Vastuvõtt

Võru Kreutzwaldi Kooli vastuvõtt

VAJALIKUD SAMMUD JA OLULISED KUUPÄEVAD SEOSES LAPSE KOOLI MINEKUGA

01.03.2024 Lapsevanem esitab lapsele kooli määramise taotluse Võru linnavalitsusse.

01.04.2024 Lapsevanemat on teavitatud lapsele kooli määramisest taotluses märgitud e-posti aadressil, selle puudumisel helistades taotluses märgitud telefoninumbrile.

31.05.2024 Taotluse ja dokumentide esitamise tähtaeg Võru Kreutzwaldi Kooli.

Alates 01.08.2024 saab taotleda Võru Linnavalitsusest ranitsatoetust.

22.08.2024  Infotund  Võru Kreutzwaldi Koolis 1. klassi astujatele ja nende vanematele.