Uudised

TÖÖKUULUTUS

Võru Kreutzwaldi Kool otsib: koolielu korraldajat; tantsuõpetajat (osaline koormus); ukraina keele ja kultuuri valikaine õpetajat (osaline koormus).  Koolielu...

read more
Õppejuhi konkurss

Õppejuhi konkurss

Võru Kreutzwaldi Kool kuulutab välja konkursi ÕPPEJUHI ametikohale. Elulookirjeldus, haridust tõendavate dokumentide koopiad ja kandideerimisavaldus koos motivatsioonikirjaga...

Õppetöö korraldus alates 17. maist

Õppetöö korraldus alates 17. maist

Õppetöö korraldus alates 17. maist Kõik klassid on kontaktõppel oma tavapärastes klassides tavatunniplaani alusel. Võimalusel toimuvad tunnid õues. Pikemad vahetunnid on...

Õpilased osalesid etluskonkursil

Õpilased osalesid etluskonkursil

Etluskonkurssidel osalesid edukalt Kertu Loviisa Hummal, Lisete Ilves ja Kärt-Getter Rest 4.b klassist. Nad esinesid Juhan Liivi ja Ellen Niidu luuletustega ning Juhan Liivi...

Rahaolümpiaadi võitis Marta Joonas

Rahaolümpiaadi võitis Marta Joonas

Eesti rahaoskuste 2021. a olümpiaadi võitis Võru Kreutzwaldi Kooli 8. klassi õpilane Marta Joonas. Võitja tegi algusest peale suuri panuseid Aafrikale, kasvatades osavate...

„Mino Võromaa“ 34. võistlus

„Mino Võromaa“ 34. võistlus

„Mino Võromaa“ 34. võistlusel osalesid edukalt meie kooli õpilased Lisanna Henning luuletusega „Tervüseretsept“. Lisanna jäi jagama II-IV kohta 4.-6. klasside arvestuses....

Putukahotell

Putukahotell

Pane nüüd õpik või kalendermärkmik korraks käest, leia mugav istumisasend ja sulge silmad. Tehtud? Nii. Nüüd kujuta ette, milline võiks välja näha unelmate puhkus romantilises...

Minu kevad 2021 fotogalerii

Minu kevad 2021 fotogalerii

"Minu kevad"  fotokonkursil oli osalejaid kokku 68, neist õpilasi 57, täiskasvanuid 11. Fotosid kogunes galeriisse kokku 189. Eraldi väljatoomist väärib 2.c klass, kust oli...