Töökorraldus õpetajate streigi ajal Võru Kreutzwaldi koolis

Head lapsevanemad!

Haridusministeeriumi ja Eesti Haridustöötajate Liidu lepitusmenetlus riikliku lepitaja juures nurjus õpetajate palga alammäära tõstmise osas. Üleriigiliselt korraldatakse üldhariduskoolide õpetajate tähtajatu streik algusega 22.01.2024.

Streik mõjutab ka Kreutzwaldi kooli igapäevast koolikorraldust. Kreutzwaldi kooli õpetajad streigivad erinevalt. On neid, kes ei streigi ja ka neid, kes streigivad 1, 3 või 5 päeva. 

Tulenevalt eeltoodust toimub ajavahemikul 22.-26. jaanuar õppetöö järgmiselt:

Esmaspäev, teisipäev ja kolmapäev (22.-24. jaanuar):

  • 1.c, 2.a, 2.c, 3.b ja 4.b klass – toimub tavaline koolipäev oma õpetajaga (4 ainetundi ja 1 tund kodutöödeks), päeva lõpp kell 13.00. Pikapäevarühma ei toimu.
  • Ülejäänud klassid – toimub tavapärasest erinev õppetöö. Õpilastel on iseseisvaks täitmiseks nädala õppeülesanne. Juhendatud õpet ja kontakttunde koolimajas ei toimu. Palume võimalusel õpilased koju jätta. Kui see võimalus puudub, siis koolimajas on tagatud turvaline koolikeskkond ajavahemikus 8.00-14.00. Pakume nendel päevadel sooja koolilõunat kell 10.30-12.00.

Neljapäev ja reede (25.-26. jaanuar):

  • 1.-4. klassid – toimub tavaline koolipäev (5 ainetundi), päeva lõpp kell 13.00. Pikapäevarühma ei toimu. 
  • 5.-9. klassid – toimub tavapärasest erinev õppetöö. Õpilastel on iseseisvaks täitmiseks nädala õppeülesanne. Juhendatud õpet ja kontakttunde koolimajas ei toimu. Palume võimalusel õpilased koju jätta. Kui see võimalus puudub, siis koolimajas on tagatud turvaline koolikeskkond ajavahemikus 8.00-14.00. Pakume nendel päevadel sooja koolilõunat kell 10.30-12.00.

Õpetajad annavad 19. jaanuari õhtuks Stuudiumi kaudu teada streiginädala õppeülesande, milleks võib olla kodulugemine, kordamine, õues liikumine või mõni muu loov tegevus.

Õpetajate streigi perioodil palume õppetöö korraldust puudutavates küsimustes pöörduda õppejuhtide poole:

Rahulikku meelt,

Taavi Karu

Viimased uudised

9. klasside lõpuaktus

Võru Kreutzwaldi Kooli lõpuaktus toimub 20. juunil 2024 algusega 15.00 Võru Kandle aias.