Välisprojektid

Mosaiik

Võru Kreutzwaldi Kool osaleb mitmetes erinevates rahvusvahelistes projektides:

  • Erasmus+KA1: “Toetades projektitööd ja aineõpetajate võõrkeelepädevust”
  • Erasmus+ KA2 „From Europe 1010 BC to Europe 2020 PC“
  • Erasmus+ KA2 „Nature as the story“
  • Erasmus+ KA2 „Environmentally Friendly Cranberries and Innovative Tablets“
  • Erasmus+ KA3 „The Assessment of Transversal Skills“
  • Nordplus Junior „STEM“
  • ER65 „BioAware" 

Lõppenud projektid: