Huviringid

Andre Laine tantsuringid

Juhendaja
Andre Laine
Kellele
Erinevad rühmad 1.-9. kl
Millal
Esmaspäeval, teisipäeval, neljapäeval, reedel

Showtants 1.kl tüdrukud esmaspäeval kell 13.05-13.50
Showtants 1.kl poisid reedel kell 13.05-13.50
Showtants 2.-3.kl tüdrukud neljapäeval 13.05-13.50
Showtants 2.-3.kl poisid teisipäeval 13.05-13.50
Showtants 4.-7.kl tüdrukud teisipäeval 14.00-14.45
Showtants 4.-7.kl poisid reedel 14.00-14.45
Showtants lisaring 2.-7. klassi õpilastele esmaspäeval 16.15-17.00

Suurepärane võimalus osaleda tantsuringis ühe Eesti tuntuma tantsuõpetaja käe all. Eesmärk osaleda nii kooli pidudel kui ka vabariiklikel võistlustel (Koolitants, Kuldne karikas, Kagu-Eesti tantsupidu jne). Ringis osalemine on TASUTA!

 

Tants

Arvutiring

Juhendaja
Ene Moppel
Kellele
2.-9. kl õpilased
Millal
Teisipäeval 14.00-14.45 (2018/2019)

Arvutiringis õpitakse kasutama erinevaid programme. Joonistatakse, programmeeritakse, õpitakse tundma erinevaid animatsiooniliike ja tehakse ka ise animatsiooni.

Võru Kreuzwaldi Kool - arvutiring

Ettevõtlusring

Juhendaja
Blanca Punt
Kellele
6.-9. klass
Millal
Aeg kokkuleppel (2018/2019)

Ettevõtlusringi on oodatud õpilased, kes soovivad mõista neid ümbritsevat majanduselu, leida motivatsiooni jätkuvaiks õpinguteks ning planeerida oma karjääri. Ringis tutvustatakse majandusega seotud mõisteid ja Eesti majandus- ja ettevõtlusprogramme (Mina ja majandus, Mina ja ettevõtlus, Õpilasfirma/Minifirma, Töövarjupäev), kohtutakse huvitavate inimestega, osaletakse erinevatel üritustel. Õpitakse targalt majandama. Ettevõtlusringi on oodatud huvitavate ideedega meeskonnatööd armastavad ettevõtlikud noored.

Ettevõtlus

Foorumteater

Juhendaja
Kai Laanemaa, Kaja Kunz
Kellele
5.-9. klassi õpilastele
Millal
Emaspäeval kl 14.30-16.00 (2018/2019)

Foorumteater  on osalusteater, mis ajendab õppima ja leidma lahendusi erinevatele probleemidele. Foorumteatris saab inimene harjutada, kuidas tulla toime igapäevaelus tekkivate olukordadega, mis tulenevad suhetest ja suhtlemisest. 

 

Kuidas käib foorumteatri etendus?

Enamasti väga vabas, lustakas ja mängulises vormis, just seeläbi tekitatakse publikus vaba, turvaline ja hea õhkkond. Selleks viib Jokker etenduse alguses läbi ka paar mängu ja harjutust. Seejärel esitavad foorumteatri näitlejad varasemalt kogutud sisendi põhjal foorumteatri loo. Pärast seda järgneb lühike arutelu, kus publik peab leidma peamise probleemi, samuti tegelased, kes kõige rohkem antud olukorras kannatavad. Nüüd, olles teadlik põhiprobleemist ja kannatajast, mängitakse sama lugu uuesti läbi, ent sel korral on publikul võimalik loo kulgu sekkuda. Loo peatamiseks tuleb hõigata „Stopp“, mille järel jääb lugu seisma. Seejärel on kõigil võimalus tulla lavalae ja näidata, kuidas oleks nende arvates tekkinud olukorras kõige õigem käituda, et lugu lõppeks kannataja jaoks paremini.

Foorumteater

Jalgratturi koolitus

Kellele
4. klassidele

Liiklusõpetus koosneb 2 osast.

  • I osa (1. - 26. tund) teooria. See on kohustuslik kõigile. Teooriaeksami sooritanu saab soovi korral osaleda praktilisel sõiduõppel.
  • II osa (27. - 35. tund) praktiline sõiduõpe platsisõit ja sõit  linnaliikluses. Sõidueksam.

Jalgratturi liiklusõpetuse lõpus saab eksamid sooritanud õpilane jalgratturi juhiloa.

