Võimaluste loomine andekatele õpilastele

Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond rahastas meie kooli projekti „Võimaluste loomine andekatele õpilastele“.

Sellest fondist toetuse andmise eesmärk on toetada koolimeeskondade koostööd ja ühist õppimist, et aidata kaasa ühise õppimise kultuuri saamisele osaks haridusasutuste organisatsioonikultuurist, kaasava hariduse põhimõtete rakendumisele ja kohalike kogukondade teadlikkuse suurendamisele haridusvaldkonna suundumustest ja valikutest.

Meie kooli projekti toel õpib koolimeeskond ühisel koolitusel saadud teadmiste kaudu  tegema koostööd õpilaste tugevate külgede väljaselgitamiseks ning leiab igale õpilasele sobiva motivatsiooni tema ande (võimekuse, loovuse, motiveerituse) arendamiseks.

Euroopa Liit