Nordplus Junior 2019 “Dialects and old folks crafts”

Peapartner: Kupiskis Povilas Matulionis progymnasium- Leedu

Partnerid: Pastende Primary school- Läti
                  Võru Kreutzwaldi Kool- Eesti

Projekti eesmärgid olid: Tuua kolme balti riigi noored kokku, et õppida tundma erinevaid kultuure, keelt, dialekte, rahvuslikku käsitööd ning kuidas vältida võimalikke erinevaid kultuurilisi ja poliitilisi kitsaskohti.

Tegevuste elluviimiseks toimus kolm noortekohtumist: eestis, lätis ja leedus. Igal kohtumisel osales igast riigist 12 noort ja 3 õpetajat.

Õpilased õppisid tegevuste kaudu tundma erinevaid materjale ja tooteid: vill, linar, vaha, keraamika jne Õppisid erinevaid käelisi tehnoloogiaid. Esitasid rahvalaule, muinasjutte, lõid üheskoos kontserte. Tutvusid erinevate käsitöökodadega ja ettevõtetega. Toimusid väljasõidud ning põnevad meeskonnamängud.

Nordplus Junior 2019 "Dialects and old folks crafts"