Õppetöö korraldus 03.-07.05.2021

Toimumise aeg
Distants_11.03

Õppetöö korraldus 03.-07. mai

Koolis on 1.-4. klassid, 9. klassid, HEV õpilased (5v, 7v, 7r+8l) ja järeleaitamisele kutsutud õpilased.

 • Koolipäev algab nii koolis olijatele kui kaugõppes õppijatele kell 8.00
 • Kõigile kehtib kontaktõppe tunni- ja päevaplaan.

Kontaktõppe info:

 • Kontaktõppel olijatele kehtib pesaklassisüsteem, kus valdav osa tunde toimub samas klassiruumis. Eraldi klassidesse liigutakse vastavalt vajadusele (kehaline, rühmades matemaatika ja võõrkeel jne).
   
  • 9.a ruum 237
  • 9.b ruum 310
  • 9.c ruum 408
  • 1.a oma klassiruumis (142)
  • 1.b oma klassiruumis (143)
  • 1.c oma klassiruumis (149)
  • 1.d oma klassiruumis (B6)
  • 2.a ruum 204
  • 2.b ruum 234
  • 2.c oma klassiruum (B27)
  • 2.d oma klassiruum (B17)
  • 3.a ruum 308
  • 3.b ruum 145
  • 3.c ruum 312
  • 3.d oma klassiruumid (153, 022, B29)
  • 4.a ruum 406
  • 4.b ruum 407
  • 4.b väikerühm oma klassiruum (024)
  • 4.c ruum 413
  • 4.d oma klassiruum (147)
    
 • Pikapäev 1.-4.klassidele toimub.
 • Söömine toimub hajutatult ja osaliselt tundide ajast:
  • 1. klassid - 10.40
  • 2. klassid - 11.00
  • 3. klassid - 11.20
  • 4. klassid - 11.40
  • 9. klassid - 12.00 (lisaks ka väikeklasside lapsed 5.-8.klass)
  • töötajad - 12.20
  • pikapäev - 13.30
 • 1.-4. klassi õpilased hoiavad üleriideid klassis
 • Maskide kandmine on töötajatel ja õpilastel siseruumides kohustuslik. Kohustus ei laiene alla 12-aastastele ja erijuhtudel (arsti tõend).

 

9.klasside kodune töö

 • Kodust (iseseisvat) tööd anda ainult eksamiainetes. Valikeksami puhul neile lastele, kes on selles aines eksami valinud.