Spordi- ja koristuspäev

Toimumise aeg
Maailmakoristuspäev

Võru Kreutzwaldi Kooli spordi- ja koristuspäev 22. septembril 2021 ,,GPS kunst Kreutzwaldi teoste ainetel”

Algus ja lõpp kooli juures.

  • 1.-2. klassid matkavad Võru linnas, Kreutzwaldiga seotud kohtades. Marsruudi plaanib klassiõpetaja, arvestusega, et õpilased jõuaksid söömise ajaks tagasi. Kui keegi soovib, võib kasutada liikumisäppi SPORTSTRACKER oma teekonna salvestamiseks. Söömise ajad: 1. klassid kell 10.00, 2. klassid kell 10.20.
  • 3.-4. klassid kavandavad klassiõpetaja abiga ühise joonise/teekonna kaardil, ning liiguvad klassiga koos, kasutades liikumisäppi. Kaardi liikumisteekonnaga võib anda paari-kolme peale. Marsruuti  planeerides peab arvestama, et õpilased jõuaksid söömise ajaks tagasi: 3. klassid kell 10.30, 

4. klassid kell 10.40.

  • 5.-9. klassid planeerivad ja kannavad kaardile oma teekonna joonise kunstiõpetuse tundides. 5.-6. klasside kavandatava joonise ümbermõõt maastikul peab olema 5-6 km, 7.-9. klassidel 7-9 km. Töö toimub 4 +/- 1 liikmelistes rühmades, mis moodustatakse kunstiõpetuse tundides. Eesti keele õpetajad aitavad tundides õpilastel valida Kreutzwaldi loominguga seotud tegelasi/objekte, mille põhjal oma gps kunsti joonis luua. Registreerimine 8. septembril klassijuhatajatunnis, rühmale tarvis panna ka tore nimi! Registreerimislink saadetakse eelnevalt e-postiga. Igal rühmal tarvis vähemalt ühte nutitelefoni, millega oma teekond salvestada. Rühmad saadab teele ja võtab vastu klassijuhataja. Õpilaste hajutamiseks on järgmine graafik: 

kell 9.00 alustavad 5. klassid

kell 9.15 alustavad 6. klassid

kell 9.30 alustavad 7. klassid

kell 9.45 alustavad 8. klassid

kell 10.00 alustavad 9. klassid
 

5.-9. klasside õpilased võivad sööma minna jooksvalt päeva lõpus, alates kell 11.00-13.30

  • Maailmakoristus ja gps kunsti loomine on lõimitud, st õpilased tegelevad pisiprügi korjamisega samal ajal, kui liiguvad linnamaastikul oma kavandatud joonist teostades.
  • Prügi korjamiseks vahendid jagab õpilastele klassijuhataja, need saab majandusjuhatajalt (info edaspidi). Korjatud prügi kogutakse kooli jalgrattaparklas.
  • Kehalise kasvatuse tundides tutvustatakse õpilastele gps kunsti elluviimist kasutades spordiäppi SPORTSTRACKER, saadud joonise edastamist e-posti teel, ohutut liiklemiset tänavatel jms mis on vajalik antud päeva kordaminekuks.
  • 21. septembril vaadatakse üle ilmaprognoos, kui lubab niisugust ilma, mis ei soosi tegevust õues, siis toimub 22. septembril tavaline koolipäev.