Enhancing Teaching Competency in Võru Kreutzwaldi Kool

1. juunist 2016.a. kuni 31.mai 2017.a. kestis Võru Kreutzwaldi Koolis Erasmus+ õpirände projekt pealkirjaga „Enhancing Teaching Competency in Võru Kreutzwaldi Kool”, mis eesti keeles tähendab „ Õpetamispädevuste parandamine Võru Kreutzwaldi Koolis”.

Projekti eesmärkideks oli

  • võõrkeeleõpetajate kvalifikatsiooni tõstmine keelekeskkonnas,
  • uute kogemuste ja teadmiste omandamine rahvusvaheliste projektide edukaks läbiviimiseks,
  • innovaatiliste õpetamismetoodikate omandamine ja kasutamine koostöös õpilastega õppetöös,
  • uute digipädevuste omandamine ja kasutamine õpilastega igapäevases keeleõppes ja projektides,
  • õpilaste silmaringi avardamine ning kultuuriteadlikkuse ja -sallivuse tõstmine.

Projekti raames osales 7 meie kooli õpetajat käesoleval aastal rahvusvahelistel koolituskursustel Inglismaal ja Iirimaal:

Enhancing Teaching Competency in Võru Kreutzwaldi Kool