Huviringid

Algklasside kandlering

Juhendaja
Riina Antson
Kellele
Algklasside õpilastele
Millal
Kolmapäeviti 6. tund (2017/2018)

Kandleringis mängitakse väikekannelt e. setu kannelt. Huviring on mõeldud algklasside õpilastele. Kandleringi õpilased alustasid kandlemängu õppimist eelmisel õppeaastal, so 2014/2015.õ.a. Kandleringi õpilastel on olnud võimalus kandlemänguga esineda mitmetel kooli üritustel.

Võru Kreuzwaldi Kool - kandlering

Algklasside näitering

Juhendaja
Kai Laanemaa
Kellele
1.-4. klass
Millal
Esmaspäeviti 6. tund (2017/2018)

Näiteringis osalejatel on suurepärane võimalus end mitmekülgselt arendada, tehes seda tunnetuse ja emotsioonide kaudu. Sa omandad eluks vajalikke teadmisi, oskusi ja kogemusi läbi erinevate rollide. Oluline osa on lavalisel liikumisel ning sõna- ja väljenduskunstil.

Iganädalastel kokkusaamistel on Sul  võimalus arendada oma loovust, fantaasiat ja rikastada emotsionaalset maailma. Läbi etüüdide ja teatrimängude areneb võime teha meeskonnatööd ja arvestada kaaslastega. Positiivsete kogemuste kaudu areneb eneseusaldus ja oskus end väärtustada. Kõige olulisem on see, et näiteringis tunneme me üheskoos teatritegemisest rõõmu ja rahulolu.

näitering

Andre Laine tantsuringid

Juhendaja
Andre Laine
Kellele
Erinevad rühmad 1.-9. kl
Millal
Esmaspäeval, neljapäeval, reedel

Esmaspäev:

kell 13-14 1.-3. klasside POISID

Neljapäev:

kell 15-16 1.-2. klasside TÜDRUKUD

kell 16-17 4.-6. klasside TÜDRUKUD

kell 17-18 7.-9. klasside TÜDRUKUD

Reede: 

kell 13-14 3. klasside TÜDRUKUD

NB: 4.-6. klasside POISID (aeg lahtine- kas E,T, N kella 14-15. Kirjutage milline aeg sobib)

Tule tantsima showtantsu, rahvatantsu jt. erinevaid tantsustiile!

Treeningu eesmärgiks on arendada noore loovust. Noor õpib tundma oma keha ja selle liikuvust ning arendab keha plastilisust ja lihaseid. 

Suurepärane võimalus osaleda tantsuringis ühe Eesti tuntuma tantsuõpetaja käe all. Eesmärk osaleda nii kooli pidudel kui ka vabariiklikel võistlustel (Koolitants, Kuldne karikas, Kagu-Eesti tantsupidu jne). Ringis osalemine on TASUTA!

 

Tants

Arvutiring

Juhendaja
Ene Moppel
Kellele
Algklassid
Millal
Esmaspäeval kl 14.00-15.30 (2017/2018)

Arvutiringis õpitakse kasutama erinevaid programme. Joonistatakse, programmeeritakse, õpitakse tundma erinevaid animatsiooniliike ja tehakse ka ise animatsiooni.

Võru Kreuzwaldi Kool - arvutiring

Ettevõtlusring

Juhendaja
Blanca Punt, Leili Sõmer
Kellele
5.-9. klass
Millal
Neljapäeviti 8. tund (2017/2018)

Ettevõtlusringi on oodatud õpilased, kes soovivad mõista neid ümbritsevat majanduselu, leida motivatsiooni jätkuvaiks õpinguteks ning planeerida oma karjääri. Ringis tutvustatakse majandusega seotud mõisteid ja Eesti majandus- ja ettevõtlusprogramme (Mina ja majandus, Mina ja ettevõtlus, Õpilasfirma/Minifirma, Töövarjupäev), kohtutakse huvitavate inimestega, osaletakse erinevatel üritustel. Õpitakse targalt majandama. Ettevõtlusringi on oodatud huvitavate ideedega meeskonnatööd armastavad ettevõtlikud noored.

Ettevõtlus

Foorumteater

Juhendaja
Kai Laanemaa, Kaja Kunz
Kellele
6.-9. klassi õpilastele
Millal
Emaspäeval 8.-9. tund (2017/2018)

Foorumteater  on osalusteater, mis ajendab õppima ja leidma lahendusi erinevatele probleemidele. Foorumteatris saab inimene harjutada, kuidas tulla toime igapäevaelus tekkivate olukordadega, mis tulenevad suhetest ja suhtlemisest. 

 

Kuidas käib foorumteatri etendus?

