Eesti kirjaniku nime kandvate koolide võrgustiku loomine ja koostöö käivitamine

Eestis on üksteist Eesti kirjaniku nime kandvat kooli:

 • Anna Haava nimeline Pala Kool
 • August Kitzbergi nimeline Gümnaasium
 • C.R.Jakobsoni nimeline Torma Põhikool
 • Friedebert Tuglase nimeline Ahja Kool
 • Juhan Liivi nimeline Alatskivi Keskkool
 • Juuru Eduard Vilde Kool
 • Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium
 • Pärnu Koidula Gümnaasium
 • Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium
 • Viljandi Jakobsoni Kool
 • Võru Kreutzwaldi Kool

Kirjaniku nimi on koolile suur au ja vastutus. Igal koolil on oma väljakujunenud traditsioonid: tähistatakse kirjaniku sünnipäeva, loetakse ja kirjutatakse luulet, lavastatakse tema loomingut jne. Meie ettepanek on teha omavahel koostööd,  genereerida uusi, värskeid ideid, jagada kogemusi, kaasata oma ettevõtmistesse erinevate võimetega õpilasi, et mitmekesistada ja kaasajastada tänapäeva õppeprotsesse. Muutunud õpikäsitlus võimaldab loovalt ja tänapäevaselt tuua õpilastele lähemale Eesti kultuuriloo suurkujusid. See on hea võimalus lõimida erinevaid õppeaineid, erinevaid kooliastmeid ja erinevate võimete ja huvidega õpilasi. Näiteks spordis tublid oleks oodatud Kalevipoja mängudele (Võru Kreutzwaldi Kool) osalema, veebiviktoriinist saavad osa võtta teisedki. Koolidevaheline koostöö tagab laiema kultuurilise silmaringi ja traditsioonide kestvuse.

Euroopa Liit