Riigisisesed projektid

Riigisisesed projektid

Üle-eestilised projektid

Võru Kreutzwaldi Kool on liitunud üle-eestiliste projektidega, mis aitavad õpilastel end koolis hästi tunda ja olla aktiivsed. Tähelepanu on tervise edendamisel  ja koolikiusamisest vabanemisel.

 • Tervist Edendav Kool
 • Kiusamisest vabaks
 • Liikuma Kutsuv Kool
 • KiVa programm
 • Lugemisprojektid

Maakondlikud projektid

Võru Kreutzwaldi Kool kutsub maakonna teisi koole osalema Kreutzwaldi elu ja loomingut käsitleval veebiviktoriinil.

 • Fr. R. Kreutzwaldi elu ja loomingu tutvustamine oma kooli ja Võru maakonna õpilastele ja paikkondlikule elanikkonnale

Koolisisesed projektid

Koolisisesed projektid on seotud õppetegevusega. Siia kuuluvad õppekäigud, näitused ja koolitused suurematele ja väiksematele õpilastele.

 • Jalgratturite koolitus
 • Keskkonnaprogrammid
 • KIKi keskkonnaalased näitused
 • Õppematerjalid võõrkeeltekeskusele
 • Vaba aja sisustamise vahendid