Eksamid ja tasemetööd

Eksamid

Õppeaine Eksami toimumise aeg
Eesti keel 1. juuni 2018
Matemaatika 8. juuni 2018
Valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) 13. juuni 2018
Valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) 13.-14. juuni 2018

Tasemetööd

 3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

  •  eesti keel/vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 24. mai 2018. a;
  • matemaatika (kirjalik) – 29. mai 2018. a.

 6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

  • eesti keel (kirjalik) – 16. mai 2018. a;
  • matemaatika (kirjalik) – 22. mai 2018. a;