Jalgratas

Kandlering

Juhendaja
Riina Antson
Kellele
1.kl õpilastele ja 4.-5. kl õpilastele
Millal
1.kl õpilastele kolmapäeval 12.40-13.25 ja 4.-5.kl õpilastele esmaspäeval 13.05-13.50 (2018/2019)

Kandleringis mängitakse väikekannelt ehk setu kannelt. Kandleringi õpilastel on võimalus kandlemänguga esineda mitmetel kooli üritustel.

Võru Kreuzwaldi Kool - kandlering

Kunstiring

Juhendaja
Aire Perk
Kellele
Kõik õpilased
Millal
Neljapäeval 14.00-15.35 (2018/2019)

Kunstiringi on oodatud õpilased, kelle sooviks on joonistada, maalida ja ruumilisi kunstiteoseid meisterdada. Erinevad ettevõtmised puudutavad taimeseade valdkonda jõulu- ja kevadpühade eelsel perioodil. Ringi liikmetega püüame osaleda joonistuskonkurssidel ja kaasa lüüa kooli almanahhi kujundamisel. Võimalus kaasa lüüa kooli dekoreerimise kavandamisel ja teostamisel.

Ootan kõiki pliiatsi- ja pintslisõpru, kes leiavad ühe kunstitunni nädalas vähe olevat!

Kunstiringi lapsed

Lapitehnikas õmblemine

Juhendaja
Ragna Meeliste
Kellele
4.–9. klassi õpilastele
Millal
Teisipäeval kl 15.00-17.00 (2018/2019)

Ringis saab õppida lapitehnikas õmblemist. Kõik vahendid ja materjalid on kohapeal.

Oled oodatud!

Kunstiringi kassid

Lastekoor

Juhendaja
Jane Reiljan, Erja Arop
Kellele
5.-9. klassi neidudele
Millal
Neljapäeviti kl 14.00-15.30 (2018/2019)

Võru Kreutzwaldi Kooli lastekooris laulavad neiud 5.-9. klassini. Lastekoor on koht, kus treenida oma hääle kõlavust ja kooslaulu ning omandada erinevat huvitavat repertuaari, Tegevusaasta sisaldab mitmeid esinemisi koolis ja väljaspool kooli.

Lastekoor

Linnuvaatlejate ring

Juhendaja
Maia Mikk
Kellele
Algklassid
Millal
Kolmapäeviti kl 15.00-16.00 (2018/2019)

Tutvume Eesti Ornitoloogiaühingu kodulehega. Õpime talvituvaid aialinde.  Talvine ja kevadine aialindude vaatlus ja loendus. Tutvume aastalinnuga. Püüame olla kursis linnuriigis toimuvaga.

Öökull

Luulering

Juhendaja
Kaider Vardja
Kellele
7.b klass
Millal
Neljapäeval kl 14.00-14.45

Õpilaste arvamusi luuleringist:

Kaks aastat tagasi oli meil ühine soov: tahtsime kõik osaleda luuleringis ja seda vabatahtlikult.

Meie klassis on 20 õpilast, neist 11 poissi ja 9 tüdrukut. Kuna poisse on rohkem ja nad on lärmakamad, siis suudab me klass vahel päris vali olla. Kui vaja, suudame olla hea tiimitööga ning ühtsed. Siin-seal on mõned apsakad, mis juhtuvad, kui üritatakse üksteist kaitsta, aga üldiselt on päris hästi.

Meie klass pole perfektne. Kui tahame, siis oskame ennast ilusti kokku võtta. Meie suur soov on näidelda.

Meie klassi õpilased on väga humoorikad.

Meie klassist paljud käivad huviringides nt kergejõustikus, korvpallis, jalgpallis, mitmed käivad muusikakoolis, aga luuleringis käivad kõik.

Osaleme kõik luuleringis, mis on huvitav ja õpetab meid teistega arvestama. Naerame palju koos.

Luuleringis õpime esinema, esitama luulet. Lisaks õpetab ringis osalemine meile laulmis- ja näitlemisoskust.

Luulering meeldib mulle, sest seal teeb klass omavahel väga head koostööd.

Käin selles ringis, et enda näitlemisoskust kasvõi natukenegi arendada ja meil on olnud palju huvitavaid esinemisi.

Oleme juba kaks järjestikust aastat käinud Jõgeval Betti Alverile pühendatud luulekonkursil „Tuulelapsed“. Meil on seal läinud päris hästi: esimesel aastal saime laureaadiks, teisel aastal anti meile parima meeskonnatöö preemia ja juhendaja preemia.

