Keskkonnasõbralikud jõhvikad ja innovatiivsed tahvelarvutid

Keskkonnasõbralikud jõhvikad ja innovatiivsed tahvelarvutid

2016.-2019. aastal osaleb Võru Kreutzwaldi Kool partnerkoolina Erasmus+ rahvusvahelise strateegilise koostöö raamistiku projektis „Environmentally Friendly Cranberries and Innovative Tablets“ (“Keskkonnasõbralikud jõhvikad ja innovatiivsed tahvelarvutid”).

Projekt on suunatud III kooliastme õpilastele ning nende õpetajatele ning selle põhieesmärgiks on õpetada õpilasi ja nende õpetajaid kasutama eesmärgipäraselt  kaasaegseid digivahendeid (nutitelefonid ja tahvelarvutid) ning teoreetiliste teadmiste sidumine praktikaga, kasutades erinevaid mobiilirakendusi. Projekt toetab loodusainete, kunsti, käsitöö, emakeele ja inglise keele tundide mitmekesistamist. Projekti käigus korraldatakse õppekäike loodusesse, õpitakse loodusteemalisi näidendeid, korraldatakse fotojahti, luuakse loodusega seotud kunsti- ja  loovtöid. Projektis kasutatakse õpilaste omavaheliseks suhtlemiseks eTwinningu keskkonda. Antud projekti lõpptulemusena valmib viie riigi ühine e-raamat, kuhu kogutakse kokku projekti käigus tehtud tööd.

Projektis osaleb 5 kooli erinevatest Euroopa riikidest.  Partnerid on:

  • Rigas Igaunu pamatskola (Läti, kordinaatorkool)
  • Võru Kreutzwaldi Kool (Eesti)
  • Istituto Comprensivo dela Valnure (Itaalia)
  • IV Liceum Ogolnoksztalcace im. I Dywizji Kosciuszkowskiej (Poola)
  • Kiukaisten yhteiskoulu (Soome)

Esimene töökohtumine toimus 13.-15. oktoobrini Võrus. Igast partnerriigist oli kohal kaks õpetajat. Neljapäeval, 13. oktoobril tutvustasid meie kooli 9.b klassi tüdrukud  kooli, uudistati klassiruume ning arutleti üldiste haridusteemade üle. Külalistel oli põnev vaadata oma riikidest pärinevate autorite kirjandusnäitust kooli raamatukogus ning õpilaste koostatud infoplakateid. Päev jätkus konstruktiivse töökohtumisega, kus arutati projektiga seonduvaid tegevusi ning partnerite kohustusi. Õpetaja Evi Tarro viis kõigile osalejatele läbi IT-alase koolituse. Pärastlõunase väikese jalutuskäigu ajal tutvustasid 9.b klassi tüdrukud linna tähtsamaid vaatamisväärsusi. Külastati ka Võru linnavalitsust, kus abilinnapea Sixten Sild tegi korraliku ülevaate Võru linna hariduselust.

Reedel, 14. oktoobril külastati Fr. R. Kreutzwaldi majamuuseumit. Pärast seda võeti ette näidisõppekäik Meenikunno rappa. 7.b klassi õpilased ja partnerkoolide õpetajad moodustasid segavõistkonnad. Ettevalmistatud nutitelefonimängu käigus lahendati erinevaid ülesandeid ning nauditi sügisvärvides raba. Õhtuseks kultuuriprogrammiks oli planeeritud Eesti Rahvusmeeskoori kontsert Võru kultuurimajas.

Kuna projekti üheks põhieesmärgiks  on ainetunnis õpitu sidumine teistes õpikeskeskkondades praktilise eluga, siis külastasime laupäeval, 15. oktoobril  Tartu teaduskeskust AHHAA. Vaatasime planetaariumietendust ning katsetasime “käed külge” eksponaate. Pärast seda tutvustasime projektipartneritele Tartu linna vaatamisväärsusi. Õhtu lõppes ooperietendusega “Carmen” Vanemuise teatris.

Meie projekti esimesel töökohtumisel arutleti põhjalikult läbi kolme järgneva aasta jooksul planeeritud tegevused ning lepiti täpsemalt  kokku,  kuidas neid teostada.  Projektikohtumine Võrus oli igati töine ja sisukas. Saime endale töökad ja sõbralikud projektipartnerid.

Viimased uudised