ER65 „BioAware”

ER65 „BioAware"

Projekti ER65 BioAware kaasrahastab Euroopa Liit Euroopa naabrusinstrumendi raames.
  
Projekti eesmärk: suurendada inimeste teadlikkust keskkonnakaitse ja energiasäästliku käitumise vajalikkusest ning luua piiriäärsetesse piirkonnakeskustesse atraktiivne bioloogiliselt mitmekesine ja keskkonda hoidev linnaruum. 
  
Projekti tulemus: Inimesed, eelkõige noored teadvustavad keskkonnakaitse vajadust ning on teadlikumad linnakodanikud, kes hoiavad linna looduskeskkonda. 
  
– DG REGIO koduleht – alates 1 .01.2020:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/

  
Lisainfo: projektijuht Tiina Hallimäe, 7850922 või tiina.hallimae@voru.ee 

“Antud väljaanne valmis Euroopa Liidu rahalise abiga.
Selle väljaande sisu eest vastutab ainuisikuliselt Võru Kreutzwaldi Kool
ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Programmi ega Euroopa
Liidu seisukohti”.

Toimunud tegevused:

Uurimistöö “Ilmastikuvaatlused Võru linnas Koreli oja ääres” Reigo Treier ja Reiko Press
Uurimistöö “Koreli oja” 8.b klass
Maailmakoristuspäev 2021 – 22. septembril osales kogu koolipere koristustalgutel 
Uurimistöö “Pajud Koreli oja pargis”, Egert Mattias Eiche, Uko Thor Kund
Mandalate valmistamine
Putukanäitus Võru Kreutzwaldi Kooli aulas
Näitus: ER65 “BioAware”
Maailmakoristuspäev 2020 – 16. septembril osales kogu koolipere koristustalgutel
3.klasside kalaprogramm
Maailmakoristuspäev 2019
Istutustalgud Koreli kaldaalal
Mati Kaal Võru Kreutzwaldi Koolis
Projekti tutvustus Võru Kreutzwaldi kooli õpetajatele
Uurimustöö “Koreli oja seisund”, Tony Trevor Tuul

KIK