Me väga ootame juba iga-aastast Jõgevale sõitu. Seal kohtume oma eakaaslastega ja meil on võimalus nähe üle 20 eriilmelise luulekava. 

Ringis saame kõik kokku, meil on päris lõbus näidelda või luuletada.

luule

Mudilaskoor

Juhendaja
Jane Reiljan, Erja Arop
Kellele
2.-4. klassi tüdrukutele
Millal
Teisipäeval ja kolmapäeval kl 13.05-13.50 (2018/2019)

Mudilaskooris saab laps arendada oma lauluhäält ja musikaalsust.

Mudilaskoor

Mudilaskoori ettevalmistuskoor

Juhendaja
Merle Kons
Kellele
1.kl poisid ja tüdrukud
Millal
Esmaspäeval 13.05-13.50 (2018/2019)

Mudilaskoori ettevalmistuskoori on oodatud kõik toredad lauluhimulised 1. klassi poisid ja tüdrukud.

Kontsert

Murdmasuusatamise ringitund

Juhendaja
Mario Oha
Kellele
Suusatamise huvilistele
Millal
Reedeti kl 16.00-17.30 (2018/2019)

Murdmasuusatamise ringitund on mõeldud õpilaste ettevalmistamiseks maakonnas ja vabariigis toimuvateks koolispordi murdmasuusatamise võistluseks. Sügisel ja kevadel tegeleme üldarendavate harjutustega ning talvel suusatame.

murdmasuusatamine

Näitering

Juhendaja
Raili Leesalu
Kellele
5.–9. klassi õpilastele
Millal
Teisipäeviti kell 15.00 (2018/2019)

Näiteringis teeme harjutusi esinemisjulguse ja -oskuse lihvimiseks. Mängime läbi erinevaid olukordi ja õpime üksteist paremini mõistma. Erinevad ülesanded aitavad iseennastki tundma õppida ja oma tundeid väljendada. Tähtis on soov koos mängida.

Võru Kreuzwaldi Kool - näitering

Poistekoor

Juhendaja
Jane Reiljan, Erja Arop
Kellele
2.-6. klassi poistele
Millal
Teisipäeval ja kolmapäeval kl 14.00-14.45 (2018/2019)

Poistekoori on oodatud kõik toredad lauluhimulised poisid 2.-6. klassini.

Poistekoor

Rahvastepall ja liikumismängud

Juhendaja
Kristi Kuus ja Merje Meemann
Kellele
2.-3.klassi poistele ja tütarlastele
Millal
Teisipäeviti kl 14.00-14.45 (2018/2019)

Rahvastepall kui põnevust ja pinget pakkuv mäng on laste hulgas väga populaarne. Mäng arendab osavust, kiirust head pallikäsitsemist ja meeskonnatööd. Suurepärane sportmäng, mis valmistab noori ette mis tahes muu pallimänguala tarvis. Teeb tuju alati rõõmsaks!

Liikumismäng on tegevus, mida harrastatakse tegevuse enda pärast, ajaviiteks ja lõbustuseks. Mängudest saadav tegutsemisrõõm on alati hea tuju allikaks!

Sportmängud

Robootika

Juhendaja
Ene Moppel
Kellele
1.-3.kl õpilased
Millal
1. klassid esmaspäeval, kolmapäeval kl 8.00-8.40 ja 2. klassid esmaspäeval 13.00-14.30, 3. klassid neljapäeval kl 13.00-14.00 (2018/2019)

Ringe juhendab õp Ene Moppel. Ühte ringi mahub max 20 õpilast. Registreerimine ringidesse toimub koolis klassijuhataja juures.

Robotika ring

Robootikaring FLL

Juhendaja
Ene Moppel, Evi Tarro
Kellele
9-12 a õpilased ja 13-16 a õpilased
Millal
Neljapäeval 14.00-15.30 ja reedel 14.00-15.30 (2018/2019)

Robootikaring FLL toimub arvutiklassis B25

Robootika FLL

Solistiring

Juhendaja
Erja Arop, Jane Reiljan, Merle Kons
Kellele
1.-9.kl õpilastele
Millal
Aeg kokkuleppel (2018/2019)

Solistiringe juhendavad õpetja Erja Arop klassis 242, Jane Reiljan klassis 240 ja Merle Kons klassis 240

solistiring

Spordiring

Juhendaja
Kaidur Kukk
Kellele
4. - 5. klassi poistele
Millal
Esmaspäeval kl 15.00-16.30 rahvastepall 4.-5. klassi poistele, 16.30-18.00 saalihoki 6.-9. klassi õpilastele (2018/2019)

Rahvastepall

Rahvastepall kui põnevust ja pinget pakkuv mäng on laste hulgas väga populaarne. Mäng arendab osavust, kiirust head pallikäsitsemist ja meeskonnatööd. Suurepärane sportmäng, mis valmistab noori ette mis tahes muu pallimänguala tarvis. Teeb tuju alati rõõmsaks!

