Ainetepäev

Ainetepäev

Ainetepäev

 

Reedel, 25. novembril toimub meie koolis ainetepäev, kus tegeldakse põhjalikumalt paari ainevaldkonnaga. Tunniplaanijärgset õppetööd ei toimu. 1.-4. klassidel toimuvad tegevused 1.-3. õppetunni ajal ning 5.-9.klassini 1.-4. õppetunni ajal. Pikapäevarühma sellel päeval ei ole.

 

Klass

Teema

  1. klassid

Mesilased. Multifilm “Meemeistrite linn”, mesilase meisterdamine, robootika Bee Bot robotitega.

  1. klassid

Avastusõpe. Vana- ja kaasaegsed mõõtmistehnikad. Nutikas tarbija. Kuidas teha võid?

  1. klassid

Avastusõpe. Põnevad katsed loodus- ja tööõpetuses (soojuse hoidmine ja toidu valmistamine, Möbiuse lehe tegemine, lihtsa elektrimootori ehitamine).

  1. klassid

Terves kehas terve vaim.  Tervislik taldrikureegel, õppevideod, sportlikud mängud segavõistkondades.

  1. klassid

Võõrkeeled. Vene ja saksa keele tutvustamine, lõiming inglise keelega. Lõbus võistkondlik mäng Stationen.

  1. klassid

Loovuse arendamine emakeeles ja muusikas.

  1. klassid

Keskaegne elu linnuses. Vastseliina linnuse külastamine.

  1. klassid

Kutseõppehariduse tutvustamine Võrumaa Kutsehariduskeskuses.Eelkutsevaliku programmis osalemine.

  1. klassid

Eksamisituatsiooni harjutamine (matemaatika), ennastjuhtiv õpilane.

Viimased uudised