Huviringid

Eripedagoogi tegevusring

Juhendaja
Silvia Kilp
Kellele
1. klassi õpilased
Millal
Alates oktoobrist igal neljapäeval kell 13.00 ruumis 238

Sellel õppeaastal alustame 1. klassidele suunatud eripedagoogi tegevusringiga. Huviringi eesmärk on toetada 1. klassi õpilasi kooliga kohanemisel ning luua neile põnevat, huvipakkuvat ja mängulist keskkonda koos kasvamiseks, tutvumiseks, üksteiselt õppimiseks, sotsiaalsete oskuste arendamiseks, õpioskuste toetamiseks ja uute oskuste omandamiseks. Huviringis tegeleme tunnetustegevuse arendamisega (tähelepanu, mõtlemine, mälu, tajud) läbi mängulise tegevuse. Mängime erinevaid laua- ning õppemänge. Arendame sotsiaalseid oskuseid läbi rollimängude, rühmatööde ja koos tegutsemise. Huviringis teeme ka erinevaid loovaid tegevusi (joonistamine, käsitöö jms), et arendada loomingulist mõtlemist ning pakkuda õpilastele võimalust ennast tervislikul ja individuaalsel moel väljendada. Huviringi on oodatud kõik huvilised 1. klassidest. Alustame oktoobrist igal neljapäeval kell 13.00 eripedagoogi ruumis A238.

mängud

Foorumteater

Juhendaja
Kai Laanemaa, Kaja Kunz
Kellele
7.-9. klassi õpilased
Millal
Teisipäeviti kl 14. 45 -16.00, aulas (2020/2021)

Foorumteater  on osalusteater, mis ajendab õppima ja leidma lahendusi erinevatele probleemidele. Foorumteatris saab inimene harjutada, kuidas tulla toime igapäevaelus tekkivate olukordadega, mis tulenevad suhetest ja suhtlemisest. 

 

Kuidas käib foorumteatri etendus?

Enamasti väga vabas, lustakas ja mängulises vormis, just seeläbi tekitatakse publikus vaba, turvaline ja hea õhkkond. Selleks viib Jokker etenduse alguses läbi ka paar mängu ja harjutust. Seejärel esitavad foorumteatri näitlejad varasemalt kogutud sisendi põhjal foorumteatri loo. Pärast seda järgneb lühike arutelu, kus publik peab leidma peamise probleemi, samuti tegelased, kes kõige rohkem antud olukorras kannatavad. Nüüd, olles teadlik põhiprobleemist ja kannatajast, mängitakse sama lugu uuesti läbi, ent sel korral on publikul võimalik loo kulgu sekkuda. Loo peatamiseks tuleb hõigata „Stopp“, mille järel jääb lugu seisma. Seejärel on kõigil võimalus tulla lavalae ja näidata, kuidas oleks nende arvates tekkinud olukorras kõige õigem käituda, et lugu lõppeks kannataja jaoks paremini.

Foorumteater

Jalgratturi koolitus

Kellele
4. klassidele
Millal
Alustab 16. september 2019

Liiklusõpetus koosneb 2 osast.

  • I osa (1. - 26. tund) teooria. See on kohustuslik kõigile. Teooriaeksami sooritanu saab soovi korral osaleda praktilisel sõiduõppel.
  • II osa (27. - 35. tund) praktiline sõiduõpe platsisõit ja sõit  linnaliikluses. Sõidueksam.

Jalgratturi liiklusõpetuse lõpus saab eksamid sooritanud õpilane jalgratturi juhiloa.

Jalgratas

Kandlering

Juhendaja
Riina Antson
Kellele
Algklassid
Millal
Kolmapäeviti kl 13.20-14.00 klass 146 (2020/2021)

Kandleringis mängitakse väikekannelt ehk setu kannelt. Kandleringi õpilastel on võimalus kandlemänguga esineda mitmetel kooli üritustel.

