimisega.

3.-4. klassi robootikaring. 

Ring toimub teisipäeval kl 14.00-14.45 arvutiklassis B25 

Robootikaringis pannakse kokku roboteid ja erinevaid lihtsaid mehhanisme, tegeletakse programmeerimisega.

.

FLL robootikaring. 

Ring toimub neljapäeval kl 14.00-15.30 arvutiklassis B25, ringi on oodatud 10 -16aastased õpilased.

FLL robootikaring osaleb EV3 robotiga FLL 2022/2023 hooaja võistlusel.

 

Ühte ringi mahub max 20 õpilast. Registreerimine ringidesse toimub koolis klassijuhataja juures.

Robotika ring

Saalihoki/rahvastepall

Juhendaja
Kaidur Kukk
Kellele
4.-5. kl rahvastepall/saalihoki ja 6.-9. kl saalihoki
Millal
Neljapäeval kl 14.00 4.-5. klass ja kl 15.30 6.-9. klass(2022/2023)

Saalihoki

Saalihoki on harrastajate hulga poolest järk-järgult kasvav spordiala, mis on muutunud Eestis üsna populaarseks. Saalihoki on väga mitmekülgne ala, mis arendab osavust, kiirust ja koordinatsiooni. Saalihoki õpetab vastutustunnet enda ja meeskonna ees, arendab füüsiliselt mitmekülgseks ja osavaks ning teeb tuju alati rõõmsaks!

Hoki

Solistiring

Juhendaja
Jane Reiljan
Kellele
1.-9.kl õpilastele
Millal
Aeg kokkuleppel (2022/2023)

Solistiringis laulavad lapsed alates 1. klassist kuni 9. klassini. Arendame häält erinevate hääleharjutuste ja laulude abil. Esineme erinevatel kooli ja maakonna sündmustel. Ajad kokkuleppel juhendajaga.

solistiring

Spordiring

Juhendaja
Timo Kuus
Kellele
1.-4. klassi õpilased
Millal
Teisipäeval kl 12.00-12.50, kolmapäeval kl 12.30-13.20, reedel kl 12.00-12.50 kooli võimlas (2022/2023)

Pallimänguringis õpime erinevaid pallimänge ja nende reegleid - rahvastepall, saalihoki, korvpall, jalgpall, võrkpall ja käsipall. Samuti paneme rõhku erinevatele kordinatsiooniharjutustele ja üldfüüsilise vormi arendamisele. 

Rahvastepall

Tantsuring

Juhendaja
Janeli Sikaste
Kellele
Pikapäevarühma ja algklasside õpilased
Millal
Esmaspäev, neljapäeval 5. ja 6. tund (2022/2023)

Tantsuringis teeme erinevaid tantsulisi liikumismänge ja harjutusi. Arendame koordinatsiooni ja kehatunnetust.

Tants

Tehnoloogiaring

Juhendaja
Sander Breidaks
Kellele
5.-9. klassi õpilastele
Millal
Neljapäeval kl 14.00, tehnoloogiaklass (2022/2023)

Tehnoloogiaring on mõeldud õpilastele, kes soovivad süvendatult õppida ja omandada teadmisi erinevate tehnoloogia valdkondadest (puidutöötlemine, metalli töötlus ja elekter). Ring on mõeldud enamjaolt 5- 9 klassi õpilastele. 

Tehnoloogiaringi lapsed

Võru Kreutzwaldi Kooli kodutütred ja noorkotkad

Juhendaja
Urmas Ott - urmas.ott@vkrk.edu.ee
Kellele
1.-9. klassi õpilased
Millal
Vastavalt rühma ja maleva tegevuskavale

Noored Kotkad

Noored Kotkad on 27. mail 1930. aastal loodud, Kaitseliidu seaduse alusel tegutsev üleeestiline vabatahtlik organisatsioon, mille missioon on vabatahtlikkust väärtustades pakkuda noortele parimaid arengu- ja tegutsemisvõimalusi isamaalise kasvatustöö kaudu.
 
Noorkotkaste põhiliseks tegevusvormiks on laagrid ja matkad. Peamiselt pööratakse rõhku matkatarkustele ja riigikaitsele, oluliselt kohal on ka ohutuse teemad, sportlikud tegevused, samuti on tegevustesse sisse põimitud kodanikuoskusi ning ajalooteadmisi. Organisatsioon hoolitseb ka selle eest, et noorte meeste juhtimis- ning organiseerimisoskused saaksid täiendust. Kõik noorkotkad sooritavad järgu – ja erikatseid, lisaks koolitatakse malevas salga – ja rühmapealikke.

Noored Kotkad on ettevõtlikud, otsustusvõimelised, iseseisvad, kehaliselt terved poisid, kellel on palju visadust ja tahtejõudu.

https://nooredkotkad.ee/meist/tutvustus/

 

Kodutütred 

Kodutütred on 19. jaanuaril 1932. aastal loodud tütarlaste vabatahtlik isamaaline skautlik Kaitseliidu noorteorganisatsioon, millel on oma põhikiri ja sisekord. Kodutütreks on 7-18aastased tütarlapsed.

Kodutütarde organisatsiooni eesmärkideks on:

  • kasvatada noorte isamaalist meelsust ja valmisolekut kaitsta Eesti iseseisvust, süvendada armastust oma kodu ja isamaa vastu, õpetada austama ja armastama eesti keelt ja eesti meelt;
  • kasvatada kõrge moraaliga isiksusi, kes on ausad, ettevõtlikud, otsustamis- ja vastutusvõimelised, tähelepanelikud, südamlikud,  austaksid oma vanemaid, kaasinimesi ja loodust;
  • arendada noorte vaimseid ja kehalisi võimeid; et need oleksid mitmekülgsed ja harmoonilised;
  • harjutada noori järgima tervislikku eluviisi, isikliku hügieeni reegleid ja olema suutelised abistama hädasolijaid;
  • valmistada ette kodutütreid naise ja ema ülesannete täitmiseks;
  • kasvatada tütarlastes teadmist, et nende haridusest ja haritusest oleneb Eesti olevik ja tulevik.

Eesmärkide saavutamiseks korraldatakse koonduseid, loenguid, kursuseid, praktilisi töid, näitusi, koosolekuid, pidusid, ekskursioone, matku, mänge ja muud kultuurilist ning majanduslikku tegevust.

https://kodututred.ee/meist/tutvustus/

kotkad ja tütred