Kontakt

Koolimaja2020

Võru Kreutzwaldi Kool

Kooli 7
65606 Võru
reg-kood 75039014

E-post: kool@vkrk.edu.ee
Üldtelefon: +372 782  8100
                   +372 5870 8422
Õpetajate tuba: +372 782 8102

Töötajad

Tervishoiuteenuse pakkuja Lõuna-Eesti Haigla AS 

Kooliõde: Tiia Ingermann
Telefon: +372 782 8105

Kooliõde on majas:

E-R kl 08.00-16.00

Kooli söökla 

e-post: voru@dussmann.ee

Õppeasutuste ja nende pidajate nõustamist korraldab ning järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium.

Ave Visor
peaekspert
järelevalve valdkond
Haridus- ja Teadusministeerium
tel: 7350253
ave.visor@hm.ee

Ekspertide põhiülesandeks on õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse, kvaliteedi ja tulemuslikkuseseiramine; järelevalve planeerimine ja läbiviimine; õppeasutuste ja pidajate nõustamine ning teavitamine oma piirkonnas; teabenõuetele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamine ning kaebuste lahendamine; info koondamine ja analüüsimine õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse seiramise tulemuste, järelevalve tulemuste ning lahendatud kaebuste kohta oma piirkonnas.

Andmekaitse

Andmekaitsespetsialist:
Sirje Peris
e-post: andmekaitse@voru.ee
kontakttelefon: 7850932

Võru Kreutzwaldi Kooli kontaktisik:
Inga Bitter
e-post: inga.bitter@vkrk.edu.ee
kontakttelefon: 5870 8422