Kas mäletad? Meil oli karjääripäev

Kas mäletad? Meil oli karjääripäev

Autor: õpetaja Blanca Punt

3. märtsil toimus Võru Kreutzwaldi Koolis karjääripäev. Sellel päeval traditsioonilisi õppetunde ei toimunud. Kõikide klasside jaoks oli planeeritud mingi karjääriõppega seotud tegevus.

Esimeste klasside õpilased külastasid kooli raamatukogu, arvutiklassi, kantseleid ja arstikabinetti.

Raamatukogus räägiti, kellele sobib töö raamatukogus ja mida tuleb teha selle elukutse omandamiseks. Lastele meeldis väga raamatutegelastega mäng.

Arvutiklassis tutvustati tänapäeva roboteid, kes oskavad inimesega suhelda, jalgpalli mängida ja isegi tantsida. Eriti meeldis õpilastele robottool, mis päeva lõpus ise oma kohale tagasi veeres. Õpetaja Evi Tarro rõhutas, et arvutiga edukal töötamisel on väga tähtis lugemisoskus ja õigekiri.

Kantseleis tutvusid õpilased kooli direktori, infojuhi, juhiabi, õppejuhtide ja majandusjuhataja tööülesannete ning nimedega. Õpilasi üllatas, et kantseleis olid nende kõikide isikuandmed. Valvekaamerast oli võimalik näha eelmise koolipäeva vahetundi koridoris ning õpilased mõistsid, et kõik on kontrolli all ja tasub korralikult käituda. Kantseleis kingiti igale õpilasele meie kooli logoga helkur.

Arstikabinetis tutvustati kooliarsti töökohustusi. Õpilased said vastused paljudele neid huvitavatele küsimustele ning klassikaaslase sõrmele õpiti tegema sidet. Ürituse lõpus sai iga õpilane suhu pistmiseks valida meelepärase ampsu.

Algklasside klassijuhatajate arvates oli karjääripäev õpilastele väga sisutihe ja õpetlik, tegevused eakohased ning huvitavad. Õpilastele päev meeldis, sest saadi teada, kes meie koolis veel töötavad peale õpetajate.

2.–5. klasside õpilaste jaoks toimus koolipäev väljaspool kooliruume, s.t. nad käisid õppekäikudel Võrumaa Muuseumis (2. klassid), Abris OÜ-s (3a. klass), Nauta MV OÜ-s (3b. klass), Võru Instituudis (3c. klass), Võru politseijaoskonnas (4. klassid) ja Kuperjanovi jalaväepataljonis (5. klassid). Tagasiside õpilastelt ja õpetajatelt oli valdavalt positiivne:

2.c klass käis Vana Võromaa Kultuurikojas. Klassijuhataja Pilvi Saarma arvates oli käik õpetlik ja informatiivne ning üritusega jäädi väga rahule. Lapsed said tutvuda muuseumi töötajate ja nende töökohustustega ning tutvuti ka muuseumi püsieksponaatidega. Laste arvamus oli, et selliseid käike peab kindlasti tulevikus veel olema.

3.b klass käis õppekäigul Nauta MV OÜ-s. Klassijuhataja Kaie Kikkase tagasiside päevale oli positiive: „Oleme vaimustuses sellest õppekäigust. Huvitav, lastega vesteldi väga asjatundlikult. Saime näha ja proovida! See on imeline, millega tublid võrukad tegelevad. Igati hariv nii lastele kui mulle.“

6. ja 7. klasside õpilastele toimusid töötoad koolis. Nende päeva sisustasid Lõuna–Eesti Haigla (6. klassid) ning Võrumaa Rajaleidja keskus ja Võru Noortekeskus (7. klassid). Lõuna–Eesti Haiglast olid külalisteks juhatuse liige Arvi Vask, ämmaemand ja Võru Noorte nõustamiskabineti nõustaja Merle Sillaste ning Tartu Ülikooli VI kursuse tudengid Siim Rinken ja Jürgen Rünk. Rajaleidja keskuse töötuba juhtisid karjäärinõustaja Heli Hillep ja karjääriinfo spetsialist Kätlin Pilt ning Võru Noortekeskuse töötuba juhataja Maivi Liiskmann ja noorsootöötaja Kerttu Mölder.

Ka siin jäid õpilased päevaga rahule ning õpilaste arust ei olnudki miinuseid. 6. klasside õpilaste arvates oli päev informatiivne, lõbus, põnev (eriti see osa, kus kohtuti tudengitega). Loengud meeldisid väga, sest inimesed olid toredad ja loengud olid lahedad ning saadi teada palju uut ja huvitavat. Teada saadi, kes haiglas veel peale arstide-õdede töötavad, palju palka saadakse jms. Ämmaemanda tööd peetakse huvitavaks. Mõtlema pani, kui kaua arstiks peab õppima ja kui pingeline on õppetöö juba esimesest nädalast.

9. klasside õpilastele toimus koolis töötukassa loeng ning külastati ka Võru Linnavalitsust, Võru Maavalitsust ja Võru vallavalitsust.

9.a ja 9.b klassi õpilased arvasid, et linnapeaga kohtumine oli tore ja võiks ka järgmisel aastal järgmistel klassidel olla. Töötukassa juures meeldis mäng. Enam loodeti saada infot selle kohta, mida saaks Võru õpilane suvel teha, kust leida tööd ning ehk ka mingeid konkreetseid tööpakkumiste aadresse. Sellisel kujul pakutud info neid väga ei rahuldanud.

9.d klass sai töötukassa loengust teada, kuidas otsida suveks tööd, milliseid dokumente on vaja esitada, kui suur on miinimumpalk ning kui pikk võib olla alaealise tööpäev. Mängiti ka  mängu, kus sai proovile panna oma teadmisi tööturu kohta. Eriti midagi uut polnud.

Maavalitsuses oli huvitavam. Kohtuti isiklikult maavanemaga, kes rääkis Võru tulevikuplaanidest ja haldusreformist. Tutvustati maavalitsuse maja, kus enamik oli esimest korda. Tutvuti erinevate osakondade tööga, inimestega. Meeldis ringi käia ja kuulata, sest jutt oli huvitav ja pani kaasa mõtlema. Õpilastele jagati ka toredaid meeneid.

Õpilased arvasid, et tulevikus võiksid lõpuklassid külastada erinevaid Võru tootmisettevõtteid, et teada saada, millega kusagil tegeletakse.

Õpilastelt ja õpetajatelt tagasisidet küsides ja saades jäi kõlama soov muuta karjääripäev Võru Kreutzwaldi Koolis traditsiooniks. Juba on tulnud ka ettepanekuid, keda võiks järgmisel aastal külla kutsuda ja kuhu võiks ise külla minna.

Siinkohal tahan tänada kõiki koostööpartnereid huvitava päeva õnnestumise eest!

Viimased uudised

9. klasside lõpuaktus

Võru Kreutzwaldi Kooli lõpuaktus toimub 20. juunil 2024 algusega 15.00 Võru Kandle aias.