Võru Kreuzwaldi Kool - kandlering

Lastekoor

Juhendaja
Jane Reiljan, Erja Arop
Kellele
5.-9. klass
Millal
Neljapäeval kl 14.00-15.30, klass 242 (2021/2022)

Võru Kreutzwaldi Kooli lastekooris laulavad neiud 5.-9. klassini. Lastekoor on koht, kus treenida oma hääle kõlavust ja kooslaulu ning omandada erinevat huvitavat repertuaari, Tegevusaasta sisaldab mitmeid esinemisi koolis ja väljaspool kooli.

lastekoor

Mõttesport

Juhendaja
Evi Tarro
Kellele
1.-9. klass
Millal
Arvutiklassis B23 (2020/2021)

Võru Kreutzwaldi Kooli õpilased osalevad Eesti Mõttespordi Liidu ja Vint.ee mõttespordi portaali korraldatud mõttespordi olümpiaadil vint.ee keskkonnas. Mängida saab sudokut, vene kabet, gomokut.

olümpiaad

Mudilaskoor

Juhendaja
Jane Reiljan, Erja Arop
Kellele
Tüdrukud 2. - 4. klass, 1. klassi õpilased pärast hääleproovi
Millal
Teisipäeval ja kolmapäeval 13.00 -13.45 klass 242 (2021/2022)

Mudilaskooris saab laps arendada oma lauluhäält, kahehäälset laulmist ja musikaalsust. Repertuaar on lastepärane ja lõbus. Mudilaskoori on ootamas mitu erinevat esinemist koolis ja väljaspool kooli.

mudilased

Poistekoor

Juhendaja
Jane Reiljan, Erja Arop
Kellele
1.-6. klassi poistele
Millal
Teisipäeval ja kolmapäeval kl 14.00-14.45 (klass 242 (2021/2022)

Poistekoori on oodatud kõik toredad lauluhimulised poisid 1.-6. klassini. Laulame poistele sobivat energilist ja mõnusat repertuaari, ootamas on mitu esinemist. Võru Kreutzwaldi Kooli poistekoor on Eesti Meestelaulu Seltsi liige.

Poistekoor

Rahvastepall

Juhendaja
Kaidur Kukk
Kellele
6.-9. klassi õpilased
Millal
Neljapäeval kl 14.00-15.00 kooli võimlas

Rahvastepall kui põnevust ja pinget pakkuv mäng on laste hulgas väga populaarne. Mäng arendab osavust, kiirust head pallikäsitsemist ja meeskonnatööd. Suurepärane sportmäng, mis valmistab noori ette mis tahes muu pallimänguala tarvis. Teeb tuju alati rõõmsaks!

Rahvastepall

Robootika

Juhendaja
Ene Moppel
Kellele
1.-3.kl õpilased

1. klassi robootikaring. 

Ring toimub esmaspäeval 1. tunni ajal arvutiklassis B25

1. klassi robootikaringis pannakse kokku ja programmeeritakse WeDo roboteid. 1. klassi robootikaringi on oodatud Võru Kreutzwaldi Kooli 1. klasside õpilased

2. klassi robootikaring. 

Ring toimub neljapäeval 6. tunni ajal arvutiklassis B25 alates 

2. klassi robootikaringis pannakse kokku roboteid ja erinevaid lihtsaid mehhanisme.

3.-4. klassi robootikaring teisipäeval 6. tunni ajal arvutiklassis B25

FLL robootikaring. 

Ring toimub neljapäeval 7.-8. tund arvutiklassis B25, ringi on oodatud 10-16aastased õpilased

FLL robootikaring osaleb EV3 robotiga FLL 2020/2021 hooaja võistlusel.

 

Ühte ringi mahub max 20 õpilast. Registreerimine ringidesse toimub koolis klassijuhataja juures.

