Tunniplaan

Tunniplaani nägemiseks klikka klikka vastava klassi nupul


  1 2 3 4 5
E  

Eesti k. 142

Mate 142 Loodus 142 Kunst 142
T   Eesti k. 142 Muusika 242 Eesti k. 142 Tööõpetus 142
K   Eesti k. 142 Kehaline 240 Mate. 142 Muusika142
N   Tants  Eesti k 142 Eesti k 142 Kunst 142 
R  

Eesti k. 142

Mate 142 Loodusõp 142 Tööõpetus 142

Uuendatud 01.09.2021 

 

 

  1 2 3 4 5
E  

Eesti k B9

Mate B9 Kunst. B9 Kunst B9
T

 

Eesti k B9 Muusika 240 Loodus B9 Tööõpetus 
K   Eesti k. B9 Tants Mate B9 Eesti k B9
N

 

Muusika 240 Eesti k. B9 Eesti k B9 Tööõpetus B9
R  

Kehaline

 Eesti k B9 Mate B9 Loodus B9

Uuendatud 10.01.2022

 

 

  1 2 3 4 5
E  

Eesti k.147

Mate 147 Loodus 147 Kunst 147
T

 

Eesti k. 147 Eesti k. 147 Mate 147 Tööõpetus 147
K   Muusika 147 Eesti k. 147 Eesti k 147 Kunst 147
N

 

Eesti. k 147 Muusika 242  Tants  Loodus 147
R  

Eesti k 147

Mate 147 Kehaline 109 v Tööõpetus 147

Uuendatud 01.09.2021

 

  1 2 3 4 5
E  

Eesti k. 148 

Loodus 148 Tants  Muusika 242
T

 

Eesti k 148 Eesti k. 148 Mate 148 Tööõpetus 148 
K   Eesti k 148  Mate 148 Kunst 148 Tööõpetus 148
N

 

Eesti k. 148  Mate 148 Muusika 240 Kehaline
R  

Eesti k. 148

Eesti k 148 Loodus 148 Kunst 148

Uuendatud 01.09.2021

  1 2 3 4 5
E  

Muusika 240

Eesti k B18 Eesti k B18 Kunst B18
T   Eesti k. B18 Kehaline Mate B18 Tööõpetus B18
K   Eesti k. B18 Eesti k B18 Mate. B18 Tööõpetus B18
N   Eesti k. B18  Tants Loodusõp B18 Kunst B18
R  

Muusika 240

Eesti k. B18 Mate B18 Loodus B18

 

  1 2 3 4 5
E Eesti k B17

Eesti k B17 

Mate B17 Loodus B17 Tants
T

Eesti k B17

Mate B17  Tööõpetus B17 Kehaline  
K Eesti k. B17 Mate B17 Inimeseõp B17 Kunst  B17 Muusika 240
N

Eesti k. B17

Mate B17 Kehaline Loodusõp B17  Muusika 240
R Eesti k. B17

Mate B17

Eesti k B17 Kunst B17  

Uuendatud 01.09.2021

 

  1 2 3 4 5
E Eesti k. 

Eesti k. 

Inimeseõp Kunst  
T

Eesti k

Mate  Tants Loodus Tööõpetus
K Eesti k Mate Muusika Kehaline  
N

Eesti k

Eesti K  Mate  Kunst   
R Eesti k. 

Muusika 

Kehaline  Mate Loodus

Uuendatud 01.09.2021

 

  1 2 3 4 5
E Eesti k. 

Mate

Muusika 240 Loodusõp   
T

Eesti k. 

Eesti k. Mate Kunst Kehaline
K Eesti k. Tants Mate Inimeseõp Tööõpetus
N

Eesti k.

Kehaline Mate Loodus  
R Eesti k. 

Eesti k. 

Mate  Kunst Muusika

01.09.2021

  1 2 3 4 5
E Mate 

Tants

Eesti k  Eesti k  Kunst
T

Kehaline

Eesti k Mate Loodus  
K Eesti k.  Mate Loodus Tööõpetus  
N

Eesti k.

Muusika Mate Kehaline Inimeseõp
R Muusika

Eesti k. 