Saalihoki

Saalihoki on harrastajate hulga poolest järk-järgult kasvav spordiala, mis on muutunud Eestis üsna populaarseks. Saalihoki on väga mitmekülgne ala, mis arendab osavust, kiirust ja koordinatsiooni. Saalihoki õpetab vastutustunnet enda ja meeskonna ees, arendab füüsiliselt mitmekülgseks ja osavaks ning teeb tuju alati rõõmsaks!

Spordiring

Tehnoloogiaring

Juhendaja
Sander Breidaks
Kellele
5.-9. klassi õpilastele
Millal
Teisipäeval kl 13.05-13.50 ja neljapäeval 14.50-15.35 (2018/2019)

Tehnoloogiaring on mõeldud õpilastele, kes soovivad süvendatult õppida ja omandada teadmisi erinevate tehnoloogia valdkondadest (puidutöötlemine, metalli töötlus ja elekter). Ring on mõeldud enamjaolt 5- 9 klassi õpilastele. 

Tehnoloogiaringi lapsed

Võru Kreutzwaldi Kooli kodutütred ja noorkotkad

Juhendaja
Urmas Ott
Kellele
1.-9. klassi õpilased
Millal
Vastavalt rühma ja maleva tegevuskavale

Noored Kotkad

Noored Kotkad on 27. mail 1930. aastal loodud, Kaitseliidu seaduse alusel tegutsev üleeestiline vabatahtlik organisatsioon, mille missioon on vabatahtlikkust väärtustades pakkuda noortele parimaid arengu- ja tegutsemisvõimalusi isamaalise kasvatustöö kaudu.
 
Noorkotkaste põhiliseks tegevusvormiks on laagrid ja matkad. Peamiselt pööratakse rõhku matkatarkustele ja riigikaitsele, oluliselt kohal on ka ohutuse teemad, sportlikud tegevused, samuti on tegevustesse sisse põimitud kodanikuoskusi ning ajalooteadmisi. Organisatsioon hoolitseb ka selle eest, et noorte meeste juhtimis- ning organiseerimisoskused saaksid täiendust. Kõik noorkotkad sooritavad järgu – ja erikatseid, lisaks koolitatakse malevas salga – ja rühmapealikke.

Noored Kotkad on ettevõtlikud, otsustusvõimelised, iseseisvad, kehaliselt terved poisid, kellel on palju visadust ja tahtejõudu.

http://www.nooredkotkad.ee/et/noored_kotkad

 

Kodutütred 

Kodutütred on 19. jaanuaril 1932. aastal loodud tütarlaste vabatahtlik isamaaline skautlik Kaitseliidu noorteorganisatsioon, millel on oma põhikiri ja sisekord. Kodutütreks on 7-18aastased tütarlapsed.

Kodutütarde organisatsiooni eesmärkideks on:

  • kasvatada noorte isamaalist meelsust ja valmisolekut kaitsta Eesti iseseisvust, süvendada armastust oma kodu ja isamaa vastu, õpetada austama ja armastama eesti keelt ja eesti meelt;
  • kasvatada kõrge moraaliga isiksusi, kes on ausad, ettevõtlikud, otsustamis- ja vastutusvõimelised, tähelepanelikud, südamlikud,  austaksid oma vanemaid, kaasinimesi ja loodust;
  • arendada noorte vaimseid ja kehalisi võimeid; et need oleksid mitmekülgsed ja harmoonilised;
  • harjutada noori järgima tervislikku eluviisi, isikliku hügieeni reegleid ja olema suutelised abistama hädasolijaid;
  • valmistada ette kodutütreid naise ja ema ülesannete täitmiseks;
  • kasvatada tütarlastes teadmist, et nende haridusest ja haritusest oleneb Eesti olevik ja tulevik.

Eesmärkide saavutamiseks korraldatakse koonduseid, loenguid, kursuseid, praktilisi töid, näitusi, koosolekuid, pidusid, ekskursioone, matku, mänge ja muud kultuurilist ning majanduslikku tegevust.

https://www.kodutytar.ee/meist/

kotkad ja tütred