Eksamid ja tasemetööd

Eksamid

Õppeaine Eksami toimumise aeg
Eesti keel 1. juuni 2017
Matemaatika 7. juuni 2017
Valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) 13. juuni 2017
Valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) 13.-14. juuni 2017

Tasemetööd

3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
 1) eesti keel (kirjalik) – 10. mai 2017;
 2) matemaatika (kirjalik) – 16. mai 2017.

6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
 1) eesti keel (kirjalik) – 3. mai 2017;
 2) matemaatika (kirjalik) – 9. mai 2017;
 3) ajalugu, inimeseõpetus, kehaline kasvatus, kunst, käsitöö ja kodundus, loodusõpetus, muusika, tehnoloogiaõpetus, tööõpetus, võõrkeel või ühiskonnaõpetus (kirjalik) – 18. mai 2017.

Loovtöö

Loovtöö esitamise tähtaeg on 17. märts 2017.