Eesti k. Mate Kunst

Uuendatud 01.09.2021

 

 

  1 2 3 4 5 6
E Eesti k. 

Muusika

Inglise k 419, 402 Mate  Inimeseõp Kehaline
T

Eesti k

Mate  Loodus Muusika Tants  
K Eesti k. 

Mate

Kunst Inglise k 419, 402    
N

Inglise k 419, 402 

Eesti k.  Eesti k Mate Kehaline  
R Mate

Eesti k

Inglise k 419, 402 Tööõpetus Tööõpetus  

10.01.2022

 

  1 2 3 4 5 6
E

Eesti k

Mate  Inglise k 409, B27 Kehaline    
T Eesti k.  Muusika Mate Inglise k 409, B27

Inimeseõp

Tants
K

Eesti k.

Mate  Kunst Inglise k 409, B27 Kehaline   
N Inglise k 409, B27 Eesti k. 

Mate. 

 Loodus Muusika   
R Eesti k.  Eesti k Mate Tööõpetus Tööõpetus  

01.09.2021

 

  1 2 3 4 5 6
E Inglise k. B22, B27

Eesti k. 

Muusika Mate  Kehaline  
T Eesti k.  Eesti k  Mate Tants Inglise k 409, B27  
K Eesti k. Mate Inglise k 409, B27 Kehaline  Tööõpetus  
N

Muusika 240

Eesti k. Mate Inimeseõp  Kunst  
R Eesti k.  Mate  Loodus  Inglise k 409, B27 

Tööõpetus

 

Uuendatud 01.09.2021

 

  1 2 3 4 5 6
E Eesti k. 

Mate

Tants Inglise k 402
Loodus 309
Tööõpetus  
T Muusika Inglise k. 402 Kehaline Mate Eesti k  
K Kehaline Eesti k Eesti k Mate Kunst  
N

Eesti k 

 Inglise 402
Eesti k 309
Mate  Muusika Inimeseõp  
R Eesti k. Mate Loodus Inglise k 402
Eesti k 309

Tööõpetus 

 

Uuendatud 01.09.2021

 

 

  1 2 3 4 5   6
E Inglise k 318,410

Eesti k 146 

Kehaline Muusika Mate Kunst 
T Eesti k.  Inglise k 318,410

Eesti k

Mate Kehaline  
K Eesti k. Mate Kehaline Loodus  Inglise k 318,410    
N

Eesti k.

Inglise k 318,410 Mate  Tööõpetus Tööõpetus     
R Eesti k.  Mate Muusika 

Loodusõp 

   

01.09.2021

 

  1 2 3 4 5 6
E Muusika Eesti k. Eesti k.  Mate  Loodus  
T Kehaline 

Inglise k. 419, 145. 

Eesti k. Mate 

Tööõpetus

Tööõpetus
K Kehaline Mate  Inglise k 419, 145 Eesti k.    
N Mate  Eesti k Loodus Kehaline  Inglise k 419, 145   
R Muusika  Eesti k Mate Kunst  Inglise k 419, 145   

01.09.2021

 

  1 2 3 4 5 6
E Inglise k. 145, 402 Eesti k Mate Kehaline Tööõpetus  Tööõpetus
T Eesti k.  Mate  Kehaline  Muusika Tööõpetus  Tööõpetus
K Muusika Kehaline Eesti k Mate Inglise k 402, 145  
N Eesti k. Mate Loodus Inglise k. 145, 402 Kunst  
R Inglise k.  145,402 Eesti k.  Eesti k.  Mate  Loodus  

Uuendused 01.09.2021

 

  1 2 3 4 5 6
E Inglise k. 225b Eesti k.  Kehaline Eesti k Muusika
T Mate Eesti k Inglise k. 225b Kunst Mate
K Eesti k.   Inglise k 225b Mate 1 Loodusõp  Tööõpetus  
N

Inglise k 225b

Eesti k Mate Tööõpetus Kehaline  
R Mate Kehaline Eesti k.

