Huviringid

Algklasside kandlering

Juhendaja
Riina Antson
Kellele
Algklasside õpilastele
Millal
Esmaspäeviti 6. tund

Kandleringis mängitakse väikekannelt e. setu kannelt. Huviring on mõeldud algklasside õpilastele. Kandleringi õpilased alustasid kandlemängu õppimist eelmisel õppeaastal, so 2014/2015.õ.a. Kandleringi õpilastel on olnud võimalus kandlemänguga esineda mitmetel kooli üritustel.

Võru Kreuzwaldi Kool - kandlering

Arvutiring

Juhendaja
Ene Moppel
Kellele
Algklassid
Millal
Esmaspäeval 7. tunni ajal

Arvutiringis õpitakse kasutama erinevaid programme. Joonistatakse, programmeeritakse, õpitakse tundma erinevaid animatsiooniliike ja tehakse ka ise animatsiooni.

Võru Kreuzwaldi Kool - arvutiring

Foorumteater

Juhendaja
Kai Laanemaa, Kaja Kunz
Kellele
6.-9. klassi õpilastele
Millal
Esmaspäeval 14.45

Foorumteater  on osalusteater, mis ajendab õppima ja leidma lahendusi erinevatele probleemidele. Foorumteatris saab inimene harjutada, kuidas tulla toime igapäevaelus tekkivate olukordadega, mis tulenevad suhetest ja suhtlemisest. 

 

Kuidas käib foorumteatri etendus?

Enamasti väga vabas, lustakas ja mängulises vormis, just seeläbi tekitatakse publikus vaba, turvaline ja hea õhkkond. Selleks viib Jokker etenduse alguses läbi ka paar mängu ja harjutust. Seejärel esitavad foorumteatri näitlejad varasemalt kogutud sisendi põhjal foorumteatri loo. Pärast seda järgneb lühike arutelu, kus publik peab leidma peamise probleemi, samuti tegelased, kes kõige rohkem antud olukorras kannatavad. Nüüd, olles teadlik põhiprobleemist ja kannatajast, mängitakse sama lugu uuesti läbi, ent sel korral on publikul võimalik loo kulgu sekkuda. Loo peatamiseks tuleb hõigata „Stopp“, mille järel jääb lugu seisma. Seejärel on kõigil võimalus tulla lavalae ja näidata, kuidas oleks nende arvates tekkinud olukorras kõige õigem käituda, et lugu lõppeks kannataja jaoks paremini.

Foorumteater

Jalgratturi koolitus

Kellele
4. klassidele
Millal
Aeg vastavalt tunniplaanile

Liiklusõpetus koosneb 2 osast.

  • I osa (1. - 26. tund) teooria. See on kohustuslik kõigile. Teooriaeksami sooritanu saab soovi korral osaleda praktilisel sõiduõppel.
  • II osa (27. - 35. tund) praktiline sõiduõpe platsisõit ja sõit  linnaliikluses. Sõidueksam.

Jalgratturi liiklusõpetuse lõpus saab eksamid sooritanud õpilane jalgratturi juhiloa.

Jalgratas

Kitarriring

Juhendaja
Merle Kons
Kellele
7.-9. klass
Millal
Esmaspäeval 7. tunni ajal

Ringis tehakse tutvust ja õpitakse mängima akustilist kitarri. Õpe põhineb Kristo Käo poolt välja antud kitarriõpikul.


Kunstiring

Juhendaja
Aire Perk
Kellele
Kõik õpilased
Millal
Neljapäeviti 7.-8. tund

Kunstiringi on oodatud õpilased, kelle sooviks on joonistada, maalida ja ruumilisi kunstiteoseid meisterdada. Erinevad ettevõtmised puudutavad taimeseade valdkonda jõulu- ja kevadpühade eelsel perioodil. Ringi liikmetega püüame osaleda joonistuskonkurssidel ja kaasa lüüa kooli almanahhi kujundamisel. Võimalus kaasa lüüa kooli dekoreerimise kavandamisel ja teostamisel.

Ootan kõiki pliiatsi- ja pintslisõpru, kes leiavad ühe kunstitunni nädalas vähe olevat!

Kunstiringi lapsed

Lastekoor

Juhendaja
Jane Reiljan, Erja Arop
Kellele
5.-9. klassi neiududele
Millal
Neljapäeviti kl. 14.00

Võru Kreutzwaldi Kooli lastekooris laulavad neiud 5.-9. klassini. Lastekoor on koht, kus treenida oma hääle kõlavust ja kooslaulu ning omandada erinevat huvitavat repertuaari, Sel õppeaastal valmistub lastekoor suvel Tallinnas toimuvaks laulupeoks "Mina jään". Tegevusaasta sisaldab lisaks laulupeole veel mitmeid esinemisi.

