Eksamid ja tasemetööd

Riiklikud põhikooli lõpueksamid toimuvad 2019/2020. õppeaastal: 

  • eesti keel: 1. juunil 2020
  • matemaatika: 4. juunil 2020
  • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik): 10. juunil 2020
  • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline): 10.–11. juuni 2020.

Tasemetööd

I kooliastme tasemetööd

4. klassi õpilastele (elektrooniliselt): loodusvaldkond: 1.–2. oktoober 2019.

3. klassi õpilastele (paberil): eesti keeles 12. mai 2020.

 II kooliastme tasemetööd

7. klassi õpilastele (elektrooniliselt): loodusvaldkond:  24.–25. september 2019.

6. klassi õpilastele (elektrooniliselt): eesti keeles 13. mai 2020.