Muusika

Loodus

Uuendatud 01.09.2021

  1 2 3 4 5 6
E Mate             

Eesti k

            
Kehaline Inglise k Muusika  
T Mate  Eesti k.  Tööõpetus Inglise k  Loodus  
K Inglise k Eesti k Eesti K Mate Loodus  
N             

Eesti k 

            
 Inglise k.  Mate Tööõpetus Kehaline  
R Eesti k Kehaline Mate Muusika             

Kunst

            
 

01.09.2021

 

  1 2 3 4 5    
E  

Mate

Inglise k 225b Kehaline Eesti k Muusika  
T   Eesti k.  Mate Loodus Tööõpetus  Eesti k Inglise k
K   Eesti k.  Mate Loodus Inglise k 225b Kunst  
N   Eesti k. Mate Tööõpetus Inglise k Kehaline  
R  

Eesti k. 

Kehaline Mate Muusika    

Tunniplaan uuendatud 01.09.2021

 

  1 2 3 4 5 6
E Ajalugu Informaatika
Kehaline T
Eesti k Mate Inglise k  KiVa 
T Eesti k.  Kirjandus Mate  Kehaline

Tehnoloogiaõp
Käsitöö ja kodundus 

Tehnoloogiaõp
Käsitöö ja kodundus
K Inglise k.  Mate Muusika Kunst Informaatika
Kehaline P

Loodus

N Loodus Ajalugu  Inglise k Eesti k. Kehaline
Mate
R Mate Inglise k Eesti k  Kirjandus 
 
Inimeseõp  

01.09.2021

 

  1 2 3 4 5 6
E

Kunst

Ajalugu Eesti k.  Mate  Inglise k. Informaatika
Kehaline P
T Eesti k Kirjandus Mate  Kehaline Ajalugu  
K Inglise k Mate Loodus Muusika Tehnoloogia 
Käsitöö ja kodundus 
Tehnoloogia 
Käsitöö ja kodundus
N   Inimeseõp Inglise k.  Eesti k. Kehaline

Mate

R Mate Inglise K Eesti k.  Kirjandus  Loodus Informaatika
Kehaline T

Uuendatud 01.09.2021

 

  1 2 3 4 5 6
E Kehaline  Kunst  Eesti k.  Mate Inglise k.  
T Eesti k.  Kirjandus  Mate  Ajalugu  Muusika Kehaline
K Inglise k Mate Tehnoloogia
Käsitöö
Tehnoloogia
Käsitöö
Inimeseõp  Informaatika
Kehaline T 
N Ajalugu

Informaatika
Kehaline P

Inglise k Eesti k. Loodus  Mate
R Mate Inglise k Eesti k.  Kirjandus  Loodus  

Uuendatud 01.09.2021

 

  1 2 3 4 5 6
E

Tehnoloogia
Käsitöö ja kodundus 

Tehnoloogia
Käsitöö ja kodundus
Eesti k. Mate Inglise k. Ajalugu
T Eesti k.  Kirjandus Mate  Loodus Informaatika
Kehaline P 
Informaatika
Kehaline T
K Inglise k. Mate Inimeseõp Ajalugu Loodus  
N Muusika  Kehaline Inglise k  Eesti k.  Kunst

Mate

R Mate Inglise k. Eesti k. Kirjandus Kehaline  

01.09.2021

 

  1 2 3 4 5 6
E Kunst Eesti k Inglise k Mate Inimeseõp Informaatika 
Kehaline P
T Kirjandus Inglise k Mate Kehaline Ajalugu  
K Eesti k. Mate Inglise k Muusika Tehnoloogia
Käsitöö
Tehnoloogia
Käsitöö
N KiVa Eesti k Inglise k Loodus Kehaline Mate
R Mate Ajalugu Kirjandus Eesti k.  Loodus Informaatika
Kehaline T

01.09.2021

 

  1 2 3 4 5 6 7
E Eesti k Kirjandus

Mate 

Mate  Tehnoloogia
Käsitöö ja kodundus 
Tehnoloogia
Käsitöö ja kodundus 
 
T Loodusõp  Mate 

Vene k
Saksa k

Inglise k  Eesti k Kunst  
K Muusika  Eesti k.  Kehaline Mate Ajalugu Inimeseõpetus  
N Kehaline 

Vene k
Saksa k 

Loodus Ajalugu  Mate Inglise k  
R Loodus  Eesti k Ühiskonnaõp. 

