Ettevõtlik kool

Ettevõtlik kool

Sellel õppeaastal on Võru Kreutzwaldi Kool rohkem tähelepanu pööranud ettevõtlikkusele, et õpetada noori targalt majandama ning oma õpinguid ja karjääri planeerima.

Õppeaasta algul alustas õpetajate Blanca Punti ja Leili Sõmeri eestvedamisel koolis ettevõtlusring. Selles tutvustatakse majandusega seotud mõisteid ja Eesti majandus- ja ettevõtlusprogramme („Mina ja majandus“, „Mina ja ettevõtlus“, „Õpilasfirma/Minifirma“, „Töövarjupäev“), õpitakse targalt majandama, kohtutakse huvitavate inimestega, osaletakse erinevatel üritustel.

Õpilastel õnnestus esimesel poolaastal osaleda haridusprogrammis „Ettevõtlik kool“, mille eesmärk on ettevõtliku õppe integreerimine koolisüsteemi, et tõsta hariduse kvaliteeti ja seeläbi noorte edukust elus. Programmi raames külastas oktoobris kooli Võrumaalt pärit Edgar Aronov ettevõttest Guaana OÜ, kes rääkis oma loo sellest, kuidas temast sai ettevõtja.

Sellest kohtumisest inspireeritunana said kõik Võru Kreutzwaldi Kooli õpilased 29. novembril tutvuda ringiliikmete loodud mänguga „Flip Jack“. Suurim esitlus aga toimus noortel ettevõtjatel (Rasmus Tähe, Richard Tupp, Sander Punt) 16. detsembril toimunud Võru jõululaadal. Laat läks poistel igati edukalt, ära müüdi 30 toodet.

Tublid ja ettevõtlikud olid esimesel poolaastal ka 8.b klassi õpilased, kes korraldasid 18. detsembril heategevusliku jõululaada, et toetada SA Võru Kreutzwaldi Kooli Fondi. Fondi rahasid kasutatakse kooli parimate õpilaste tunnustamiseks, õppekäikude toetamiseks ja vilistlaste kokkutuleku korraldamiseks.

Häid ideid ja ettevõtlikkust kõigile ka uude aastasse!

Viimased uudised