Enamasti väga vabas, lustakas ja mängulises vormis, just seeläbi tekitatakse publikus vaba, turvaline ja hea õhkkond. Selleks viib Jokker etenduse alguses läbi ka paar mängu ja harjutust. Seejärel esitavad foorumteatri näitlejad varasemalt kogutud sisendi põhjal foorumteatri loo. Pärast seda järgneb lühike arutelu, kus publik peab leidma peamise probleemi, samuti tegelased, kes kõige rohkem antud olukorras kannatavad. Nüüd, olles teadlik põhiprobleemist ja kannatajast, mängitakse sama lugu uuesti läbi, ent sel korral on publikul võimalik loo kulgu sekkuda. Loo peatamiseks tuleb hõigata „Stopp“, mille järel jääb lugu seisma. Seejärel on kõigil võimalus tulla lavalae ja näidata, kuidas oleks nende arvates tekkinud olukorras kõige õigem käituda, et lugu lõppeks kannataja jaoks paremini.

Foorumteater

Jalgratturi koolitus

Kellele
4. klassidele

Liiklusõpetus koosneb 2 osast.

  • I osa (1. - 26. tund) teooria. See on kohustuslik kõigile. Teooriaeksami sooritanu saab soovi korral osaleda praktilisel sõiduõppel.
  • II osa (27. - 35. tund) praktiline sõiduõpe platsisõit ja sõit  linnaliikluses. Sõidueksam.

Jalgratturi liiklusõpetuse lõpus saab eksamid sooritanud õpilane jalgratturi juhiloa.

Jalgratas

Kunstiring

Juhendaja
Aire Perk
Kellele
Kõik õpilased

Kunstiringi on oodatud õpilased, kelle sooviks on joonistada, maalida ja ruumilisi kunstiteoseid meisterdada. Erinevad ettevõtmised puudutavad taimeseade valdkonda jõulu- ja kevadpühade eelsel perioodil. Ringi liikmetega püüame osaleda joonistuskonkurssidel ja kaasa lüüa kooli almanahhi kujundamisel. Võimalus kaasa lüüa kooli dekoreerimise kavandamisel ja teostamisel.

Ootan kõiki pliiatsi- ja pintslisõpru, kes leiavad ühe kunstitunni nädalas vähe olevat!

Kunstiringi lapsed

Lastekoor

Juhendaja
Jane Reiljan, Erja Arop
Kellele
5.-9. klassi neiududele
Millal
Neljapäeviti kl 14.00-15.30 (2017/2018)

Võru Kreutzwaldi Kooli lastekooris laulavad neiud 5.-9. klassini. Lastekoor on koht, kus treenida oma hääle kõlavust ja kooslaulu ning omandada erinevat huvitavat repertuaari, Tegevusaasta sisaldab mitmeid esinemisi koolis ja väljaspool kooli. Sel õppeaastal valmistub lastekoor võrukeelseks laulupeoks "Uma Pidu".

Lastekoor

Linnuvaatlejate ring

Juhendaja
Maia Mikk
Kellele
1.–9. klassi õpilastele
Millal
Kolmapäeviti 6. tund (2017/2018)

Tutvume Eesti Ornitoloogiaühingu kodulehega. Õpime talvituvaid aialinde.  Talvine ja kevadine aialindude vaatlus ja loendus. Tutvume aastalinnuga. Püüame olla kursis linnuriigis toimuvaga.

Öökull

Mudilaskoor

Juhendaja
Jane Reiljan, Erja Arop
Kellele
1.-4. klassi tüdrukutele
Millal
Teisipäeval ja kolmapäeval 6. tund (2017/2018)

Mudilaskooris saab laps arendada oma lauluhäält ja musikaalsust.

Mudilaskoor

Murdmasuusatamise ringitund

Juhendaja
Mario Oha
Kellele
Suusatamise huvilistele
Millal
Reedeti kl 15.00-16.30 (2017/2018)

Murdmasuusatamise ringitund on mõeldud õpilaste ettevalmistamiseks maakonnas ja vabariigis toimuvateks koolispordi murdmasuusatamise võistluseks. Sügisel ja kevadel tegeleme üldarendavate harjutustega ning talvel suusatame.

murdmasuusatamine

Muusikaring

Juhendaja
Merle Kons
Kellele
Kõigile kellel meeldib laulda
Millal
Prooviaeg kokkuleppel (2017/2018)

Muusika on inimese rõõmu, eneseväljenduse, loovuse ja kõige muu toreda allikaks.  Muusikaringis käivad õpilased, kellele meeldib laulda ka tunnivälisel ajal.

Muusikaring

Näitering

Juhendaja
Raili Leesalu
Kellele
5.–9. klassi õpilastele
Millal
Teisipäeviti kell 15.00 (2017/2018)

Näiteringis teeme harjutusi esinemisjulguse ja -oskuse lihvimiseks. Mängime läbi erinevaid olukordi ja õpime üksteist paremini mõistma. Erinevad ülesanded aitavad iseennastki tundma õppida ja oma tundeid väljendada. Tähtis on soov koos mängida.

Võru Kreuzwaldi Kool - näitering

Poistekoor

Juhendaja
Jane Reiljan, Erja Arop
Kellele
1.-6. klassi poistele
Millal
Kolmapäeviti 7. tund (2017/2018)

Poistekoori on oodatud kõik toredad lauluhimulised poisid 1.-6. klassini.