Vene k
Saksa k 

Kirjandus Mate  

01.09.2021

 

  1 2 3 4 5 6 7
E Loodus 
 
Mate Inglise k  Ajalugu  Kehaline    
T Inglise k  Mate Loodus  Saksa k
Vene k 
Inimeseõp 


 

 
K Mate  Eesti k.  Kirjandus  Kehaline  Saksa k
Vene k 

Inglise k 

Kunst
N Inglise k Eesti k.  Kirjandus Loodus  Mate Ühiskonnaõp   
R Inglise k  Mate  Vene k. 
Saksa k. 
Ajalugu  Muusika  Eesti keel  

Uuendatud 01.09.2021

 

  1 2 3 4 5 6 7
E Inimeseõp Loodus Mate  Eesti k  Kehaline
 
   
T Ajalugu Mate Inglise k Saksa k
Vene k

Muusika 

Kirjandus  Loodus
K Loodus Eesti k Kunst Mate  Vene k
Saksa k
Kirjandus   
N

Inglise k.

Eesti k.  Kehaline  Ühiskonnaõp  Mate  Ajalugu   
R Inglise k  Eesti k  Vene k. 
Saksa k. 
Tehnoloogiaõp
Käsitöö ja kodundus
Tehnoloogiaõp
Käsitöö ja kodundus 
Mate   

Uuendatud 01.09.2021

 

  1 2 3 4 5 6 7  
E

Loodus

Inglise k  Mate  Ühiskonnaõp  Ajalugu   Eesti k    
T Inglise k   Mate  Vene k
Saksa k 
Kirjandus  Eesti k Inimeseõp     
K

Tehnoloogiaõp
Käsitöö ja kodundus

Tehnoloogiaõp
Käsitöö ja kodundus 
Loodus  Mate  Eesti k  Inglise k     
N Kehaline

Vene k
Saksa k

Muusika.  Kunst Mate  Eesti k    
R Kirjandus Kehaline Loodus  Vene k. 
Saksa k
Ajalugu  Mate    

01.09.2021
 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8
E

Loodus 

Ajalugu Inglise k Mate  Kehaline  Eesti k     
T Eesti k Kirjandus Mate  Vene k
robotika
Muusika Ühiskonnaõp

 

 
K Mate  Inimeseõp Kunst  Eesti k  Vene k
Loodus
Inglise k    
N Ajalugu  Eesti k  Kehaline Loodus 

Mate

Inglise k

   
R Loodus  Mate

Vene k
robootika 

Tehnoloogiaõp
Käsitöö ja kodundus. 
Tehnoloogiaõp
Käsitöö ja kodundus
Kirjandus    

01.09.2021

 

  1 2 3 4 5 6 7
E Saksa k.  Eesti k  Mate  Kehaline Ajalugu Vene k   
T
Tehnoloogiaõp
Käsitöö ja kodundus
 
Tehnoloogiaõp
Käsitöö ja kodundus 
Eesti k  Kunst Inglise k Mate  Inimeseõp 
K Kirjandus Bioloogia Inglise k

Mate 

Kehaline  Saksa k  
N Eesti k  Ajalugu  Kirjandus Mate  Inglise k Loodus Vene k. 
 
R Vene k. 
Saksa k. 
Loodus Muusika  Geograafia  inglise k  Mate  

01.09.2021

 

  1 2 3 4 5 6 7
E Vene k
Saksa k 
Mate 

Loodus

Eesti k Kirjandus Inglise k Inimeseõp
T Mate  Kehaline Eesti k  Inglise k.  Geograafia  Kirjandus   
K Bioloogia Inglise k  Ajalugu  Muusika  Loodus Vene k
Saksa
 
N Mate  Kunst Kehaline  Inglise k  Kehaline Tehnoloogiaõp
Käsitöö ja kodundus 
Tehnoloogiaõp
Käsitöö ja kodundus
R Saksa k  Eesti k  Inglise k Mate Ajalugu  Vene k  

01.09.2021

 

 

 

  1 2 3 4 5 6 7
E

Vene k
Saksa k

Eesti k.  Mate  Ajalugu Geograafia Inimeseõpetus  
T Muusika Bioloogia Eesti k  Ajalugu  Inglise k Mate   
K Kirjandus Kehaline Inglise k Mate  Kunst

