Environmentally Friendly Cranberries and Innovative Tablets

2016.-2019. aastal osales Võru Kreutzwaldi Kool Erasmus+ rahvusvahelise strateegilise koostöö raamistiku projektis Environmentally Friendly Cranberries and Innovative Tablets“.

E=Environment  in Europe

F= Friendship (between different countries)

C=Creativity, Co-operation and Cranberries

I= Innovation (using new innovative methods)

T=Teaching (both ways: teachers to students and vice versa) and Tablets

Projekt oli suunatud III kooliastme õpilastele ning nende õpetajatele.

Projekti põhieesmärgiks oli õpetada õpilasi ja nende õpetajaid kasutama kaasaegseid digivahendeid (nutitelefonid ja tahvelarvutid) eesmärgipäraselt ning läbi erinevate mobiilirakenduste  seostama teoreetilisi teadmisi praktikaga. Projekt toetas loodusainete, kunsti, käsitöö, emakeele ja inglise keele tundide mitmekesistamist. Projekti käigus korraldati õppekäike loodusesse, õpiti loodusteemalisi näidendeid, korraldati fotojahti, luuakse loodusega seotud kunsti ja  loovtöid. Projektis kasutati õpilaste omavaheliseks suhtlemiseks eTwinningu keskkonda. Antud projekti lõpptulemusena valmis viie riigi ühine e-raamat, kuhu koguti kokku projekti käigus tehtud tööd.

Projektis osales 5 kooli erinevatest Euroopa riikidest.  Partnerid olid:

  • Rigas Igaunu pamatskola (Läti, kordinaatorkool)
  • Võru Kreutzwaldi Kool (Eesti)
  • Istituto Comprensivo dela Valnure (Itaalia)
  • IV Liceum Ogolnoksztalcace im. I Dywizji Kosciuszkowskiej (Poola)
  • Kiukaisten yhteiskoulu (Soome)
Environmentally Friendly Cranberries and Innovative Tablets