Lastekoor

Linnuvaatlejate ring

Juhendaja
Maia Mikk
Kellele
1.–9. klassi õpilastele
Millal
Kolmapäeviti 8. tunni ajal

Tutvume Eesti Ornitoloogiaühingu kodulehega. Õpime talvituvaid aialinde.  Talvine ja kevadine aialindude vaatlus ja loendus. Tutvume aastalinnuga. Püüame olla kursis linnuriigis toimuvaga.

Öökull

Matemaatikaring

Juhendaja
Eve Jurask
Kellele
1. a klassi õpilastele
Millal
kolmapäeviti 6. tunni ajal

Matemaatikaringis osalevad õpilased, kes vajavad individuaalset tempot ja lähenemist, et õpitust paremini aru saada ning soovivad koos õpetajaga valmistuda järgmiseks matemaatika tunniks. Lahendame nuputamis- ja tekstülesandeid, arvutame ja mängime matemaatilisi mänge.

Ringi tegevus on suunatud õpilaste tähelepanu, taju, mälu, mõtlemise, kõne, suhtlemise, hinnangute ja hoiakute arendamisele.

Matemaatika

Mudilaskoor

Juhendaja
Jane Reiljan, Erja Arop
Kellele
1.-4. klassi tüdrukutele
Millal
Teisipäeval ja kolmapäeval kell 13.00

Mudilaskooris saab laps arendada oma lauluhäält ja musikaalsust.

Mudilaskoor

Muusikaring

Juhendaja
Merle Kons
Kellele
Kõigile kellel meeldib laulda
Millal
Reedel 7. tunni ajal

Siin ringis käivad õpilased, kellele meeldib laulda ka tunnivälisel ajal. Lauldakse nii solistina üksi kui ka mitmekesi ansamblina koos


Näitering

Juhendaja
Raili Leesalu
Kellele
7.–9. klassi õpilastele
Millal
Kolmapäeviti kell 15.00

Näiteringis teeme harjutusi esinemisjulguse ja -oskuse lihvimiseks. Mängime läbi erinevaid olukordi ja õpime üksteist paremini mõistma. Erinevad ülesanded aitavad iseennastki tundma õppida ja oma tundeid väljendada. Tähtis on soov koos mängida.

Võru Kreuzwaldi Kool - näitering

Nuputa ring

Juhendaja
Leili Sõmer
Kellele
6. klassi õpilastele
Millal
Neljapäeviti 7. tunni ajal

Ringi töö raames lahendame andekate õpilastega keerukamaid matemaatika ülesandeid, nt. olümpiaadiülesanded, TÜ teaduskooli Kuubiku, Nuputa, Känguru võistlusülesanded.

Aju, nuputamine, arvutamine

Õpioskuste ring

Juhendaja
Silvia Valdmann
Kellele
2. klassi, 5. klassi ja 7. klassi HEV lastele
Millal
Teisipäeviti 6. ja 7. tunni ajal

Osalejatele õpetatakse kiirema õppimise võtteid. Õpioskuste ring „Kiirema õppimise võtted“ 8–12aastastele õpilastele. Õppimise edukus sõltub õppija oskusest õppida. ÕPIOSKUS ON OSKUS ÕPPIDA ENNAST TUNDMA, ET END ISE AIDATA. Millest õpivõime sõltub? 

Erinevate võtete ja õpistrateegiate abil õppimise tegemine endale kergemaks, kiiremaks, tõhusamaks, kergemini ülekantavaks ja lõbusamaks, mis võimaldab kogeda erinevat moodi info vastuvõtmist, info töötlemist, info arusaadavaks ja kasutamiskõlblikuks muutmist. Kavandatud tegevuste, filosoofiliste arutelude ja mängude kaudu pööratakse tähelepanu põhiväärtustele: empaatia ja hoolivus, sõltumatus ja eneseusaldus, koostöö, truudus, julgus, kannatlikkus, otsusekindlus ja pühendumine, uhkus, õiglus, leidlikkus, abivalmidus, lugupidamine ja austus, ausus, vastutus, huumorimeel ja tolerantsus. 

Maksimaalne osalejate arv 10. (Ring toimub kord nädalas 2 x45 min).

Kübar

Poistekoor

Juhendaja
Jane Reiljan, Erja Arop
Kellele
1.-6. klassi poistele
Millal
Teisipäeviti kell 14.00

Poistekoori on oodatud kõik toredad lauluhimulised poisid 1.-6. klassini.

Poistekoor

Rahvatants

Juhendaja
Maie Pau
Kellele
1.-2. klassi ja 5.-6. klassi lapstele

Tore tants on see, tuju rõõmsaks ta teeb.

