Erasmus+ projekt “Nature as a Story”

Erasmus+ projekt "Nature as a Story"

Autorid: Liis Orro ja Merit Kund

20.-22.oktoobrini 2016 toimus Võrus Erasmus+ projekti „Nature as a Story“ projektipartnerite esimene töökohtumine. Külla tulid õpetajad Itaaliast Istituto Comprensivo M.K Gandhi koolist ja Hispaaniast Ceip Miguel Zubeldia koolist. Keeruliste riigiolude tõttu jätsid tulemata Türgi esindajad. Projekti rahastajaks on Euroopa Komisjon.

Projekti peamine eesmärk on interaktiivsete tegevuste kaudu nii koolis ainetunnis kui õues õppides hoida õpilaste huvi loodusteaduste vastu. Oluline on suunata lapsi märkama looduses toimuvat enda ümber ja anda vajalikud teadmised ja praktilised oskused looduses hakkama saamiseks nii nutiseadmeid kasutades kui ilma nutiseadmeteta. Projekti laiem eesmärk on populariseerida loodusteadusi, sest vajadus tulevaste loodus-, täppis- ja tehnikateaduste (LTT) valdkonna spetsialistide järele on ülemaailmne.

Seekordse projektikohtumise eesmärk oli tutvuda koostööpartneritega, nende haridussüsteemi, kultuuri ja traditsioonidega ning vaadata üle kõik projektitööga seonduv ja paika panna edasine detailine tegevuskava.

Kohtumise esimese päeva hommikul tutvustasid 9. klassi õpilased Agate Tillmann ja Laura Eimre külalistele  Võru Kreutzwaldi Kooli. Külalisi hämmastas tundide ajal koolimajas valitsev vaikus ja vahetunnidki tundusid neile liialt rahulikud olevat. Esitlused partnerriikide haridussüsteemist, kultuurist ja traditsioonidest olid huvitekitavad. Ettekannetest jäi kõlama ka ühesuguseid lähenemisi. Õppetöö elavdamiseks rakendatakse  mitmeid erinevaid aktiivõppemeetodeid, tegeletakse projektitööga ja kasutatakse aktiivselt IT vahendeid. Suurt rõhku pannakse erivajadustega laste õpetamisele ja nende toetamisele õppetöös. Muljet avaldas õppetöö korraldus, mil vanematel õpilastel tuleb õpetada nooremaid, ning tähelepanu vääris koostöö tegemine kogukondadega. Nii Hispaania kui Itaalia koolis on hästi on korraldatud õpilaste transport kooli ja koju ning õppepäevale järgnev aeg kuni hiliste õhtutundideni. Probleemidena toodi välja tähelepanu-ja käitumishäiretega õpilaste õpetamine ning õpetajate vähene keeleoskus, sest õpetada tuleb ka immigrante. Meeldejäävaks osutus külaskäik Võru Linnavalitsusse, kus Võru linna tutvustava ettekandega esines abilinnapea Sixten Sild. Pärastlõunane aeg oli töine, toimus projektikohtumise esimene ametlik avaseminar. Hiljem tutvustasid Võru Kreuzwaldi Kooli õpetajad Evi Tarro ja Ene Moppel meile CodeWeek programmeerimise võimalusi. Päev lõppes rahvusliku õhtusöögiga koolimajas, kus iga külalisriik pakkus oma kodumaalt kaasavõetud rahvustoitu.

Suurt huvi pakkus külalistele teisel päeval toimunud õppekäik Meenikunno rabasse tutvuma Eesti ürgseima maastikuga. Õppekäigu eesmärk oli näidata külalistele, kuidas toimub meil teoreetiliste ja praktiliste kogemuste ühildamine õppetöös. Pärastlõunane aeg oli planeeritud töökohtumiseks ja aruteludeks.

Projekti viimasel päeval tutvustasime partneritele meie olemasolevaid võimalusi mitteformaalseks õppeks ning soovisime reaalselt näidata, kuidas on meil võimalik mitmekeskistada ja korraldada õppetööd avatud õpikeskkonnas väljaspool kooliruume. Suundusime elamuslikule avastusrektele TÜ Loodusmuuseumi ning külastasime Teaduskeskust Ahhaa. Uudistamist jätkus tundideks.  Külalistele jättis kustumatu mulje teaduskeskus, kus nad said proovile panna nii oma julguse kui loodusteaduslikud teadmised. TÜ Loodusmuuseumi geoloogiakogust leidsid nad kivimeid, mille leiukoht just nende kodukohas asub. Lisakommentaarid nende oma kogemustest lähtuvalt olid meile huvitekitavad. Nende kodukohas selliseid võimalusi ja keskusi õppetöö mitmekesistamiseks veel rajatud pole. Eesti projektikohtumise lõppedes oli võimalik tutvuda ülikoolilinnaga. Külaliste endi erisooviks oli külastada gooti stiilis Jaani kirikut.

Kolm projektipäeva möödusid kiiresti. Esitlused ja õppekäigud võtsid väga väikese osa ajast, suurema osa projektikohtumisest hõivasid pikad töökoosolekud ja arutelud. Tagasiside kohaselt jäid külalised vastuvõtu  ja töökohtumisega väga rahule ning muljet avaldasid õppekäikudelt saadud kogemused, teadmised ja uued ideed ning külalistel on kindel soov Eestisse, Võrru kindlasti tagasi tulla. Projekti esimesest kohtumisest jäi kõigile osalistele positiivne mälestus ning ühiselt tunti rõõmu kogemuste vahetamisest ja eelseisvast ühisest väga tegusast kahest projektiaastast. Järgmine projektikohtumine toimub Itaalias maikuus 2017.a.

Viimased uudised

Töökuulutus

Võru Kreutzwaldi Kool Otsib uueks õppeaastaks: vene keele õpetajat; muusikaõpetajat; eesti keele ja kirjanduse õpetajat (osaline koormus); klassiõpetajat (ajutiselt äraoleva...

KiVa õpilasküsitlus 15.04-17.05

Head lapsevanemad! Peagi on algamas igakevadine KiVa õpilasküsitlus. Õpilasküsitlus on avatud 15. aprillist 17. maini 2024. Vastama on oodatud kõik 1.-9. klassi...

Uuel nädalal taastub tavapärane õppetöö

Tere, Järgmisel nädalal (alates 29. jaanuarist) toimub Kreutzwaldi koolis tavapärane õppetöö.Meie kooli õpetajad uuel nädalal ei streigi ja tunnid toimuvad kõikides klassides...