Erasmus+ „From Europe 1010 BC to Europe 2020 PC“

2015.-2018. aastal osales Võru Kreutzwaldi Kool Erasmus+ rahvusvahelise strateegilise koostöö raamistiku projektis „From Europe 1010 BC to Europe 2020 PC“. Projekt oli suunatud esimese ja teise kooliastme õpilastele ning nende õpetajatele.

Kuna tänapäeva lapsed on aina enam ja enam huvitatud digivahendite kasutamisest ja antud vahendid on muutunud nende jaoks sama tavapäraseks nagu paber ja pliiats, on kaasaegse kooli üks eesmärke muuta õppeprotsess koolilastele huvitavaks digivahendeid rakendades.

Projekti põhieesmärk oli toetada ja aidata nii õpetajaid kui õpilasi digitaalsete õpivahendite kasutamisele võtmisel ja rakendamisel.

Projektis osales 5 kooli erinevatest Euroopa riikidest. Partnerid olid:

  • Võru Kreutzwaldi Kool (Eesti, koordinaatorkool)
  • Publiczna Szkola Podstawowa nr 15 im. Krolowej Jadwigi (Poola)
  • Kauttuan koulu (Soome)
  • Istituto Comprensivo di Bettola (Itaalia)

Osnovna sola Miklavz na Dravskem polju (Sloveenia).