Robotika ring

Saalihoki

Juhendaja
Kaidur Kukk
Kellele
6.-9. kl poisid ja tüdrukud
Millal
Neljapäeval kl 15.00-17.00 kooli võimlas

Saalihoki

Saalihoki on harrastajate hulga poolest järk-järgult kasvav spordiala, mis on muutunud Eestis üsna populaarseks. Saalihoki on väga mitmekülgne ala, mis arendab osavust, kiirust ja koordinatsiooni. Saalihoki õpetab vastutustunnet enda ja meeskonna ees, arendab füüsiliselt mitmekülgseks ja osavaks ning teeb tuju alati rõõmsaks!

Hoki

Solistiring

Juhendaja
Erja Arop, Jane Reiljan
Kellele
1.-9.kl õpilastele
Millal
Aeg kokkuleppel (2020/2021)

Solistiringe juhendavad õpetja Erja Arop klassis 242, Jane Reiljan klassis 240

solistiring

Võru Kreutzwaldi Kooli kodutütred ja noorkotkad

Juhendaja
Urmas Ott - urmas.ott@vkrk.edu.ee
Kellele
1.-9. klassi õpilased
Millal
Vastavalt rühma ja maleva tegevuskavale

Noored Kotkad

Noored Kotkad on 27. mail 1930. aastal loodud, Kaitseliidu seaduse alusel tegutsev üleeestiline vabatahtlik organisatsioon, mille missioon on vabatahtlikkust väärtustades pakkuda noortele parimaid arengu- ja tegutsemisvõimalusi isamaalise kasvatustöö kaudu.
 
Noorkotkaste põhiliseks tegevusvormiks on laagrid ja matkad. Peamiselt pööratakse rõhku matkatarkustele ja riigikaitsele, oluliselt kohal on ka ohutuse teemad, sportlikud tegevused, samuti on tegevustesse sisse põimitud kodanikuoskusi ning ajalooteadmisi. Organisatsioon hoolitseb ka selle eest, et noorte meeste juhtimis- ning organiseerimisoskused saaksid täiendust. Kõik noorkotkad sooritavad järgu – ja erikatseid, lisaks koolitatakse malevas salga – ja rühmapealikke.

Noored Kotkad on ettevõtlikud, otsustusvõimelised, iseseisvad, kehaliselt terved poisid, kellel on palju visadust ja tahtejõudu.

http://www.nooredkotkad.ee/et/noored_kotkad

 

Kodutütred 

Kodutütred on 19. jaanuaril 1932. aastal loodud tütarlaste vabatahtlik isamaaline skautlik Kaitseliidu noorteorganisatsioon, millel on oma põhikiri ja sisekord. Kodutütreks on 7-18aastased tütarlapsed.

Kodutütarde organisatsiooni eesmärkideks on:

  • kasvatada noorte isamaalist meelsust ja valmisolekut kaitsta Eesti iseseisvust, süvendada armastust oma kodu ja isamaa vastu, õpetada austama ja armastama eesti keelt ja eesti meelt;
  • kasvatada kõrge moraaliga isiksusi, kes on ausad, ettevõtlikud, otsustamis- ja vastutusvõimelised, tähelepanelikud, südamlikud,  austaksid oma vanemaid, kaasinimesi ja loodust;
  • arendada noorte vaimseid ja kehalisi võimeid; et need oleksid mitmekülgsed ja harmoonilised;
  • harjutada noori järgima tervislikku eluviisi, isikliku hügieeni reegleid ja olema suutelised abistama hädasolijaid;
  • valmistada ette kodutütreid naise ja ema ülesannete täitmiseks;
  • kasvatada tütarlastes teadmist, et nende haridusest ja haritusest oleneb Eesti olevik ja tulevik.

Eesmärkide saavutamiseks korraldatakse koonduseid, loenguid, kursuseid, praktilisi töid, näitusi, koosolekuid, pidusid, ekskursioone, matku, mänge ja muud kultuurilist ning majanduslikku tegevust.

https://www.kodutytar.ee/meist/

kotkad ja tütred