Vastuvõtt

Võru Kreutzwaldi Kooli vastuvõtt

VAJALIKUD SAMMUD JA OLULISED KUUPÄEVAD SEOSES LAPSE KOOLI MINEKUGA

01.03.2023 Lapsevanem esitab lapsele kooli määramise taotluse Võru linnavalitsusse.

01.04.2023 avalikustatakse laste nimekirjad koolide kaupa linna veebilehel (kui vanem annab nõusoleku) ning info saadetakse vanemale meilile

31.05.2023 taotluse ja dokumentide esitamise tähtaeg Võru Kesklinna ja Võru Kreutzwaldi Kooli.

Alates 01.08.2023 saab taotleda Võru Linnavalitsusest ranitsatoetust.

24.08.2023 infotunnid Võru Kesklinna ja Võru Kreutzwaldi Koolis 1. klassi astujatele ja nende vanematele