Nordplus Juunior

  • arendab ja tugevdab koolidevahelist koostööd,
  • edendab hariduse kvaliteeti, toetab haridusuuendust ja loovust,
  • toetab hea kogemuse levitamist ja kaasava hariduse põhimõtteid,
  • edendab Põhjamaade ja Baltimaade keelte ja kultuuri tundmist,
  • toetab koostööd koolide ja tööelu vahel.

Sihtriigid on Taani (Gröönimaa ja Fääri saared), Rootsi, Norra, Soome (Ahvenamaa), Island, Eesti, Läti ja Leedu.

Sihtgruppi kuuluvad õpilased, õpetajad ja muu pedagoogiline töötajaskond.

Osalevad koolieelsed lasteasutused, põhikoolid, keskkoolid (nii üldhariduslikud kui kutsekoolid), riiklikult tunnustatud spordikoolid, muusikakoolid, samuti asutused ja organisatsioonid, mis on tegevad üldhariduse maastikul, viimased ainult partnerina.

Tegevused on õpiränne, arendusprojektid ja võrgustikud. 

Võru Kreutzwaldi Kool osaleb Nordplus Junior “Stem” projektis. 

Projektis osalevad koolid:

  • Pastendes pamatskola (põhikool Lätist);
  • Võru Kreutzwaldi Kool (põhikool Eestist);
  • Kupiškio Jaunimo Centras  (noortekeskus Leedust).