Ühiselt õppides

„Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“; „8.6 Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks“; TAT kood: 2014-2020.1.02.001002.02.15-0002

Võru Kreutzwaldi Kooli õpiürituse projekt „Ühiselt õppides“

Projekti toetab ELSF koolipõhise koolimeeskonna õpiüritust abikõlblikkuse perioodil 15.03.2017 – 15.11.2017

Eesmärk: Kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks on meie koolis töötavad õpetajad saanud hariduslike erivajadustega õpilaste süsteemseks õpetamiseks vajalikud eripedagoogilised teadmised ning oskuse valida lapsest lähtuvalt sobivaid õpetamisviise. Teadmiste omandamisega tõuseb õpetajate enesekindlus ning suureneb õpilaste õpimotivatsioon. Ühised õpiüritused kujundavad ühised hoiakud, kokkulepped ja õppijat toetava koolikultuuri. Kohalik kogukond on saanud teadlikumaks haridusvaldkonna suundumustest ja valikutest.

Toetuse summa on 4500 €, mis moodustab 100% abikõlbulikest kuludest.

Õpiürituse projekt viiakse läbi Võru Kreutzwaldi Koolis, Võru linnas. Koostööd tehakse Tartu Herbert Masingu Kooliga ja Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi õpetajate täienduskoolituse- ja kutseaasta keskusega.

Euroopa Liit