Vene k
Saksa k

 
N Eesti k.  Loodusõp  Kirjandus 

Mate 

Inglise k  Kehaline   
R Vene k 
Saksa k
Tehnoloogiaõp
Käsitöö ja kodundus

Tehnoloogiaõp
Käsitöö ja kodundus 

Loodus Inglise k  Mate   

01.09.2021

 

  1 2 3 4 5 6 7
E Mate  Inglise k  Bioloogia 

Vene k
Saksa k

Keemia  Geograafia Kehaline 
T Kehaline Kunst  Eesti k  Inglise k Kirjandus Ajalugu Tehnoloogiaõp
Käsitöö ja kodundus 
Tehnoloogiaõp
Käsitöö ja kodundus
K Mate Inglise k Füüsika  Saksa k
Vene k
Eesti k Bioloogia 
 
 
N Eesti k Kirjandus Mate Vene k
Saksa k 
Inimeseõp.  Kehaline Kunst 
R  Keemia  Ajalugu  Geograafia  Füüsika Mate Muusika  

01.09.2021

 

  1 2 3 4 5 6 7 8
E Mate  Inglise k  Kunst Vene k
Saksa k
Eesti k Muusika Ajalugu   
T Geograafia Füüsika Kehaline  Mate Keemia Inglise k.  Bioloogia
K

Kehaline

Ajalugu. 

Inimeseõp Vene k
Saksa k 
Mate Füüsika
Keemia 
 
N Mate Tehnoloogiaõp
Käsitöö ja kodundus 
Tehnoloogiaõp
Käsitöö ja kodundus 
Vene k
Saksa k 
Kirjandus  Inglise k   
R Eesti k Kirjandus Füüsika
Keemia
Inglise k  Geograafia
Bioloogia

Geograafia
Bioloogia

 

01.02.2022

 

  1 2 3 4 5 6 7 8
E Mate 
 
Bioloogia Ajalugu Inglise k.  Vene k
Saksa k 
Eesti k Muusika  
T Füüsika

Geograafia

Tehnoloogiaõp
Käsitöö ja kodundus
Tehnoloogiaõp
Käsitöö ja kodundus 
Kunst  Inglise k 

 

 
K Mate  Keemia Vene k  Eesti k

Kirjandus

Kehaline    
N

Geograafia
Bioloogia 

Geograafia
Bioloogia
Mate Füüsika
Keemia
Eesti k 

Kehaline

   
R Kirjandus  Vene k

Inglise k

Ajalugu Mate Füüsika
Keemia 
Inimeseõp   

01.09.2021

  1 2 3 4 5 6 7
E Eesti k  Keemia Kehaline

Bioloogia

Inglise k  

 

T Mate Keemia

Kunst

Vene k  Kirjandus Geograafia  
K Ajalugu  Inglise k. Vene k Füüsika  Mate  Kehaline  Tehnoloogiaõp
Käsitöö ja kodundus 
Tehnoloogiaõp
Käsitöö ja kodundus
N

Mate

Inglise k Bioloogia  Eesti k 

Ajalugu

Kunst Geograafia
R Eesti k Mate  Vene k Inimeseõp Kirjandus Muusika   

Uuendatud 01.09.2021

 

  1 2 3 4 5 6 7
E Bioloogia Eesti k. 408

Keemia

Saksa k Mate Muusika  
T Ajalugu Inglise k Geograafia Kirjandus Eesti k Mate Tehnoloogiaõp
Käsitöö ja kodundus
Tehnoloogiaõp
Käsitöö ja kodundus
K Kunst Inglise k Bioloogia Saksa k Inimeseõp Mate  
N Inglise k Keemia Füüsika Saksa k Geograafia Ajalugu  
R Kirjandus Füüsika Eesti k Mate      

Uuendatud 01.09.2021

 

  1 2 3 4 5 6 7
E Mate Keemia Eesti k  Vene k
Tööõpetus
Inimeseõp 
 
Ajalugu  Kehaline 
T Kehaline  Kunst Mate Robootika
Bioloogia
Inglise k Eesti k Tehnoloogiaõp
Käsitöö ja kodundus
Tehnoloogiaõp
Käsitöö ja kodundus
K Füüsika Mate  Geograafia Eesti k.
Vene k
Inglise k Ajalugu  
N

Füüsika
Mate

Geograafia  Keemia  Vene k
Inimeseõp
Kirjandus  Inglise k Kunst 
R   Mate Robootika
Bioloogia 
Eesti k  Kirjandus Muusika  

Uuendatud 16.03.2022

 

  1 2 3 4 5 6 7
E Eesti k  Kirjandus  Kehaline

Inglise k

Mate  Bioloogia

 Saksa k. 

