Rahvusvaheline virtuaalne projekti üritus Võru Kreutzwaldi Koolis

Rahvusvaheline virtuaalne projekti üritus Võru Kreutzwaldi Koolis

Võru Kreutzwaldi Kooli õpilased ja õpetajad osalevad juba kolmandat aastat rahvusvahelises Erasmus+ KA 229 projektis “MELISSA”, mille põhiteemaks on mesilaste tähtsus ning nende elu tundma õppimine. Projektis osalevad veel 4 kooli erinevatest Euroopa riikidest:

Craiglowan Preparatory School Šotimaalt (koordinaatorkool). Aristotelio College Kreekast,  Istituto Comprehensivo Rina Monti Stella Itaaliast ja EBI de Angra do Heroismo Portugalist.

Esimene õppimisüritus, kus osalesid ka meie kooli 6 õpilast ning kaks õpetajat, toimus 3. – 6. veebruaril 2020.a. vulkaanilisel Terceira saarel ajaloolises Angra do Heroismo linnas (Võru Linna Leht, märts 2020, lk. 12). Vahetult pärast naasmist meeldejäävalt ja muljeterohkelt projektiürituselt algas kooliskäimist ja vabadusi piirav “koroonaperiood”, mille tõttu tühistati ka järgmine planeeritud õppimisüritus Itaalias. Projekti tegevuste teostamiseks pikendati projekti aasta võrra.

Käesoleva aasta kevadel olime taas raske küsimuse ees, kas meil oleks võimalik sellel sügisel võõrustada partnerkoole Võrus. Kuna olukord oli üsna ettearvamatu, siis otsustasime, et me ei saa sellistes tingimustes planeerida reaalset külla kutsumist. Sellel põhjusel hakkasimegi kavandama virtuaalset üritust.

Partnerkoolide õpetajatega pidasime mitmeid virtuaalseid koosolekuid, et läbi arutada tegevuskava kohtumiseks 10.-12. novembril. September-oktoober olid täis ettevalmistusi ürituseks: projektigrupi õpilaste valimine, esitluste koostamine oma kooli, Võru ja Eestimaa kohta, mesilasesõbraliku aiaplaani kavandamine, tegevused Bee-Bottidega (robotmesilastega), kunsti töötoa planeerimine ja palju muud.

Loomulikult oleksime tahtnud oma külalisi päriselt vastu võtta, neile oma kooli ja Võrumaad näidata, neid oma tundidesse kutsuda, kuid paraku pidime ohutust silmas pidades teise tee valima.

Hoolimata asjaolust, et üritus oli virtuaalne, tundsime siiski kõik (nii õpilased kui ka õpetajad) 10. novembri hommikul ehtsat põnevust ja närvikõdi. Ja seda põhjendatult, sest järjekordne kohtumine viie riigi õpilaste vahel oli koroona kiuste teoks saamas.

Selleks, et meie virtuaalne projektikohtumine tehniliselt hästi sujuks, olime endale appi kutsunud Zoomi ürituste professionaalse tehnilise korraldaja Martin Marki (matugraphy.com). Ülesehituselt sarnanesid need kolm päeva justkui telesaate tegemisega, kus stuudios olevad õpetajad Ere Tumm ning Marju Purge koordineerisid kogu tegevust ning kaasatud õpilased osalesid video vahendusel kõikides tegevustes eraldi klassiruumis. Igast partneriigist osales 10 õpilast (kokku 50) ning 2-4 õpetajat. Olime kolme päeva tegevused igaks päevaks kolmeks tunniks plaaninud nii, et õpilastel ja õpetajatel oleks võimalik esitleda ürituseks plaanitud teemasid kas esitluste või videote kaudu, omavahel suhelda ning päeva alguses ja keskel ka sirutuspause teha. Oleme tänulikud oma tantsuõpetajale Janely Sikastele, kelle tantsuvideod pakkusid aktiivset vaheldust arvutiekraanile.