Osalemine on tasuta. Vajadusel võta ühendust tantsuõpetajaga Maie Pau tel. 53465634

Rahvatants

Robootika

Juhendaja
Ene Moppel, Evi Tarro
Kellele
Algklasside lastele
Millal
1. klassile toimub kolmapäeval või neljapäeval (erinevad grupid) 7. tunni ajal. Robootika 2. klassile toimub kolmapäeval 6. tunni ajal. 3.-4. klassil esmaspäeval 6. ja 7. tund

1. – 2. klassi robootikaringis pannakse kokku roboteid ja erinevaid mehhanisme. 1. klassi õpilased tegelevad WeDo robotitega, 2. klassi õpilased tegelevad lihtsate mehhanismidega. Juhendajaks Ene Moppel

3.-4. klassi õpilased programmeerivad EV3 roboteid. Juhendaja Evi Tarro  

Robotika ring

Spordiring

Juhendaja
Kaidur Kukk
Kellele
3. - 5. klassi poistele
Millal
Esmaspäeval kl 14.00, reedel 5. ja 6. tund

Rahvastepall

Rahvastepall kui põnevust ja pinget pakkuv mäng on laste hulgas väga populaarne. Mäng arendab osavust, kiirust head pallikäsitsemist ja meeskonnatööd. Suurepärane sportmäng, mis valmistab noori ette mis tahes muu pallimänguala tarvis. Teeb tuju alati rõõmsaks!

Saalihoki

Saalihoki on harrastajate hulga poolest järk-järgult kasvav spordiala, mis on muutunud Eestis üsna populaarseks. Saalihoki on väga mitmekülgne ala, mis arendab osavust, kiirust ja koordinatsiooni. Saalihoki õpetab vastutustunnet enda ja meeskonna ees, arendab füüsiliselt mitmekülgseks ja osavaks ning teeb tuju alati rõõmsaks!

Spordiring

Sudoku ja mälumäng

Juhendaja
Aivar Halapuu
Kellele
5–9. klassi õpilastele
Millal
Kolmapäeviti 4. tund, neljapäeviti 4. tund

Lahendame individuaalselt sudokusid. Kaasa kirjutusvahend! Parimale auhind!

Mälumänguhuvilistel moodustada 4-liikmeline võistkond. Võistkond ei pea olema ühest klassist. Ühest klassist võib olla mitu võistkonda. Kaasa head mõtted ja kirjutusvahend! Parim võistkond saab kooli esindada suurematel võistlustel.

Sudoku ja mälumäng

Tarbekunsti- ja käsitööring

Juhendaja
Ragna Meeliste
Kellele
4.–9. klassi õpilastele
Millal
Neljapäeviti kl. 14.00

Tegemist on tasulise ringiga. Ringitasu on 5€ kuus.

Ringis saab tutvuda erinevate tehnikate ja töövõtetega, iga tehnikas valmib töö, mille saab koju kaasa võtta. Samuti saab teostada oma unistusi kunsti ja käsitöö alal. Kõik vahendid ja materjalid on kohapeal. Ring juba toimib!

Kunstiringi kassid

Tehnoloogiaring

Juhendaja
Sander Breidaks
Kellele
5.-9. klassi poistele
Millal
Teisipäev 7.-8. tund, neljapäev 8.-9. tund

Tehnoloogiaring on mõeldud õpilastele, kes soovivad süvendatult õppida ja omandada teadmisi erinevate tehnoloogia valdkondadest (puidutöötlemine, metalli töötlus ja elekter). Ring on mõeldud enamjaolt 5- 9 klassi õpilastele. 

Tehnoloogiaringi lapsed

Tüdrukutejooga

Juhendaja
Hille Juss
Kellele
6. klassi tüdrukutele
Millal
Kolmapäeviti kell 14.00

Joogaga tegelemine muudab inimese õnnelikumaks, rahulikumaks, enesekindlamaks, tervemaks, julgemaks, loovamaks ja intelligentsemaks. Jooga aitab meil kõigil elus paremini toime tulla, saada hakkama emotsioonide ja suhetega nii igapäevaelus kui kriisiolukordades. Kundalini jooga tund sisaldab asendeid, mis arendavad füüsiliselt. Õpime lõdvestuma pärast füüsilist pingutust ja mediteerima, lisaks tutvume erinevate hingamistehnikatega. Tunnis on mängulisust, muinasjutte, liikumist, muusikat, laulmist ja tantsimist.

Tüdrukute jooga

Väikekandlering

Juhendaja
Merle Kons
Kellele
4.-6. klass
Millal
Esmaspäeval 8. tunni ajal

Ringis tehakse tutvust ja õpitakse mängima väikekannelt. Õpitakse tundma kandle mänguvõtteid - akordsaade, siblimis- ja sõrmitsemistehnikat.