T Saksa k.  Ajalugu

Ühiskonnaõp

Geograafia  Mate Inglise k Vene k
K Füüsika 
Keemia 
Füüsika 
Keemia 
Mate Geograafia
Bioloogia 
Geograafia
Bioloogia 
Kehaline  Tehnoloogiaõp
Käsitöö ja kodundus 
Tehnoloogiaõp
Käsitöö ja kodundus
N

Vene k
Saksa k 

Mate  Ühiskonnaõp  Inglise k. 

Eesti k

Kunst   
R Füüsika Ajalugu  Mate Keemia  Kirjandus Muusika  Vene k.

Uuendatud 01.09.2021

 

  1 2 3 4 5 6 7 8
E Muusika Mate Ajalugu Inglise k Bioloogia Tehnoloogiaõp
Käsitöö ja kodundus
Tehnoloogiaõp
Käsitöö ja kodundus 
 
T Mate  Vene k
Saksa k 
Inglise k 

Kirjandus

Keemia
Füüsika 

Keemia
Füüsika
Kunst  Kunst 
K Kirjandus Vene k
Saksa k 
Eesti k Inglise k Mate Geograafia Kehaline  
N Mate  Füüsika 

Eesti k 

Keemia  Ühiskonnaõp  Saksa k. 
Vene k
   
R Geograafia
Bioloogia
Geograafia
Bioloogia 
Kehaline Mate 
 
Ühiskonnaõp  Ajalugu    

01.09.2021

 

  1 2 3 4 5 6 7  
E Keemia Kehaline Geograafia Eesti k
Mate
Eesti k
Mate  
Inglise K 

Vene k. 
Saksa k. 
 

 
T Saksa k.
Vene k. 
Kehaline Bioloogia 

Kirjandus

Mate Ajalugu Füüsika  
K Vene k Eesti k
Mate 
Eesti k
Mate 

Füüsika
Keemia

Ühiskonnaõp Inglise k  Mate   
N Vene k.
Saksa k

Mate 

Kunst Inglise k.  Geograafia
Bioloogia
Geograafia
Bioloogia 
Ühiskonnaõp  
R Ajalugu

Kirjandus

Mate  Muusika  Füüsika
Keemia 
Tehnoloogiaõp
Käsitöö ja kodundus
Tehnoloogiaõp
Käsitöö ja kodundus
 

10.01.2022

  1 2 3 4 5 6 7  
E Eesti k Vene k Inglise k Geograafia Mate   Kirjandus

 
 

 
T Kunst Inglise k Füüsika  Keemia Mate Bioloogia Kehaline  
K Ühiskonnaõp Inglise k Mate

Eesti k

Kirjandus Ajalugu Geograafia  
N Füüsika

Mate

Ajalugu Bioloogia  Vene k Muusika
           

Tehnoloogiaõp
Käsitöö ja kodundus

Tehnoloogiaõp
Käsitöö ja kodundus
R Kehaline Keemia Mate  Ühiskonnaõp Vene k      

01.09.2021

  1 2 3 4 5 6 7
E Eesti k  Mate  Kehaline

Tööõpetus

Inglise k  

 

T Mate Tööõpetus

Füüsika

Robootika  Kirjandus Geograafia  
K Ajalugu  Inglise k. Eesti k Füüsika  Mate  Kehaline  Tehnoloogiaõp
Käsitöö ja kodundus 
Tehnoloogiaõp
Käsitöö ja kodundus
N

Mate

Inglise k Tööõpetus  Eesti k 

Ajalugu

Kunst  
R Eesti k Mate  Robootika Inimeseõp Kirjandus Muusika   

Uuendatud 01.09.2021