Esimene päev, 10. november,  oli rõõmsa kohtumise, tervituste, koolide tutvustamise ja õpilastevahelise suhtlemise päev. Veebipõhise töövahendi Mentimeter abil kogusime õpilaste tagasisidet partnerkoolide kohta. Harivaks vahepalaks vaatasime Võrumaal MTÜ Eikellegimaa ökotalus elavate Rea Seppingu ja Justin De Bondi kokku pandud videot öko-ja mesilastesõbralikust aiast.  Kutsusime projektipartnerid endale videote vahendusel Võrru ja Eestisse külla ning mängisime põnevat Kahoot’i mängu.

Teine päev, 11. november, oli seotud mesilasesõbralike aiaplaanide tutvustamisega. Kõik partnerriikide õpilased olid palju vaeva näinud. Selleks, et projektis osalevad õpilased saaksid omavahel ka suhelda, jagasime nad gruppidena eraldi virtuaalsetesse tubadesse. Õpilased olid väga elevil ja rõõmsad, et said omavahel palju rohkem tuttavaks.  Näitasime kõigile ka eestlastele teada-tuntud multifilmi “Meemeistrite linn” ning kinnistasime Kahoot’i mänguga multifilmist saadud teadmisi mesilaste kohta. Päev lõppes igas partnerriigis kunsti töötoaga. Meie töötuba viis läbi kunstiõpetaja Aire Perk, kelle juhendamisel valmisid töökad mesilased ning rahvuslilled rukkililled.

Oligi kätte jõudnud kolmas päev, 12.november.  Alustasime kokkusaamist eelmisel päeval toimunud kunsti töötubade kokkuvõtetega. Eri riikide õpilased olid leidnud väga loovaid lähenemisi mesilaste teema käsitlemisel. Kuna meie kool kasutab nii õppetöös kui ka huvialaringides robootikavõimalusi, siis tutvustasime ka oma partneritele Bee-Bot robotitega töötamise võimalusi.

Kõik projektis osalenud koolid on projekti MELISSA rahastusest soetanud kaks mesilasperet. Võru Kreutzwaldi Kool soetas kaks mesilastaru 2020. aasta kevadel. Meil on tõeliselt vedanud, sest mesilaste eest kannab hoolt meie kooli direktor Taavi Karu. Kahe suvega on mesilased hoolega tööd teinud ja korjanud  210 kilo mett. Meie koolil on välja kujunenud eriline traditsioon: kõik esimese klassi õpilased saavad 1. septembril kingituseks väikese purgikese kooli mesilaste korjatud mett. Mesilaste poolt kogutud meepurgike antakse kingitusena eriliste sündmuste puhul. Õpilastel on võimalik õppepäeva raames mesilat külastada ning uusi teadmisi saada. Viimasel kohtumise päeval said kõik koolid kas esitluse või video kaudu oma mesilaid tutvustada.

Projektikohtumise viimane päev oli ka tagasisidestamise ja tunnistuste jagamise päev. Õpilaste vahetust tagasisidest veebivahendi Tricider abil jäi kõlama mõte, et üritus oli põnev ja vaheldusrikas, kuid järgmine kord sooviks kõigi partneritega päriselt kokku saada!

Oleme väga tänulikud kõigile projektiüritusel osalenud õpilastele ning ettevalmistuses tegutsenud õpetajatele! Partnerkoolide õpilaste ja õpetajate soojad tänusõnad, lehvitused ning toredate eestikeelsete väljenditega plakatid jäävad kauaks südant soojendama. Alguses võimatuna tunduv virtuaalne kohtumine sai tänu paljude abiliste toetusele teoks!

 

 

Ere Tumm

Marju Purge

Viimased uudised

9. klasside lõpuaktus

Võru Kreutzwaldi Kooli lõpuaktus toimub 20. juunil 2024 algusega 15.00 Võru Kandle aias.