Tööle kaasa!

Toimumise aeg
Tase6

Hea lapsevanem

Võru Kreutzwaldi Kool on liitunud Eesti Kaubandus-Tööstuskoja algatusega „Tööle kaasa!“, millega kutsutakse tööandjaid, lapsevanemaid ja koole koostöös looma lastele ja noortele tööeluga tutvumiseks uusi võimalusi.

Võru Kreutzwaldi Kool kutsub Teid koos oma lapsega osalema projektis 18. veebruaril 2020.

Algatuse idee seisneb selles, et Eesti ettevõtted avavad oma uksed töötajate lastele, et neil oleks võimalus vanemate töö ja töökeskkonnaga lähemalt tutvuda. Algatus on suunatud 1.−9. klasside õpilastele.

Milline on projektis osalemise kasu?

Õpilane, laps, noor

  • saab teadlikumaks töömaailmas toimuvast;
  • näeb ja saab teada, mis on tema vanema igapäevatöö, milline on tema tööpäev ja -keskkond, töö sisu ja selle väärtus;
  • saab aru, miks erinevad tööd on vajalikud ja et iga töö tegija on tähtis.

Lapsevanemale pakub algatuses osalemine konkreetse ja praktilise võimaluse teha kooliga koostööd, mille kaudu avada lapsele tööelu erinevaid tahke ja väärtusi ning aidata lastel mõista, mille põhjal teha haridustee ja tööeluga seotud teadlikke valikuid.

Tööandjale loob algatus võimaluse tutvustada lastele ja noortele oma valdkonda, panustada järelkasvu ning olla avalikkuses märgatud kui sotsiaalselt vastutustundlik ja peresõbralik ettevõte. Põhjalikum info algatuse kohta on leitav veebiaadressil www.ettevotlikkus.ee/toolekaasa. 

Palun uuri järele, kas Teie tööandja on huvitatud projektis kaasa löömast ja võimaldab sel päeval Teil laps tööle kaasa võtta (ning on valmis ka omalt poolt kaasa aitama, et päev oleks lapse jaoks huvitav, aga ka praktiline õpikogemus).

Palun anna e-kirjaga oma lapse klassijuhatajale lapse osalusest ja ettevõtte nimest teada hiljemalt 12. veebruariks!

Palun andke teada ka sellest, kui Teil on võimalik võtta lisaks oma lapsele tööle kaasa veel mõni oma lapse klassikaaslane, kellel pole mingil põhjusel võimalik oma vanema töökohta külastada.

Head koostööd soovides!