Poistekoor

Rahvastepall ja liikumismängud

Juhendaja
Anu Maask ja Merje Meemann
Kellele
2.-3.klassi poistele ja tütarlastele
Millal
Teisipäeviti kl 14.00 (2017/2018)

Rahvastepall kui põnevust ja pinget pakkuv mäng on laste hulgas väga populaarne. Mäng arendab osavust, kiirust head pallikäsitsemist ja meeskonnatööd. Suurepärane sportmäng, mis valmistab noori ette mis tahes muu pallimänguala tarvis. Teeb tuju alati rõõmsaks!

Liikumismäng on tegevus, mida harrastatakse tegevuse enda pärast, ajaviiteks ja lõbustuseks. Mängudest saadav tegutsemisrõõm on alati hea tuju allikaks!

Sportmängud

Rahvatants

Juhendaja
Maie Pau
Kellele
6.-8. klass
Millal
Esmaspäeviti ja kolmapäeviti 7. tund (2017/2018)

Tore tants on see, tuju rõõmsaks ta teeb.

Osalemine on tasuta. Vajadusel võta ühendust tantsuõpetajaga Maie Pau tel. 53465634

Rahvatants

Robootika

Juhendaja
Ene Moppel, Evi Tarro
Kellele
Algklasside lastele
Millal
Kolmapäeval, neljapäeval, reedel (2017/2018)

Oktoobrikuu esimesel nädalal alustavad tööd järgmised robootikaringid:

Kolmapäeval kell 8.00-8.40 Robootika 1.a ja 1.d klassi õpilastele (WeDo)

Kolmapäeval kell 11.50-13.40 Robootika 2. klassile (WeDo, lihtsad mehhanismid)

Neljapäeval kell 8.00-8.40 Robootika 1.b ja 1.c klassile (WeDo)

Neljapäeval kell 13.00-14.30 Robootika 3. klassile (NXT)

Reede kell 12.10-13.40 Robootika 4. klassile (EV3)

Ringe juhendab õp Ene Moppel. Ühte ringi mahub max 20 õpilast. Registreerimine ringidesse toimub koolis klassijuhataja juures (1.-4. klass) ja 5.-9 kl õpilastele haridustehnoloogi juures ruumis B25.

Teisipäev  kell 15.00-16.30 jätkab tegevust FLL robootikaring. FLL võistkonna max suurus on 10 õpilast. Juhendaja Evi Tarro. Registreerumine siin

Robotika ring

Spordiring

Juhendaja
Kaidur Kukk
Kellele
3. - 5. klassi poistele
Millal
Neljapäeval kl 14.00-15.30 rahvastepall 4.-5. klassi poistele, 15.30-17.00 saalihoki 6.-9. klassi õpilastele (2017/2018)

Rahvastepall

Rahvastepall kui põnevust ja pinget pakkuv mäng on laste hulgas väga populaarne. Mäng arendab osavust, kiirust head pallikäsitsemist ja meeskonnatööd. Suurepärane sportmäng, mis valmistab noori ette mis tahes muu pallimänguala tarvis. Teeb tuju alati rõõmsaks!

Saalihoki

Saalihoki on harrastajate hulga poolest järk-järgult kasvav spordiala, mis on muutunud Eestis üsna populaarseks. Saalihoki on väga mitmekülgne ala, mis arendab osavust, kiirust ja koordinatsiooni. Saalihoki õpetab vastutustunnet enda ja meeskonna ees, arendab füüsiliselt mitmekülgseks ja osavaks ning teeb tuju alati rõõmsaks!

Spordiring

Sudoku ja mälumäng

Juhendaja
Aivar Halapuu-mälumäng, Galina Koppel-sudoku
Kellele
5–9. klassi õpilastele

Lahendame individuaalselt sudokusid. Kaasa kirjutusvahend! Parimale auhind!

Mälumänguhuvilistel moodustada 4-liikmeline võistkond. Võistkond ei pea olema ühest klassist. Ühest klassist võib olla mitu võistkonda. Kaasa head mõtted ja kirjutusvahend! Parim võistkond saab kooli esindada suurematel võistlustel.

Sudoku ja mälumäng

Tarbekunsti- ja käsitööring

Juhendaja
Ragna Meeliste
Kellele
4.–9. klassi õpilastele
Millal
Neljapäeviti kell 14-16.30

Ringis saab tutvuda erinevate käsitöö tehnikate ja töövõtetega, iga tehnikas valmib töö, mille saab koju kaasa võtta. Samuti saab teostada oma unistusi kunsti ja käsitöö alal. Kõik vahendid ja materjalid on kohapeal.

Alustame neljapäeviti kell 14.00, alati võib ka liituda hiljem.

Oled oodatud!

Kunstiringi kassid

Tehnoloogiaring

Juhendaja
Sander Breidaks
Kellele
5.-9. klassi poistele
Millal
Neljapäev 8.-9. tund (2017/2018)

Tehnoloogiaring on mõeldud õpilastele, kes soovivad süvendatult õppida ja omandada teadmisi erinevate tehnoloogia valdkondadest (puidutöötlemine, metalli töötlus ja elekter). Ring on mõeldud enamjaolt 5- 9 klassi õpilastele. 

Tehnoloogiaringi lapsed